Společnost přátelská rodině

Společnost přátelská rodině je společným dvouletým projektem Sítě mateřských center a Gender Studies, o.p.s., který přispěje k větší flexibilitě českého trhu práce. Cílem je lepší zaměstnavatelnost ohrožených skupin, jimiž jsou v tomto případě matky s malými dětmi a ženy v předdůchodovém věku, a odbourávání genderových stereotypů na straně zaměstnavatelů.

Zaměstnavatelé budou k prosazování programů na podporu rovných příležitostí pro ženy a muže motivováni prostřednictvím soutěže Společnost přátelská rodině. Ta bude nenásilnou formu propagovat tyto programy a zároveň zaměstnavatele, kteří aktivně ve svých podnicích rovné příležitosti prosazují. Projekt bude zakončen konferencí zaměřenou především na klíčové hráče na trhu práce – na zaměstnavatele a samozřejmě také na odbornou veřejnost.

Pro matky s malými dětmi a ženy v předdůchodovém věku budou připraveny vzdělávací kurzy a interaktivní webová stránka obojí zaměřené na zvýšení dovedností v oblasti informačních technologií a podnikání.

K vyššímu uplatnění ohrožených cílových skupin na trhu práce přispějí také semináře o rovných příležitostech pro ženy a muže určené úřadům práce.

V rámci projektu byly zprovozněny webové stránky www.jaknaIT.cz.
Webové stránky www.jaknaIT.cz obsahují informace pro matky na rodičovské dovolené, které si začínají v tomto složitém životním období hledat zaměstnání, a pro ženy po padesáti letech věku, které jsou stejně ohroženou skupinou na trhu práce. Jsou zde informace od těch nejzákladnějších týkajících se práv nezaměstnaných a rodičů na rodičovské dovolené, přes praktické – jak správně sestavit curricullum vitae, motivační dopis, jak a kde je možné zvýšit si kvalifikaci, jak najít správný jazykový kurz, jsou zde také všechny dostupné informace o e-learningu.

Kontakt:
Jana Fajtová Krausová, , Síť mateřských center v ČR

office@genderstudies.cz, Gender Studies,o.p.s.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem ČR

 

Aktualizováno: 2.8.12 17:08Jitka Jindřichová