Aktivity

 

Projekty

Prostřednictvím nově vytvořeného školicího kurzu a zahraniční stáže si vyučující ze základních škol osvojí inovativní metody výuky. Ty podporují učení učitelů/ek od sebe navzájem a zároveň budou v projektu tematicky aplikovány v oblasti výchovy dětí k respektu k rozmanitosti a toleranci vůči odlišným sociokulturním charakteristikám, jako jsou etnicita, náboženství, věk, pohlaví, sociální či ekonomické zázemí.
Hlavním cílem projektu je posílit genderovou rovnost a systematicky odstraňovat genderové stereotypy a předsudky a přispět tak k naplňování cílů Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 – 2020 (dále jen Strategie). Všechny aktivity projektu vytváří společně synergický efekt, který přispívá k odstraňování genderových stereotypů a k podpoře rovnosti žen a mužů.
Genderové audity napomáhají eliminaci přetrvávající genderové nerovnosti na trhu práce a v podnikání. Gender Studies v průběhu jednoho roku zrealizuje 11 auditů, díky nimž zaměstnavatelé tyto nerovnosti identifikují a dostanou možnost je napravit.
Genderové audity napomáhají eliminaci přetrvávající genderové nerovnosti na trhu práce a v podnikání. Gender Studies v průběhu jednoho roku zrealizuje 11 auditů, díky nimž zaměstnavatelé tyto nerovnosti identifikují a dostanou možnost je napravit.
Orientaci v problematice rovných příležitostí ve firemní praxi vám usnadní řada podnikových tréninků a školení, kterou připravil tým Gender Studies. V současnosti jsou pro vás připraveny následující semináře.

 

Ukončené projekty