Mezi péčí a prací: Rovné příležitosti žen a mužů ve věku 45+

Projekt má za cíl zlepšení situace pečujících osob nad 45 let a žen v předdůchodovém věku na trhu práce. Vedle zmíněných osob patří mezi cílové skupiny zaměstnavatelé ve všech regionech ČR a zaměstnanci a zaměstnankyně úřadů práce Středočeského, Královéhradeckého a Jihomoravského kraje.

Pro cílovou skupinu z řad osob nad 45 let jsou připraveny vzdělávací semináře. Absolvováním seminářů si tato skupina vytvoří praktickou informační bázi, která jí pomůže lépe se orientovat na trhu práce, snáze si zaměstnání najít a/ nebo udržet. Pro osoby ve věku 45+ jsou připraveny rovněž letáky a rozhlasové spoty, jejichž cílem je jejich osvěta a aktivizace.

Zaměstnavatelé budou podpořeni formou vzdělávacích kurzů a za použití moderní interaktivní hry a učebních metod zcitlivěni a proškoleni v oblasti náboru a managementu starších zaměstnanců a zaměstnankyň. Osvětově bude na zaměstnavatele působit elektronický čtvrtletník věnující se problematice věkového managementu. Motivačním nástrojem pro zaměstnavatele bude Soutěž o nejlepší firmu podporující věkovou diverzitu, která povede k větší ochotě firem zaměstnávat, udržet si na pracovišti osoby nad 45 let a řídit lidské zdroje nediskriminačním způsobem.

Pro zaměstnané úřadů práce jsou připraveny vzdělávací semináře, jejichž cílem je větší citlivost a efektivnější práce vůči početné skupině osob nad 45 let hledajících zaměstnání.

Partnerem projektu je Britská obchodní komora.

Doba trvání projektu: 1.12.2012-30.11.2014

Více informací o projektu na: nina.bosnicova@genderstudies.cz

PROJEKTOVÉ VÝSTUPY KE STAŽENÍ:

Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Aktualizováno: 3.2.15 13:55