„Konec levné práce v ČR – konec nerovného odměňování žen a mužů“

21. června 2016 (úterý)

[Konference a semináře]

Českmoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS) společně s Friedrich-Ebert-Stiftung e.V., zastoupení v ČR vás srdečně zvou na konferenci na téma:

„Konec levné práce v ČR – konec nerovného odměňování žen a mužů“, která se bude konat 21. 6. 2016 od 9,00 do 15,30 hod v Galerii kavárny Louvre, Národní 22, Praha 1.

Konference se koná v rámci akcí ČMKOS a odborových svazů v ní sdružených proti levné práci, přičemž se především zaměří na nerovné odměňování žen a mužů. Cílem konference bude posoudit, jak zlepšit nerovné podmínky v odvětvích, kde převažují ženy. Cílem rovněž je, aby odborné poznatky a argumenty, které zazní na konferenci, mohly posloužit v sociálním dialogu na různých úrovních.

Program konference je zde. Sestává ze tří bloků, kdy první se bude soustředit na příčiny levné práce v ČR a na možná východiska a bude popsaná situace ohledně nerovného odměňování žen a mužů, v druhém bloku se bude jednat o genderové segregaci trhu práce, jak horizontální, tak vertikální. Odpolední panelová diskuse by měla pomoci odpovědět na otázku, jak se vypořádat s nízkým a nerovným odměňováním žen, přičemž zvláštní pozornost by měla být věnována roli sociálních partnerů.

Svou účast prosím potvrďte do 15. 6. 2016 na adresu registrace@fesprag.cz.

místo:  Národní 22, Praha 1 , Galerie kavárny Louvre
pořádá:  ČMKOS
kontakt:  Lada Wichterlová
tel.:  -
fax:  -
odkazy:  -