Database error: Invalid SQL: SELECT stored, content FROM `pagecache` WHERE id = '6b06a6c91b8d2d2a038f4f19f54073cf' LIMIT 1
Error Number:: 1146
Error Description:: Table 'aadb.pagecache' doesn't exist
Please contact actionapps@ecn.cz and report the exact error message.
Session halted.

Database error: Invalid SQL: SELECT * FROM slice WHERE id = '?ʚš°Ţhí;Cs{]˜Ô'
Error Number:: 1146
Error Description:: Table 'aadb.slice' doesn't exist
Please contact actionapps@ecn.cz and report the exact error message.
Session halted.

Gender Studies, o.p.s. je nevládní neziskovou organizací, která slouží především jako informační, konzultační a vzdělávací centrum v otázkách vztahů mužů a žen a jejich postavení ve společnosti. Cílem organizace je shromažďovat a dále zpracovávat a rozšiřovat informace související s genderovou tématikou. Prostřednictvím specifických projektů GS aktivně ovlivňuje změny týkající se rovných příležitostí v různých oblastech jako jsou například institucionální mechanismy, trh práce, politická participace žen, informační technologie apod. GS také provozuje knihovnu obsahující množství publikací a materiálů k feminismu, gender studies, právům žen a mužů atp.