Od Elišky Krásnohorské k Jiřině Šiklové

Od Elišky Krásnohorské k Jiřině Šiklové: Po stopách ženské vzdělanosti

English version here

 

Popis projektu Program pro školy Kalendář akcí Informace o donorovi

 

Popis projektu

Projekt prostřednictvím zpracování knihovního fondu a archivu žadatele vytvoří interaktivní nástroje, jejichž cílem je představit fyzická místa v okolí Knihovny Jiřiny Šiklové (dříve Knihovny Gender Studies) spojená s ženskou vzdělaností a vytvořit kontext, z něhož bude patrné, proč je důležité představovat historii a vzdělanost v různorodém pojetí. Projekt změní optiku nahlížení na ženské spisovatelky jako na osoby zásadní pro utváření identity České republiky.

Ve spolupráci s městskou částí Praha 2 a Magistrátem hl. města Prahy, organizací spravující pražské náplavky jako místa kulturního setkávání a s dalšími partnery (CAMP, Multikulturní centrum, Památník národního písemnictví, Městská knihovna pobočka Dittrichova) budou připraveny veřejné výstavy a komunitní akce. Fyzické i virtuální aktivity budou upozorňovat na společenskou potřebu debat o ženské vzdělanosti, zapojení žen do veřejného života, o zastoupení žen i znevýhodněných skupin včetně etnických a kulturních menšin.

Digitální mapa s názvem “Po stopách ženské vzdělanosti” umožní návštěvníkům Prahy 1 a 2 vybrat si místa v okolí knihovny spjatá s ženskou historií. Budou mít k dispozici připravené procházky a trasy městem, které doplňuje multimediální materiál vycházející z fondů Knihovny GS, např. online encyklopedie významných žen. Digitální mapa bude doplněna možnými návštěvami partnerských organizací (MKC, C.A.M.P., výstavy, projekce, koncerty) a přehledem aktuálních eventů. Pro každé vybrané místo bude vytvořen soubor informací zahrnující obrazový, textový a kontextuální materiál. Z jednotlivých míst vzniká mapa, která je dostupná jak v analogové verzi, tak v digitální verzi.

 

Program pro školy

Pátrací hra pro školy: Stopujeme Ženy naší historie

Chcete se dozvědět něco o historii ženské vzdělanosti, boji za ženská práva a o tom, jaké to bylo být ženou na začátku dvacátého století? Vydejte se na pátrací hru, která vás zavede na místa s touto historií spjata. Na malém kousku Prahy máte příležitost zjistit, kdo byla Františka Plamínková, co měla ráda Eliška Krásnohorská, komu vděčíme za to, že mohou ženy studovat, ale třeba i žít své vlastní životy bez závislosti na mužích. Pokud vypátráte na procházce po těchto významných místech správné odpovědi, na konci cesty vás čeká odměna. Hra rozhodně není jen pro holky, protože kluci taky moc dobře vědí, že rovnost je potřeba, a poučit se z historie není na škodu. Některé boje totiž máme ještě před sebou a společně se nerovnostem čelí lépe.

 

 

Kalendář akcí

9. 4. 2024

Kampus Hybernská

Úterky s KJŠ -- Tuesdays with JŠL | Gender Equality in Iceland? History, strikes and Politics

Jak začala strmá cesta k genderové rovnosti na Islandu? Panelová diskuze se zaměří na odrazové můstky na cestě k genderové rovnosti na Islandu ve 20. století se zvláštním důrazem na Červené punčochy (1970), první islandskou stávku žen (1975), zvolení Vigdís Finnbogadóttir islandskou prezidentkou (1980, předtím byla divadelní režisérkou) a vznik Ženské aliance, díky níž politická účast žen v parlamentu poskočila z 5 % na 15 % (1983).

Hostky Rakel Adolphsdóttir a Sigríður Jónsdóttir také představí unikátní dokumenty z Women‘s History Archives (Kvennasögusafn), archivu shromažďujícím různorodé dokumenty z historie islandského feministického hnutí a písemnosti zásadních ženských osobností islandské historie. Budou se také zabývat průsečíkem role historičky a aktivistky z dnešního pohledu (nejen) v kontextu výše zmíněných archivních sbírek. Diskuze proběhne v angličtině bez tlumočení do češtiny. Moderátorka: Markéta Kos Mottlová, Fórum 50 %, o.p.s.

Registrace zde.

Diskuze proběhne v angličtině bez tlumočení do češtiny.

8. 3.-18. 4. 2024

Kampus Hybernská

Výstava | PRAHA FEMINISTICKÁ. Místa, kde se psala historie

Měsíc březen je věnován feministické historii. Přijďte se podívat na místa spojená s historií ženského hnutí očima fiktivní postavy Anny Kovářové, která vás provede vším, co zažila na vlastní kůži. A zanechte vlastní stopu ve feministické historii.

V rámci výstavy se budete moci seznámit se zásadními místy feministické Prahy také skrze digitální mapu a pátrací hru s názvem Stopujeme ženy naší historie. Kdo byly klíčové postavy ženského hnutí se dozvíte v nově vzniklé online encyklopedii významných žen a v Budoáru Jiřiny Šiklové uvidíte artefakty z její pozůstalosti.

Více informací ve Facebook eventu.

Zanechte svůj otisk v mapě feministické Prahy!

 

Proběhlo

8. 3. 2024

Knihovna Jiřiny Šiklové

Pátrací hra s oživlými místy paměti PRO ŠKOLY

Stopujeme ženy naší historie, tentokrát s živými historickými postavami!

Chcete žákům a žákyním přiblížit důvody, které vedly k tomu, že se 8. březen stal mezinárodním dnem žen a je významným dnem i v České republice? Jak to souvisí s volebním právem a bojem za rovnoprávnost mužů a žen obecně?

Pojďte si 8. března dopoledne projít pátrací hru, na které výjimečně pro tento speciální den oživnou jednotlivá zastavení po významných místech spojených s historií ženské vzdělanosti. Dozvíte se zajímavosti o boji za ženská práva a o tom, jaké to bylo být ženou na začátku dvacátého století.

  • Vhodné pro 2. stupeň ZŠ, případně SŠ
  • Procházka třídě zabere cca 2 hodiny

8. 3. 2024

Knihovna Jiřiny Šiklové

Pátrací hra s oživlými místy paměti PRO VEŘEJNOST

Letos jsme oslavily*i MDŽ procházkou po feministických místech paměti! Naši pátrací hru Stopujeme ženy naší historie jsme výjimečně pro tento speciální den připravily*i pro veřejnost i s oživlými zastaveními po významných místech spojených s historií ženské vzdělanosti. Zajímavosti o boji za ženská práva a o tom, jaké to bylo být ženou na začátku dvacátého století - a nakonec odměna.

Pro další termíny sledujte Facebook nebo kalendář akcí na Feminismus.cz.

7. 3. 2024

18:00

Kampus Hybernská

 

Vernisáž výstavy | PRAHA FEMINISTICKÁ. Místa, kde se psala historie

V předvečer MDŽ se uskutečnila vernisáž výstavy Praha feministická. Místa, kde se psala historie. Slavnostně jsme zahájily*i expozici o místech spojených s historií ženského hnutí.

V rámci večera byla prezentována také digitální mapa feministické Prahy, pátrací hra pro školy Stopujeme ženy naší historie a nově vzniklá online encyklopedie významných žen.  Nechyběl ani hudební doprovod či kvíz se slosováním o ceny.

Více informací ve Facebook eventu.

6. 2. 2024

Knihovna Jiřiny Šiklové

Úterky s KJŠ | Volit a být voleny - ženy v politice

Jaká byla cesta žen k získání volebního práva? Které klíčové osobnosti stály u historického milníku a jak to souvisí s MDŽ? Kdo byly první političky, jakým výzvám čelily? Genderovým otázkám a postavení žen v politice v minulosti i současnosti se věnovaly hostky Jitka Gelnarová, expertka na dějiny českého ženského hnutí, politoložka a muzejní kurátorka, a Pavla Špondrová, advokátka, politoložka a ombudsmanka FF UK. Moderovaným večerem provedla Marie Koval z Gender Studies, o.p.s.

Záznam: https://www.youtube.com/watch?v=qHuFI9jPtP0

28. 11. 2023

Knihovna Jiřiny Šiklové

Úterky s KJŠ | Praha multikulturní: Příběhy německy mluvících žen

České a pražské dějiny 19. a první poloviny 20. století formovalo česko-německé soužití i konflikty. Jakou roli hrála identita genderová v době, kterou tolik určovala identita etnická? Hostkami listopadového Úterku byly Karin Hoření, socioložka a historička, a Zuzana Schreiberová, ředitelka Multikulturního centra Praha.

Záznam: https://www.youtube.com/live/e1SnHu1oPNc?si=xDN5hLbwpZT02okV

31. 10. 2023

Knihovna Jiřiny Šiklové

Úterky s KJŠ | Romské spisovatelky v historii a současnosti

Další díl diskuzních večerů v rámci cyklu Úterky s Knihovnou Jiřiny Šiklové seznámil publikum s romskými spisovatelkami. Hostkami byly Karolína Ryvolová, romistka, anglistka, překladatelka a redaktorka nakladatelství KHER, Věra Horváthová Duždová, spisovatelka, vizuální umělkyně a kurátorka, a Stanislava Miková, spisovatelka a pedagožka.

Záznam: https://youtu.be/j_HL8j79dXc

16. 9. 2023

Jiráskovo náměstí, Praha 2

Zažít Jiráskáč jinak 2023

V sobotu 16. září 2023 se (nejen) pražské ulice, náměstí a parky opět rozehrály všemi barvami a my jsme u toho nemohly*i chybět! Letos poprvé na Jiráskově náměstí pořádala Knihovna Jiřiny Šiklové a Gender Studies, o.p.s. ve spolupráci s Automat, z.s. sousedskou slavnost Zažít město jinak. Podívejte se na fotky a video z nádherného slunečného dne na Jiráskově náměstí!

30. 5. 2023

Knihovna Jiřiny Šiklové

Úterky s KJŠ | Feministický aktivismus v dějinách i v současnosti

Další díl diskuzních večerů v rámci cyklu Úterky s Knihovnou Jiřiny Šiklové, tentokrát na téma Feministický aktivismus v dějinách a současnosti. Jak vypadaly kořeny feministického aktivismu u nás? Jaké byly klíčové osobnosti českého ženského hnutí? V čem je inspirativní znát feministickou a gender historii pro současný aktivismus a snahu o rovnoprávnou společnost?

Záznam: https://www.youtube.com/live/C5od8zGiKEY?feature=share

8. 3. – 21. 4. 2023

Náplavka

ŽENY MOHOU... Vzděláním k nezávislosti

Interaktivní výstava o Elišce Krásnohorské a dalších významných osobnostech, které ženám v českých zemích vybojovaly (nejen) právo se svobodně vzdělávat.

8. 3. – 30. 6. 2023

Knihovna Jiřiny Šiklové

ŽENY MOHOU... Vzděláním k nezávislosti - doprovodná minivýstava

Minivýstava dokumentů a předmětů z Archivu Elišky Krásnohorské v prostorách Knihovny Jiřiny Šiklové doplňující hlavní výstavu ŽENY MOHOU... Unikátní rukopisy, originály fotografií a osobní předměty.

21. 3. 2023

Knihovna Jiřiny Šiklové

Úterky s knihovnou Jiřiny Šiklové | Eliška Krásnohorská a ženská vzdělanost

Doprovodný program výstavy ŽENY MOHOU... Vzděláním k nezávislosti. Hostky: PhDr. Marie Bahenská PhD., historička (Masarykův ústav a archiv AV ČR), PhDr. Milada Sekyrková, CSc., historička a archivářka (Ústav dějin a Archiv Univerzity Karlovy, FF UK), Marie Koval, MA, orální historička a archivářka v projektu "Od Elišky Krásnohorské k Jiřině Šiklové: po stopách ženské vzdělanosti" (Gender Studies, o.p.s.)

Záznam: https://www.youtube.com/live/VurzpmLs4KE?feature=share

8. 3. 2023
16:00

Náplavka

Vernisáž výstavy ŽENY MOHOU... Vzděláním k nezávislosti

6.12.2022

18:00

ONLINE (Zoom)

Úterky s Knihovnou Jiřiny Šiklové | Poslední ghetto: Všední život v Terezíně

Hostkou prosincové diskuze byla historička Anna Hájková, expertka (nejen) na queer dějiny holocaustu, která představila svou knihu Poslední ghetto: Všední život v Terezíně. V diskusi s autorkou jsme se zaměřily*i na dějiny holocaustu a Terezína a jak se jim věnovat také z genderového pohledu. 

 

Vernisáž výstavy ŽENY MOHOU... Vzděláním k nezávislosti

Jak probíhala příprava výstavy a vernisáž? Podívejte se na video a fotky od Gabriely Kontra!

 

Realizátor projektu: Gender Studies, o.p.s.

Partneři projektu: Kvennasögusafn | The Women's History Archives (Island)

Trvání projektu: 1. 5. 2022 – 30. 4. 2024

Kontaktní osoba: Johana Jonáková

 

Projekt je podpořen z Programu Kultura Fondů EHP (EEA Grants).
 

Instagram @knihovna_jiriny_siklove