Od Elišky Krásnohorské k Jiřině Šiklové

Od Elišky Krásnohorské k Jiřině Šiklové: Po stopách ženské vzdělanosti

English version here

 

Popis projektu Program pro školy Kalendář akcí Informace o donorovi

 

Popis projektu

Projekt prostřednictvím zpracování knihovního fondu a archivu žadatele vytvoří interaktivní nástroje, jejichž cílem je představit fyzická místa v okolí Knihovny Jiřiny Šiklové (dříve Knihovny Gender Studies) spojená s ženskou vzdělaností a vytvořit kontext, z něhož bude patrné, proč je důležité představovat historii a vzdělanost v různorodém pojetí. Projekt změní optiku nahlížení na ženské spisovatelky jako na osoby zásadní pro utváření identity České republiky.

Ve spolupráci s městskou částí Praha 2 a Magistrátem hl. města Prahy, organizací spravující pražské náplavky jako místa kulturního setkávání a s dalšími partnery (CAMP, Multikulturní centrum, Památník národního písemnictví, Městská knihovna pobočka Dittrichova) budou připraveny veřejné výstavy a komunitní akce. Fyzické i virtuální aktivity budou upozorňovat na společenskou potřebu debat o ženské vzdělanosti, zapojení žen do veřejného života, o zastoupení žen i znevýhodněných skupin včetně etnických a kulturních menšin.

Digitální mapa s názvem “Po stopách ženské vzdělanosti” umožní návštěvníkům Prahy 1 a 2 vybrat si místa v okolí knihovny spjatá s ženskou historií. Budou mít k dispozici připravené procházky a trasy městem, které doplňuje multimediální materiál vycházející z fondů Knihovny GS, např. online encyklopedie významných žen. Digitální mapa bude doplněna možnými návštěvami partnerských organizací (MKC, C.A.M.P., výstavy, projekce, koncerty) a přehledem aktuálních eventů. Pro každé vybrané místo bude vytvořen soubor informací zahrnující obrazový, textový a kontextuální materiál. Z jednotlivých míst vzniká mapa, která je dostupná jak v analogové verzi, tak v digitální verzi.

 

Program pro školy

Pátrací hra pro školy: Stopujeme Ženy naší historie

Chcete se dozvědět něco o historii ženské vzdělanosti, boji za ženská práva a o tom, jaké to bylo být ženou na začátku dvacátého století? Vydejte se na pátrací hru, která vás zavede na místa s touto historií spjata. Na malém kousku Prahy máte příležitost zjistit, kdo byla Františka Plamínková, co měla ráda Eliška Krásnohorská, komu vděčíme za to, že mohou ženy studovat, ale třeba i žít své vlastní životy bez závislosti na mužích. Pokud vypátráte na procházce po těchto významných místech správné odpovědi, na konci cesty vás čeká odměna. Hra rozhodně není jen pro holky, protože kluci taky moc dobře vědí, že rovnost je potřeba, a poučit se z historie není na škodu. Některé boje totiž máme ještě před sebou a společně se nerovnostem čelí lépe.


Praktické informace

Pátrací hra probíhá na Praze 2, v těsné blízkosti Knihovny Jiřiny Šiklové a Karlova náměstí. Jedná se o venkovní hru, jejíž trasa je dlouhá cca 1,6 km. Předpokládaná doba trvání hry je 2 hodiny, ale záleží na rychlosti účastnictva.

Hra sestává ze stručných informací o každém z navštívených míst a jeho významu pro dějiny české ženské emancipace, z indicií pro další cestu a z otázek, jejichž správné odpovědi pomohou s vyluštěním závěrečného hesla.

Hra startuje v Knihovně Jiřiny Šiklové, kde třída dostane několik pracovních listů, aby bylo možné utvořit několik menších skupinek. Vyučující dostanou ještě vytištěný pracovní list pro vyučující, na kterém je mapa cesty, správně odpovědi k otázkám a ještě dodatečné informace o každém z míst, které mají vyučující na daném místě třídě přečíst. Některé odpovědi na otázky se totiž skrývají na pracovním listu pro vyučující.

 

Jak se přihlásit? Stačí vyplnit online formulář: https://forms.gle/UunweeNcu6mgocik9

 

 

Kalendář akcí

28. 11. 2023

Knihovna Jiřiny Šiklové

Úterky s KJŠ | Praha multikulturní: Příběhy německy mluvících žen

Diskuzní večery v rámci cyklu Úterky s Knihovnou Jiřiny Šiklové pokračují tématem "Praha multikulturní: Příběhy německy mluvících žen". Srdečně zveme na debatu s hostkami Karin Hoření, socioložkou a historičkou, a Zuzanou Schreiberovou, ředitelkou Multikulturního centra Praha.

Více informací a registrace ve Facebook eventu.

březen 2024

Výstava o Jiřině Šiklové při příležitosti spuštění interaktivní mapy míst spojených s významnými ženami českého emancipačního hnutí a ženské vzdělanosti.

 

 

Proběhlo

31. 10. 2023

Knihovna Jiřiny Šiklové

Úterky s KJŠ | Romské spisovatelky v historii a současnosti

Další díl diskuzních večerů v rámci cyklu Úterky s Knihovnou Jiřiny Šiklové seznámil publikum s romskými spisovatelkami. Hostkami byly Karolína Ryvolová, romistka, anglistka, překladatelka a redaktorka nakladatelství KHER, Věra Horváthová Duždová, spisovatelka, vizuální umělkyně a kurátorka, a Stanislava Miková, spisovatelka a pedagožka.

Záznam: https://youtu.be/j_HL8j79dXc

16. 9. 2023

Jiráskovo náměstí, Praha 2

Zažít Jiráskáč jinak 2023

V sobotu 16. září 2023 se (nejen) pražské ulice, náměstí a parky opět rozehrály všemi barvami a my jsme u toho nemohly*i chybět! Letos poprvé na Jiráskově náměstí pořádala Knihovna Jiřiny Šiklové a Gender Studies, o.p.s. ve spolupráci s Automat, z.s. sousedskou slavnost Zažít město jinak. Podívejte se na fotky a video z nádherného slunečného dne na Jiráskově náměstí!

30. 5. 2023

Knihovna Jiřiny Šiklové

Úterky s KJŠ | Feministický aktivismus v dějinách i v současnosti

Další díl diskuzních večerů v rámci cyklu Úterky s Knihovnou Jiřiny Šiklové, tentokrát na téma Feministický aktivismus v dějinách a současnosti. Jak vypadaly kořeny feministického aktivismu u nás? Jaké byly klíčové osobnosti českého ženského hnutí? V čem je inspirativní znát feministickou a gender historii pro současný aktivismus a snahu o rovnoprávnou společnost?

Záznam: https://www.youtube.com/live/C5od8zGiKEY?feature=share

8. 3. – 21. 4. 2023

Náplavka

ŽENY MOHOU... Vzděláním k nezávislosti

Interaktivní výstava o Elišce Krásnohorské a dalších významných osobnostech, které ženám v českých zemích vybojovaly (nejen) právo se svobodně vzdělávat.

8. 3. – 30. 6. 2023

Knihovna Jiřiny Šiklové

ŽENY MOHOU... Vzděláním k nezávislosti - doprovodná minivýstava

Minivýstava dokumentů a předmětů z Archivu Elišky Krásnohorské v prostorách Knihovny Jiřiny Šiklové doplňující hlavní výstavu ŽENY MOHOU... Unikátní rukopisy, originály fotografií a osobní předměty.

21. 3. 2023

Knihovna Jiřiny Šiklové

Úterky s knihovnou Jiřiny Šiklové | Eliška Krásnohorská a ženská vzdělanost

Doprovodný program výstavy ŽENY MOHOU... Vzděláním k nezávislosti. Hostky: PhDr. Marie Bahenská PhD., historička (Masarykův ústav a archiv AV ČR), PhDr. Milada Sekyrková, CSc., historička a archivářka (Ústav dějin a Archiv Univerzity Karlovy, FF UK), Marie Koval, MA, orální historička a archivářka v projektu "Od Elišky Krásnohorské k Jiřině Šiklové: po stopách ženské vzdělanosti" (Gender Studies, o.p.s.)

Záznam: https://www.youtube.com/live/VurzpmLs4KE?feature=share

8. 3. 2023
16:00

Náplavka

Vernisáž výstavy ŽENY MOHOU... Vzděláním k nezávislosti

6.12.2022

18:00

ONLINE (Zoom)

Úterky s Knihovnou Jiřiny Šiklové | Poslední ghetto: Všední život v Terezíně

Hostkou prosincové diskuze byla historička Anna Hájková, expertka (nejen) na queer dějiny holocaustu, která představila svou knihu Poslední ghetto: Všední život v Terezíně. V diskusi s autorkou jsme se zaměřily*i na dějiny holocaustu a Terezína a jak se jim věnovat také z genderového pohledu. 

 

Vernisáž výstavy ŽENY MOHOU... Vzděláním k nezávislosti

Jak probíhala příprava výstavy a vernisáž? Podívejte se na video a fotky od Gabriely Kontra!

 

Realizátor projektu: Gender Studies, o.p.s.

Partneři projektu: Kvennasögusafn | The Women's History Archives (Island)

Trvání projektu: 1. 5. 2022 – 30. 4. 2024

Kontaktní osoba: Johana Jonáková

 

Projekt je podpořen z Programu Kultura Fondů EHP (EEA Grants).
 

Instagram @knihovna_jiriny_siklove