Inovace při slaďování rodinného a pracovního života

Cílem projektu je ve spolupráci se zahraničními partnery najít vhodné inovace pro slaďování pracovního a rodinného života a pomocí jejich implementace udržet rodiče s dětmi v kontaktu s jejich pracovním prostředím, podpořit je při jejich návratu do pracovního procesu, popř. tento návrat urychlit. S ohledem na současnou nízkou nabídku míst pro děti v předškolních zařízeních a na velký zájem zaměstnavatelů o udržení stávajících kvalifikovaných pracovníků se předpokládá nejen implementace nových služeb péče o dítě, ale také inovativních nástrojů k podpoře harmonizace pracovního, rodinného a osobního života.

Součástí projektu bude spolupráce se zahraničním partnerem a dalšími zahraničními spolupracujícími organizacemi, na jejímž základě budou implementovány podpora a rozvoj inovativních prvků slaďování chodu práce a rodiny. Získané příklady dobré praxe ze zahraničí budou implementovány prostřednictvím nových forem a nástrojů. Spoluprací se zahraničními partnery budou získány nové zkušenosti, které budou využity nejen pro zaměstnavatele, ale i pro zaměstnance (udržení kvalifikované pracovní síly, úpravy pracovních podmínek, pracovní doby, délky úvazku, místa výkonu práce, udržení kontaktu zaměstnance na RD se zaměstnáním a další). Tyto zkušenosti a inovativní opatření budou podle potřeby upraveny a prakticky ověřeny v na Ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO), zaměstnancům bude usnadněno zapojení do pracovního procesu díky možnosti nastavení vyhovujících pracovních podmínek.

Více informací o projektu na www.mpo.cz/sladovani.

Spolupracujeme na projektu Ministerstva průmyslu a obchodu, financovaného z Evropského fondu OP LZZ "Inovace při slaďování pracovního a rodinného života" č. reg. CZ.1.04/5.1.00/81.00005"


 

Aktualizováno: 7.4.14 16:08