Blíže k rovnosti - realizace genderových auditů u zaměstnavatelů v Praze

V průběhu projektu bude realizováno 11 genderových auditů u pražských zaměstnavatelů. V průběhu auditů budou analyzovány vnitřní organizační procesy a struktura organizací z genderové perspektivy. Budou identifikovány silné stránky auditovaných subjektů i kritické oblasti a bariéry, zjištění budou shrnuta v Závěrečných zprávách. Vzniknou konkrétní doporučení ke zlepšení fungování organizací v otázkách genderové rovnosti a slaďování osobního a pracovního života - Akční plány.

Doba trvání projektu: 1. 9. 2017 - 31. 8. 2018

Kontaktní osoba: johana.jonakova(zavináč)genderstudies.cz

Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

 

Aktualizováno: 5.9.17 11:49