Minulé akce

27. dubna 2017 (čtvrtek)
Girls Day

Den otevřených dveří pro všechny dívky ze středních škol, které chtějí nakouknout do technických firem a univerzit. 5. ročník mezinárodní akce proběhne ve čtvrtek 27. dubna 2017 po celém světě, u nás tentokrát v Praze, Brně, Olomouci a Mladé Boleslavi.

místo:  , Praha, Brno, Olomouc, Mladá Boleslav
pořádá:  Gender Studies, o.p.s.
kontakt:  girlsday@genderstudies.cz
tel.:  +420777910942
fax:  -
odkazy:  http://www.girlsday.cz


24. listopadu 2016 (čtvrtek) 09:00 - 16:00
Konference k vyhlášení soutěže Firma roku: rovné příležitosti

Na konferenci budou vyhlášena ocenění Firma roku: rovné příležitosti, v roce 2016 se soutěž zaměřuje na diverzitu na pracovišti. Ocenění může získat každá firma či organizace činná v České republice, která v daném roce prokáže kvalitu svých zaměstnaneckých politik a programů v oblasti rovných příležitostí se zaměřením na diverzitu na pracovišti, a to nejen s ohledem na pohlaví, ale i další okolnosti, jako je věk, barva pleti, původ, vyznání, zdravotní stav, sexuální orientace a identita apod.

místo:  Rytířská 29, Praha 1 , Budova České spořitelny
pořádá:  Gender Studies
kontakt:  Josef Vošmik
tel.:  -
fax:  -
odkazy:  http://rovneprilezitosti.ecn.cz


6. října 2016 (čtvrtek) 09:00 - 16:00
Pozvánka na konferenci Stop kybernásilí na ženách a mužích

Dovolujeme si vás pozvat na odbornou konferenci Stop kybernásilí na ženách a mužích.

místo:  Nad Štolou 3, Praha 7 , Ministerstvo vnitra ČR
pořádá:  Gender Studies, o.p.s., Ministerstvo vnitra ČR
kontakt:  Michaela Svatošová
tel.:  -
fax:  -
odkazy:  -


6. října 2016 (čtvrtek)
Stop kybernásilí na ženách a mužích

Na konferenci budou prezentovány výsledky výzkumů uskutečněných v ČR a Norsku a další poznatky z oblasti prevence a osvěty problematiky kybernásilí v on-line prostředí. Konference je organizována ve spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR. Program bude zveřejněn.

místo:  Ministerstvo vnitra, Nad štolou 3, Praha 7
pořádá:  Gender Studies a Ministerstvo vnitra
kontakt: 
tel.:  -
fax:  -
odkazy:  -


14. září 2016 (středa) 18:00 - 20:00
"Vážená paní, vážený pane,..." Přijďte a vyjádřete svůj nesouhlas se sexistickou reklamou.

místo:  Knihovna Gender Studies , Masarykovo nábřeží 8, Praha 2
pořádá:  Gender Studies
kontakt:  Olga Slowik
tel.:  -
fax:  -
odkazy:  -


21. června 2016 (úterý)
„Konec levné práce v ČR – konec nerovného odměňování žen a mužů“

„Konec levné práce v ČR – konec nerovného odměňování žen a mužů“, která se bude konat 21. 6. 2016 od 9,00 do 15,30 hod v Galerii kavárny Louvre, Národní 22, Praha 1.

místo:  Národní 22, Praha 1 , Galerie kavárny Louvre
pořádá:  ČMKOS
kontakt:  Lada Wichterlová
tel.:  -
fax:  -
odkazy:  -


17. června 2016 (pátek) 09:30 - 16:30
Mezinárodní den rovnosti žen a mužů

17. června bude u příležitosti Mezinárodního dne rovnosti žen a mužů (19. 6.) umístěn na Karlově náměstí informační stánek Gender Studies, o.p.s., na kterém budou k dispozici materiály týkající se rovných příležitostí žen a mužů.

místo:  Praha 2 , Karlovo náměstí
pořádá:  Gender Studies
kontakt: 
tel.:  office@genderstudies.cz
fax:  -
odkazy:  -


9. června 2016 (čtvrtek) 10:00 - 12:30
OSVČ jako prekérní forma zaměstnání

Gender Studies, o.p.s. pořádá kulatý stůl pro odbornou veřejnost na „OSVČ jako prekérní forma zaměstnávání“, který bude probíhat v Akademickém konferenčním centru 9. 6. 2016 od 10.00 do 12.30 hod. Cílem je diskutovat o genderových aspektech a trendech zaměstnávání OSVČ.

místo:  Praha 1, Husova 4a , Akademické konferenční centrum
pořádá:  Gender Studies, o.p.s.
kontakt:  Lada Wichterlová
tel.:  -
fax:  -
odkazy:  -


25. května 2016 (středa) 09:00 - 13:00
JAK NA TO: Rozbít skleněný strop

Praktický workshop pro zaměstnavatele zaměřený na konkrétní opatření na podporu kariérního růstu žen. Představení trendů, moderních nástrojů a příkladů dobré praxe. 

místo:  Staroměstské náměstí 4/1, Praha 1 , Skautský Institut
pořádá:  Gender Studies
kontakt:  Josef Vošmik
tel.:  -
fax:  -
odkazy:  -


12. května 2016 (čtvrtek) 09:00 - 16:00
Celoživotní dopady mateřství- konference

Závěrečná odborná projektová konference na téma „Celoživotní ekonomické dopady mateřství“ proběhne 12. 5. 2016. Na konferenci budou prezentovány studie a analýzy vzniklé v projektu. Prezentovat bude Daniel Münich z IDEA při Národohospodářském ústavu studii „Veřejná  podpora míst ve školkách se vyplatí: analýza výnosů a nákladů“, Alena Křížková ze Sociologického ústavu AV ČR „Samostatně výdělečně činné matky malých dětí“, se situací v oblasti práce a péče a ekonomických dopadů mateřství v Norsku nás seznámí socioložka Sevile Sümer a ekonomka Astrid Kunze.

místo:  Politických vězňů 7, Praha 1 , CERGE-EI
pořádá:  Gender Studies, o.p.s.
kontakt:  Lada Wichterlová
tel.:  -
fax:  -
odkazy:  -


4. května 2016 (středa) 09:00
Škola + kariérové poradenství = úspěch žáků 21. století

Volba povolání bez genderových předsudků v rámci semináře Škola + kariérové poradenství = úspěch žáků 21. století.

místo:  Teplická 492/19, Praha 9 , Hotel Duo
pořádá:  EuroGuidance
kontakt: 
tel.:  -
fax:  -
odkazy:  -


15. dubna 2016 (pátek)
Den za rovné příjmy: buďme k ženám fér

Fakt, že české ženy berou v průměru o 22 % nižší platy než muži, je již vcelku všeobecně známý. Moc se ale už nemluví o tom, jaký vliv to má na starobní důchody. Věděli jste, že české seniorky jsou 2x více ohroženy chudobou než senioři?

místo: 
pořádá:  Otevřená společnost
kontakt: 
tel.:  -
fax:  -
odkazy:  -


30. března 2016 (středa) 18:00
Vážená paní, vážený pane,...:

První z cyklu setkání, kde budeme rozebírat sexismus v reklamách a společně psát dopisy těm, kdo se nechávají sexistickou reklamou prezentovat.

místo:  Masarykov nábřeží 8 , Knihovna Gender Studies
pořádá: 
kontakt:  Olga Slowik
tel.:  -
fax:  -
odkazy:  -


19. března 2016 (sobota) 14:30 - 16:30
Cyklistky sobě

Jezdit na kole po Praze, člověk by si řekl, co je na tom za problém. Je jich celá řada, vy kdo víte o čem mluvíme, přijeďte na průzkumnou cyklovyjížďku Prahou v sobotu 19/3. Zveme všechny ženy ať už jezdí pravidelně nebo jenom sporadicky. Přijeďte sdílet zkušenosti - všechny se cení.

místo: 
pořádá: 
kontakt: 
tel.:  -
fax:  -
odkazy:  -


16. března 2016 (středa) 17:00
Panelová diskuse: Sexismus a násilí na ženách

Jakých forem nabývá sexuální násilí, kde k němu nejčastěji dochází a jak proti němu účinně bojovat? Setkávají se s ním ženy i v prostředí, kde by jej nečekaly?

místo:  Národní třída 22 , Café Louvre
pořádá: 
kontakt: 
tel.:  -
fax:  -
odkazy:  -


9. března 2016 (středa) 09:00 - 13:00
„Rozbít skleněný strop – jak na to“

Přemýšlíte nad možnostmi podpory kariérního růstu žen ve vaší firmě? Chcete se seznámit s efektivními opatřeními? Poučit se z příkladů dobré praxe? Najít argumenty pro podporu takových opatření?

místo:  Údolní 33, 602 00 Brno , Otevřená zahrada,malá konferenční místnost
pořádá: 
kontakt: 
tel.:  -
fax:  -
odkazy:  -


8. března 2016 (úterý) 14:00 - 16:30
MDŽ #ZaIstanbul - křest sborníku

Český svaz žen u příležitosti Mezinárodního dne žen zve na besedu spojenou s křtem sborníku, který vydáváme k završení kampaně #ZaIstanbul (tedy kampaně za přijetí tzv. Istanbulské úmluvy).

místo:  Panská 7, Praha 1 , Kaunický palác, 1. patro
pořádá: 
kontakt: 
tel.:  -
fax:  -
odkazy:  -


7. března 2016 (pondělí) 17:30
Promítání filmu Solidarita podle žen + debata s ženami českého disentu

U příležitosti Mezinárodního dne žen zveme na promítání filmu Solidarita podle žen, které se uskuteční 7. 3. 2016 od 17.30 hod v Kině 3.

místo:  Francouzský institut , Kino 35
pořádá:  Česká ženská lobby
kontakt: 
tel.:  -
fax:  -
odkazy:  -


29. ledna 2016 (pátek) 17:30 - 19:00
PANELOVÁ DISKUZE O FEMINISTICKÉM AKTIVISMU V ČR

Diskuze s osobami z různých feministických proudů a (nejen současných) aktivistických skupin. Co je spojuje, co je rozděluje, o aktivismu jako takovém a o tom, jestli je aktivismus dostatečně vidět.

místo:  Jeseniova 60 , Autonomní sociální centrum Klinika
pořádá: 
kontakt: 
tel.:  -
fax:  -
odkazy:  -


12. prosince 2015 (sobota) 10:00 - 13. prosince 2015 (neděle) 10:00
MODUS Operandi AND: intenzivní dílny

Intenzivní dílny navazují na páteční seminář Utváření společného: Politika pospolitosti MODUS Operandi AND s Fernandou Eugenio

místo:  Dittrichova 9/337 , Praha
pořádá: 
kontakt: 
tel.:  -
fax:  -
odkazy:  -


30. listopadu 2015 (pondělí) 17:00
Hladce obrace nazpět do práce

Worshop určený pro ženy, které se po rodičovské vracejí do práce. Seznámi s aktuální situací na trhu práce, možnostmi slaďování pracovního a rodinného života, výhodami a riziky flexibilních forem práce.

místo:  Rodinné centrum Parníček, Jedličkova 1398 , Lysá nad Labem
pořádá: 
kontakt: 
tel.:  -
fax:  -
odkazy:  -


12. listopadu 2015 (čtvrtek) 09:00 - 16:00
Konference Firma roku

Soutěž Firma roku: rovné příležitosti vyvrcholí závěrečnou odbornou konferencí. Konference se zaměří na aktuální trendy a představí příklady dobré praxe, součástí programu bude panelová diskuse zástupců oceněných firem a praktický workshop. Počet míst omezen, rezervace nutná. Tlumočení z a do angličtiny zajištěno.

místo:  Společenské centrum, Za Brumlovkou 1519/4 , Praha
pořádá:  Gender Studies
kontakt:  Josef Vošmik
tel.:  773 440 845
fax:  -
odkazy:  http://rovneprilezitosti.ecn.cz/


17. října 2015 (sobota)
Barcamp Svoboda a strach

Nadace Otevřená společnost zve na setkání všechny, kdo se zajímají o stav dnešní společnosti. Na barcampu budeme zkoumat témata, na která je potřeba odvaha: politická korektnost, regulace sexismu, desegregace, sběr etnických dat, vyváženost veřejnoprávních médií, sociální role mužů a žen.

místo:  Centrum současného umění DOX, Poupětova 1 , Praha
pořádá: 
kontakt: 
tel.:  -
fax:  -
odkazy:  -


12. října 2015 (pondělí) 18:00
Maska, s níž žijeme

místo:  Centrum současného umění DOX, Poupětova 1 , Praha 7
pořádá:  Otevřená společnost
kontakt: 
tel.:  -
fax:  -
odkazy:  -


8. října 2015 (čtvrtek) 08:30 - 13:00
Podpora žen ve vedení firem a organizací

místo:  Impact Hub Praha (malá konferenční místnost, 2. patro), Drtinova 557/10 , Praha 5
pořádá: 
kontakt:  Romana Volejníčková
tel.:  -
fax:  -
odkazy:  -


23. září 2015 (středa) 09:30 - 12:30
Po rodičovské do práce

místo:  Mateřské centrum Pramínek, Dobřichovice 293 , Dobřichovice
pořádá:  Gender Studies
kontakt:  Lada Wichterlová
tel.:  -
fax:  -
odkazy:  -


20. června 2015 (sobota)
Kongres žen 2015

Po obrovském úspěchu prvního kongresu chystáme další Kongres žen, který se uskuteční 20. června 2015 v Praze. Tématem letošního ročníku budou ŽENY A MÉDIA.

místo: 
pořádá: 
kontakt: 
tel.:  -
fax:  -
odkazy:  -


18. června 2015 (čtvrtek) 19:00
Projekce filmu Guyland a debata o mužství

Srdečně vás zveme na projekci dokumentárního filmu Guyland, který se zabývá dlouhou a náročnou etapou života chlapců, v níž se z nich postupně stávají muži. Dokument byl natočen podle stejnojmenného bestselleru Michaela Kimmela.
Po projekci následuje debata o konceptu mužství v dnešní společnosti. Diskutující budou
Iva Baslarová (socioložka, FSV UK), Helena Franke (psycholožka, Otevřená společnost), Jonáš Herza (antropolog, Liga otevřených mužů), Helena Skálová (ředitelka Gender Studies, o.p.s.). Moderuje: Tomáš Pavlas (manažer genderového programu, Otevřená společnost)Debatu bude vtipně a příhodně glosovat slam poetry mistr Metoděj Konstantin. Vstup zdarma.

místo:  , Galerie Langhans
pořádá: 
kontakt: 
tel.:  -
fax:  -
odkazy:  -


3. března 2015 (úterý) - 9. března 2015 (pondělí)
MDŽ 2015

Co se chystá letos na MDŽ v ČR? Přehled akcí, každý a každá si snad vybere.

místo: 
pořádá: 
kontakt: 
tel.:  -
fax:  -
odkazy:  -


23. října 2014 (čtvrtek) 18:00 - 20:00
"Mlžná komora" aneb cyklus 50 rozhovorů České prezidentky nejen s političkami

Zveme Vás na autorské čtení Miluš Kotišové, která těsně po volbách pohovoří o situaci žen v české politice a veřejném prostoru, o rozhovorech, které s nimi vede, a aktivitách nezávislého uskupení České prezidentka. Zároveň vystoupí Lenka Vochocová (členka výzkumné skupiny PolCoRe na FSV UK) a seznámí zúčastněné s tématem politické participace žen a mužů v sociálních médiích.

místo:  Masarykovo nábřeží 8 , Knihovna Gender Studies
pořádá:  Gender Studies, o.p.s.
kontakt:  Michaela Chržová
tel.:  -
fax:  -
odkazy:  -


20. září 2014 (sobota)
Zažít město jinak 2014

Gender Studies opět na Zažít město jinak. Tentokrát najdete náš feministický budoár s kvalitní literaturou a ještě lepší bábovkou na ochozu gotického kostela Sv. Václava na Zderaze, na rohu Dittrichovy a Resslovy ulice na Praze 2. Kromě toho se budete moct pochlubit se svou vlastní literární tvorbou nebo se naučit šít na stroji.

místo:  Resslova 6, Praha 2 , Terasy gotického kostela Sv. Václava na Zderaze
pořádá: 
kontakt: 
tel.:  -
fax:  -
odkazy:  http://zazitmestojinak.cz/


19. června 2014 (čtvrtek) 09:00 - 18:00
Mezinárodní den rovnosti 2014

Přijďte si na stánek Gender Studies na Karlovo náměstí pro bezplatnou právnickou radu, vyplnit si kvíz o svém chování na internetu nebo si zaběhejte v běhu rovných šancí. Tento čtvrtek u příležitosti Dne rovnosti žen a mužů, který zaměříme na osvětu o důležitém tématu - genderově motivovaném násilí a šikaně na internetu a v kyberprostoru – jak jim předcházet a jak se jim bránit.

místo:  Karlovo náměstí, u sochy Elišky Krásnohorské , Praha 2
pořádá:  Gender Studies, o.p.s.
kontakt: 
tel.:  -
fax:  -
odkazy:  -


29. dubna 2014 (úterý)
PŘEKROČIT HRANICE: ŽENY A MUŽI NAPŘÍČ PROFESEMI

Gender Studies, o.p.s. si vás dovoluje pozvat na konferenci o netradičních povoláních pro ženy a muže (např. ženy v technických profesích a muži v pečovatelských) a o tom, co mohou zaměstnavatelé udělat, aby diverzifikovali pracovní týmy z hlediska pohlaví.

místo:  Masarykovo nábřeží 32 , Goethe Institut Praha
pořádá:  Gender Studies
kontakt: 
tel.:  -
fax:  -
odkazy:  -


25. dubna 2014 (pátek) 09:00 - 18:00
NGO Market 2014

Tradiční veletrh neziskovek NGO Market se i v letošním roce uskuteční v Národní technické knihovně v Praze a představí návštěvníkům neziskové organizace z celé České republiky, včetně Gender Studies, o.p.s. Veletrh doprovodí celodenní program sestavený z odborných přednášek a seminářů, praktických ukázek činnosti organizací, programu pro děti a dalších zajímavých aktivit pro návštěvníky. Vstup na akci je zdarma.

místo:  Národní technická knihovna , Praha 6
pořádá:  Forum 2000
kontakt: 
tel.:  -
fax:  -
odkazy:  -


4. března 2014 (úterý)
Předškolní péče o dítě – uniformita, nebo pluralita

Pozvánka na seminář v Poslanecké sněmovně o dětských skupinách a zařízení péče o děti.

místo:  Sněmovní 4, Praha 1 , Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR
pořádá: 
kontakt: 
tel.:  -
fax:  -
odkazy:  -


11. února 2014 (úterý) - 14. února 2014 (pátek)
One Bilion Rising 14/2/2014

místo: 
pořádá: 
kontakt: 
tel.:  -
fax:  -
odkazy:  -


4. listopadu 2013 (pondělí)
Dopad rozvodu na příjmy v důchodu

Zveme Vás na prezentaci studie Jiřího Šatavy z IDEA při CERGE EI: Dopady rozvodu na příjmy v důchodu a následnou diskusi, které proběhnou 4.11. v 9.30 v Akademickém konferenčním centru v Husově ulici číslo 4 na Praze 1. Máte-li zájem přijít, prosím potvrďte svou účast na e-mail lada.wichterlova @ genderstudies.cz.

místo:  Praha 1 , Akademické konferenční centrum v Husově ulici 4
pořádá:  Gender Studies
kontakt: 
tel.:  -
fax:  -
odkazy:  -


2. října 2013 (středa) 10:00 - 3. října 2013 (čtvrtek) 16:30
Mezinárodní workshop Kariéra bez předsudků

Jak podpořit chlapce a dívky ve volbě genderově netradičního povolání? Odpovědi bude hledat mezinárodní workshop zaměřený na genderové aspekty vzdělávání a kariérového poradenství.

místo:  Pavilon Grébovka, Havlíčkovy sady 2188, Praha 2
pořádá:  Gender Studies, o.p.s., Euroguidance
kontakt:  Jitka Kolářová
tel.:  224 915 666
fax:  -
odkazy:  -


21. září 2013 (sobota) 14:00 - 20:00
GENDER Studies BUDOÁR na Zažít Karlín jinak

Gender Studies se 21. 9. připojuje k akci Zažít Karlín jinak.

místo:  Hybešova ulice a okolí, plac u Divokých matek , Karlín, Praha
pořádá:  Gender Studies, o.p.s.
kontakt: 
tel.:  -
fax:  -
odkazy:  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=716722968353910&set=gm.191707101001385&type=1&theater
http://zazitmestojinak.cz/


19. června 2013 (středa) 10:00 - 18:00
Mezinárodní den rovnosti žen a mužů 2013

Zveme vás na informační stánek k problematice rovných příležitostí, 19. června od 10-18 hodin, na Karlově náměstí, poblíž sochy Elišky Krásnohorské. Budete mít možnost si o problematice rovných příležitostí žen a mužů promluvit osobně se zástupkyněmi Gender Studies a získat různé informační materiály. Kameloti a kamelotky budou na stánku rozdávat speciální „Noviny bez předsudků“. Noviny, vycházející již tradičně při příležitosti MDR, tentokrát pojímají téma společenské role žen v různých kulturách a náboženstvích, zejména v islámu. Přináší možnost pohlédnout na muslimské ženy trochu jinak, než jak je vidíme především v médiích. Přečtěte si příběh Maročanky Nadji, která žije dlouhodobě v ČR, studii o zahalování muslimských žen, nebo třeba o tematických publikacích z knihovny GS.

místo:  Karlovo náměstí , Praha 2
pořádá:  Gender Studies, o.p.s.
kontakt: 
tel.:  -
fax:  -
odkazy:  -


4. prosince 2012 (úterý)
REPREZENTACE FEMININITY AMERICKÝCH ROCKEREK LET DEVADESÁTÝCH: KRISTIN HERSCH, LAURIN ANDERSON, PATTI SMITH, LYDIA LUNCH, KENDRA SMITH, ANI DIFRANCO, EXENE ČERVENKA

REPREZENTACE FEMININITY AMERICKÝCH ROCKEREK LET DEVADESÁTÝCH: KRISTIN HERSCH, LAURIN ANDERSON, PATTI SMITH, LYDIA LUNCH, KENDRA SMITH, ANI DIFRANCO, EXENE ČERVENKA. V devadesátých letech se objevily první relevantní analýzy ženského rocku, například kniha Simona Reynoldse a Joy Press The Sex Revolts (1995). Průnik tvůrčích ženských osobností na hudební scénu se zdál revoluční. Muzikantky poprvé ovládly showbyznys, ale prosadily se i v alternativní scéně. Přednáška se zaměřuje na to, jaká nová témata a reprezentace femininity se objevily v USA na vzorku sedmi osobností doby.

místo:  Tržiště 13 - Praha 1 , Americké centrum Praha
pořádá:  Gender Studies, o.p.s.
kontakt:  knihovna@genderstudies.cz
tel.:  -
fax:  -
odkazy:  -


20. listopadu 2012 (úterý)
KYBORGOVÉ, DOMÁCÍ MAZLÍČCI A DALŠÍ SPŘÍZNĚNÉ DRUHY: FEMINISTICKÝ PRŮVODCE KYBERJUNGLÍ SE ZNAČKOU DONNY HARAWAY

Cyklus přednášek CESTY AMERICKÉHO FEMINISMU II. 20.11. 2012 - 18:00

místo:  Tržiště 13 - Praha 1 , Americké centrum Praha
pořádá:  Gender Studies, o.p.s.
kontakt:  knihovna@genderstudies.cz
tel.:  -
fax:  -
odkazy:  -


16. listopadu 2012 (pátek)
Přednáška o násilí v intimních vztazích (Prof. Rebecca E. Dobash a Prof. Russel P. Dobash)

Oddělení Gender & sociologie Sociologického ústavu Akademie věd ČR, v.v.i. Vás zve na přednášku Zabití a násilí na partnerce /partnerovi: Zjištění z výzkumu Vraždy v Británii, kterou přednesou manželé Dobashovi (Prof. Rebecca E. Dobash a Prof. Russel P. Dobash) z Velké Británie, kteří se celoživotně zabývají studiem fenoménu domácího násilí. Jejich publikace ze 70. a 80. let v podstatě ustavily disciplínu studia domácího násilí v sociálních vědách a kriminologii a jsou v tomto oboru klíčovými referencemi.

místo:  Akademické konferenční centrum Jilská 1/Husova 4, Praha 1 , Praha 1
pořádá:  Oddělení Gender & sociologie Sociologického ústavu Akademie věd ČR, v.v.i.
kontakt:  Radka Dudová
tel.:  -
fax:  -
odkazy:  -


13. listopadu 2012 (úterý) 18:00 - 21:00
Kulatý stůl k problematice neplacené práce a ekonomiky péče

Gender Studies zve na kulatý stůl k problematice neplacené práce a ekonomiky péče. Koná se u příležitosti vydání publikace Pečuj a vypečeme tě: zpráva o neplacené práci v ČR. Obsazení kulatého stolu: Alena Wagnerová, Gender Studies, o.p.s. („Všeobecný základní příjem“) Miluš Kotišová, sdružení Česká prezidentka („Společnost nedostatkových peněz a marginalizace péče“) Ilona Švihlíková, ekonomka („Alternativní ekonomiky“). Publikace “Pečuj a vypečeme tě: zpráva o neplacené práci v ČR“ pojednává mj. o neplacené práci v souvislosti s penzemi a reformami důchodového systému, ukrajinských pečovatelkách o seniory v ČR či o statistikách neplacené práce v domácnosti.

místo:  Sicily cafe, Senovážné náměstí 2 , Praha 1
pořádá:  Gender Studies, o.p.s.
kontakt:  Anna Kotková
tel.:  -
fax:  -
odkazy:  http://www.cz.boell.org
http://www.pl.boell.org/


8. listopadu 2012 (čtvrtek)
RODIČE, CHCEME VÁS SLYŠET! na diskusním setkání v Brně

Přijďte s námi diskutovat nad současnými problémy v oblasti VAŠÍ rodinné politiky! Budeme společně přemýšlet/snažit se najít alternativní řešení. Probereme vaše možnosti na trhu práce a jak práci skloubit s péčí o děti. Setkání proběhne 8.11.2012 v Coworking centru v Brně od 13 hodin. Hlídání dětí zajištěno.

místo:  Coworking Centrum, Lidická 77, Brno střed 602 00 , Brno
pořádá:  Gender Studies, o.p.s.
kontakt:  sebelova@coworkingcentrum.cz
tel.:  723 709 963
fax:  -
odkazy:  -


23. října 2012 (úterý)
FEMINISMUS V HIPHOPOVÉ KULTUŘE

V rámci cyklu přednášek CESTY AMERICKÉHO FEMINISMU II. vás zveme na přednášku FEMINISMUS V HIPHOPOVÉ KULTUŘE.

místo:  Tržiště 13 - Praha 1 , Americké centrum Praha
pořádá:  Gender Studies, o.p.s.
kontakt:  knihovna@genderstudies.cz
tel.:  -
fax:  -
odkazy:  -


18. října 2012 (čtvrtek)
Harmonizace práce a péče: Nové perspektivy

Zveme vás na celodenní mezinárodní konferenci Harmonizace práce a péče: Nové perspektivy, která se bude věnovat slaďování práce a rodiny z perspektivy genderu a věku.

místo:  Rytířská ulici č. 29, Praha 1 , České spořitelna, Mramorový sál pobočky v Rytířské
pořádá:  Gender Studies
kontakt:  jitka.kolarova@genderstudies.cz
tel.:  -
fax:  -
odkazy:  http://rovneprilezitosti.ecn.cz/


16. října 2012 (úterý) 18:00 - 20:00
Pozvánka na 4. besedu z cyklu Kočovné konference Peníze nebo život

Občanské sdružení ZBUŽEVA společně s o.s. Formace zvou na 4. besedu z cyklu Kočovné konference Peníze nebo život. Přinášejí nám peníze svobodu nebo nás  naopak zotročují?  Jak vnímáme dnes pojmy jako bohatství, chudoba ? Lze se vzepřít diktátu  spotřeby a trhu?  Jak ovlivnit  motivace lidí ve  světě vlády peněz?  Jak nevydělávat a přitom dobře žít? Jak vnímáme smysl práce a vzdělání – jako radost, nutnost,  cestu ke společenskému postavení ? Je myšlenka  života bez peněz utopií?

místo:  obecní úřad ve Zbuzanech , Zbuzany
pořádá: 
kontakt:  Kristanka
tel.:  -
fax:  -
odkazy:  -


9. října 2012 (úterý) - 4. prosince 2012 (úterý)
Cyklus přednášek CESTY AMERICKÉHO FEMINISMU II.

Zveme vás na druhý cyklus přednášek CESTY AMERICKÉHO FEMINISMU II. V letošní sérii přednášek se zaměříme na různé proudy vycházející z třetí feministické vlny. Těšit se můžete na témata: kontrakultury, hiphop a feminismus, kyberfeminismus a rock.

místo:  Tržiště 13 - Praha 1 , Americké centrum Praha
pořádá:  Gender Studies, o.p.s.
kontakt:  knihovna@genderstudies.cz
tel.:  -
fax:  -
odkazy:  http://www.americkecentrum.cz


11. září 2012 (úterý) 19:30 - 22:00
Koncert LARSEN feat. LITTLE ANNIE (IT/USA) Rouilleux (CZ)

Elegantní a exkluzivní koktejl italského post-industriálu okořeněného šarmem a ležérností amerického avantgardního kabaretu. Kouzelně jiskřivá kombinace naléhavosti a nonšalance, spojení newyorské šansoniérky Little Annie a italské skupiny Larsen na loňském albu Cool Cruel Mouth zabírá okamžitě a bezchybně. Hypnotické a až nečekaně hitové album je jedním z vrcholů  tvorby obou zúčastněných v posledních letech. Živé provedení alba bude jistě  neméně intenzivní a zasahující. Večer s Larsen ve čtyřčlenné sestavě a s Little Annie zahájí domácí Rouilleux. Akci podporuje a doporučuje Gender Studies.

místo:  Galerie NoD/Roxy, Dlouhá 33 , Praha 1
pořádá:  Scrape Sound, partner Gender Studies
kontakt: 
tel.:  -
fax:  -
odkazy:  http://brainwashed.com/annie
http://rouilleux.net
http://nod.roxy.cz