Pozvánka na konferenci Stop kybernásilí na ženách a mužích

6. října 2016 (čtvrtek) 09:00 - 16:00

[Konference a semináře]

Konference se uskuteční 6. října 2016 v prostorách Ministerstva vnitra ČR Nad Štolou 3, Praha 7.

Konference je určena hlavně pro organizace a jednotlivce působící v oblasti prevence a potírání násilí (neziskové organizace, policie) a organizace zaměřující se specificky na on-line formy násilí (kyberšikana, stalking) a poskytovatele internetových služeb a mobilní operátory, kteří hrají v problematice on-line násilí svou roli.

Na konferenci se budeme věnovat těmto tématům:

  • vztahy a souvislosti mezi násilím a jeho on-line formami
  • digitální násilí v kontextu lidských práv a svobody projevu
  • genderově podmíněné násilí a násilí on-line v Norsku a České republice
  • přístupy a způsoby řešení a boje s kybernásilím (praxe policie ČR)
  • role poskytovatelů internetových služeb v problematice kybernásilí

Program konference

Pro registraci prosím použijte online formulář  

V případě jakýchkoliv dotazů napište na adresu michaela.svatosova@genderstudies.cz.

Pro vstup do budovy Ministerstva vnitra je třeba průkaz totožnosti. Simultánní překlad bude zajištěn. V případě zájmu o hlídání dětí v průběhu konference, jsme pro vás zajistili externí hlídání na Letné v blízkosti konferenčního sálu. Hlídání je třeba nahlásit nejpozději do 30. 9. 2016.

Účast na konferenci je díky podpoře z programu Dejme (že)nám šanci zdarma.

Budeme se těšit na viděnou.

místo:  Nad Štolou 3, Praha 7 , Ministerstvo vnitra ČR
pořádá:  Gender Studies, o.p.s., Ministerstvo vnitra ČR
kontakt:  Michaela Svatošová
tel.:  -
fax:  -
odkazy:  -