Jazyk nepoznaný: peníze

26. února 2020 (středa) 18:00 - 20:30

[Přednášky a diskuse]

Feministické myšlení se dlouho zabývá neplacenou a neviditelnou prací žen a vnáší  do veřejného prostoru témata, pohledy a zkušeností, které v něm chybí. Překladatelka, publicistka a ideová kurátorka Pirátské putovní univerzity Miluš Kotišová problematiku práce a peněz vsazuje do nového kontextu. Ve své kritické knize o fundamentálně mylně pojatých penězích Jazyk nepoznaný: peníze (Praha: vlastním nákladem, 2019, ISBN 978-80-270-7067-1, s. 292) prozkoumává hypotézu, že peníze jsou ve skutečnosti jazyk a poukazuje na společenské problémy způsobené  právě ignorováním a nevyužíváním jazykovosti peněz.

Autorka svou knihu začíná kritikou informační povodně exponenciálně se hromadících, nepropojených a nereflektovaných dat a informací a do sebe uzavřených, neustále na menší a menší specializace se štěpících vědeckých disciplín. Peníze pak představuje jako špatný nástroj (nepřiznané a nezvědomělé) komunikace a organizace, který nemilosrdně pokřivuje možnost sjednávání významů, a to nejen v politice, ale i v našich soukromých životech. V pseudoutopickém finále pak rozvrhuje vícerozměrnou cenu, open-source hospodářství, studium jako práci (tedy plnou zaměstnanost) a nové možné struktury politiky, veřejnosti a pěstování komunikace a vzdělanosti, na níž záleží.


Nemusíte s Miluš Kotišovou souhlasit, ale přijďte si poslechnout, co by se mohlo dít, pokud trhneme „magickou oponou“ mylně pojatých peněz.

Moderuje Ľubica Kobová.

místo:  Masarykovo nábř. 8, 120 00 Praha 2 , Knihovna Gender Studies
pořádá:  Gender Studies, o.p.s.
kontakt:  Markéta Štěpánová
tel.:  -
fax:  -
odkazy:  -