Knihovna – prostor pro vzdělávání v rovných příležitostech

Cílem projektu je vytvořit fundraisingovou a marketingovou strategii knihovny a informačního centra obecně prospěšné společnosti Gender Studies. Hlavní důraz bude kladen na aktivizaci a zapojení registrovaných čtenářů a čtenářek do financování GS a využití jejich potenciálu, rozvoj individuálního a firemního fundraisingu směřovaného do podpory knihovny. Vedle fundrasingového plánu, který bude zaměřen na využití dárcovského potenciálu čtenářské obce a sympatizantů/ sympatizantek a firem, vznikne také marketingová strategie knihovny. Ta identifikuje a konkretizuje služby knihovny, zároveň vznikne ceník jednotlivých poskytovaných služeb (vč. definice bezplatných služeb a slev pro určité cílové skupiny). Součástí těchto strategií bude i plán pro případ finanční krize knihovny.

 Tento projekt je podpořen Slovensko-českým ženským fondem.

Aktualizováno: 2.11.10 22:23