Stop kybernásilí na ženách a mužích

6. října 2016 (čtvrtek)

[Konference a semináře]

místo:  Ministerstvo vnitra, Nad štolou 3, Praha 7
pořádá:  Gender Studies a Ministerstvo vnitra
kontakt: 
tel.:  -
fax:  -
odkazy:  -