Novinky

Konference a vyhlášení soutěže Firma roku už zítra

Ve čtvrtek 12. listopadu pořádá Gender Studies konferenci Rozbít skleněný strop - podpora kariérního růstu žen. Program je zaměřený na aktuální trendy a možnosti, jak mohou firmy podpořit kariéru svých zaměstnankyň. Součástí programu je vyhlášení výsledku soutěže Firma roku.

Startuje kampaň Férové platy, férové penze

V listopadu se v ulicích Prahy a Brna i na internetu objeví informační kampaň zaměřená na rozdíly v platech žen a mužů a jejich následný vliv na výši starobních důchodů. Kampaň přináší nezisková organizace Otevřená společnost ve spolupráci s reklamní agenturou Dorland.

Ekonomické dopady mateřství: kulatý stůl

Byznys pro společnost a Gender Studies zvou všechny zájemce na kulatý stůl, který proběhne 17. 9. v dopoledních hodinách v Praze. Pořádáme jej v rámci projektu Celoživotní dopady mateřství.

VÝZVA K ZASÍLÁNÍ NÁVRHŮ PŘÍSPĚVKŮ NA KONFERENCI

Gender Studies, o.p.s. pořádá 12. listopadu 2015 v Praze odbornou konferenci: Rozbít skleněný strop – podpora kariérního růstu žen, jejíž součástí bude i vyhlášení výsledků letošního ročníku ocenění Firma roku: Rovné příležitosti.

Nové číslo časopisu Rovné příležitosti v souvislostech

Podzimní vydání zpravodaje je věnováno tématu Chudoba a dluhy genderovou optikou.

Předchozí | 1 | .. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | .. | 46 | Další

Gender Studies, o.p.s. je nevládní neziskovou organizací, která slouží především jako informační, konzultační a vzdělávací centrum v otázkách vztahů mužů a žen a jejich postavení ve společnosti. Cílem organizace je shromažďovat a dále zpracovávat a rozšiřovat informace související s genderovou tématikou. Prostřednictvím specifických projektů GS aktivně ovlivňuje změny týkající se rovných příležitostí v různých oblastech jako jsou například institucionální mechanismy, trh práce, politická participace žen, informační technologie apod. GS také provozuje knihovnu obsahující množství publikací a materiálů k feminismu, gender studies, právům žen a mužů atp.