Internetové knihkupectví Gender Studies

Cílem internetového knihkupectví Gender Studies je nabízet nejen feministické knihy a odbornou literaturu zaměřenou na problematiku gender studies, ale také beletrii a poezii od ženských autorek. Návštěvník/-nice si může vybrat z řady knižních, časopiseckých a informačních titulů. Součástí je distribuce infomačních materiálů neoficiálně vydaných (publikací, letáků, apod.) zdarma za poštovné.

http://knihkupectvi.feminismus.cz

Kontakt: Michaela Svatošová, knihovna@genderstudies.cz

Aktualizováno: 20.5.08 13:04Michaela Svatošová