Rozvoj a posilování diverzitní a flexibilní pracovní kultury na CEITEC MU

Budou zpracovány hloubkové analýzy výše uvedených problémů a jejich příčin, na jejich základě budou navrženy strategie a budou implementována konkrétní opatření, vč. vzdělávání vedoucích a pracovníků/nic HR oddělení.

Příjemce: Masarykova univerzita

Partner: Gender Studies, o.p.s., kontaktní osoba partnera: marketa.stepanova(@)genderstudies.cz

Registrační číslo projektu: CZ.03.01.02/00/22_012/0003785

Datum zahájení: 1. 10. 2023

Datum ukončení: 30. 9. 2025

 

Aktualizováno: 18.6.24 13:34Anna Kotková