Jazyk – nástroj (feministické) ne_svobody?

24. října 2018 (středa) 18:00 - 20:00

[Přednášky a diskuse]

Jak vypadá současný stav české genderové lingvistiky? Je jejím cílem úsilí o rodově vyvážené vyjadřování? A lze jej v českém jazyce uvést do praxe? Jsou stereotypy v jazyce zrcadlem společenských stereotypů? Jak se tyto stereotypy odráží v komunikaci mezi muži a ženami? A kde je hranice mezi jazykovou korektností a omezování svobody v jazyce? Jaký je smysl korektního jazyka v souvislostech se svobodou a svobodným smýšlením? Jaké jsou reálné důsledky genderově ne/senzitivního užívání jazyka? Jak se diskuse o genderově citlivém jazyce dotýká jmen a příjmení? Je otázka přechylování ženských jmen již uzavřená nebo otevřela cestu příbuzným tématům, jako jsou rodově neutrální jména? Můžeme označit jazykové zneviditelňování již za tradici? A je naopak zviditelňování žen a další jazykově zanedbaných skupin efektivní?

 

Přijďte se i Vy ptát na genderové aspekty jazyka, lingvistiky a komunikace.

místo:  Masarykovo nábř. 8, Praha 2 , Knihovna Gender Studies
pořádá:  Gender Studies, o. p. s.
kontakt: 
tel.:  -
fax:  -
odkazy:  -