Fit pro změnu: flexijistota a genderová rovnost na trhu práce

Fit pro změnu: flexijistota a genderová rovnost na trhu práce

Hlavním záměrem projektu je rozvinout a prohloubit vzájemný dialog mladých lidí, žen a vybraných skupin osob v rozhodovacích pozicích o přínosech a dopadech flexicurity/flexijistoty jako rovnováhy flexibility a jistoty na trhu práce a rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem. Otázky, na které se projekt zaměřuje:

Výzkum s mladou generací

Na jaře 2008 se uskutečnil v rámci projektu kvantitativní on-line výzkum s mladou generací, který zjišťoval jaké jsou postoje mladých lidí na rovné příležitosti žen a mužů, diskriminaci na trhu práce a slaďování osobního a pracovního života. Výzkum pro Gender Studies uskutečnila výzkumná agentura Ipsos-Tambor.

Výzkumná zpráva (ppt), pozvánka na tiskovu konferenci k vysledkům výzkumu

Kulatý stůl k firemním zařízením péče o děti

Firmy mají zájem o spolupráci s veřejnými zařízeními péče o děti

Tisková zpráva

PR tvář projektu

V rámci projektu jsme se rozhodli oslovit mladou generaci přístupnou formou - sérií komiksů, které se pokoušejí o nabourávání genderových stereotypů na trhu práce a v jiných oblastech. Autorkou komiksů je absolventka VŠUP Dora Dutková.

Zde najdete komiksy na různá genderová témata: ženy v netradičních povoláních, muži v netradičních povoláních, sexuální obtěžování, vstup na trh prácerodina.

Jeden z komiksů byl předělán do podoby videa, autorkou je opět Dora Dutková .... komiks MATY

Buď v pohodě, přemýšlej rovně!

Projděte pět rychlých otázek a dozvíte se víc o mužích a ženách, o sobě i o společnosti, ve které žijete. Kvíz vznikl v rámci projektu Fit pro změnu a je určen všem „náctiletým“, s nimiž se pokoušíme navázat dialog. Autorkou vizuální podoby je Dora Dutková, která pro Gender Studies vytvořila i sérii komiksů včetně jednoho animovaného na téma rovnosti žena mužů.

Kvíz naleznete zde.

Nabídka seminářů pro SŠ, VOŠ a VŠ

Gender Studies nabízí pro střední, vyšší a vysoké školy semináře zaměřené na problematiku rovných příležitostí žen a mužů. Semináře jsou zdarma a jsme schopni ušít je na míru podle potřeb jednotlivých tříd či vyučovaných předmětů. V případě zájmu také můžeme zajistit diskusi se zástupcem nebo zástupkyní Evropské unie na témata s rovností žen a mužů související. Obě aktivity rozšíří a obohatí vaše výukové programy. Máte-li zájem o spolupráci prosím kontaktujte Ninu Bosničovou nina.bosnicova@genderstudies.cz,  tel: +420 224 915 666.

Související odkazy:
Mládež v akci: Fakta nebo fikce?


Více informací o projektu: Nina Bosničová (Nina.Bosnicova@genderstudies.cz)

Tento projekt je financován Zastoupením Evropské komise v ČR a Slovensko-českým ženským fondem.

Obsah této webové stránky vyjadřuje postoj Gender Studies, o.p.s., a proto nemůže být v žádném případě považován za oficiální postoj Evropského společenství.

Aktualizováno: 20.1.09 13:59Linda Sokačová