Od Elišky Krásnohorské k Jiřině Šiklové

Od Elišky Krásnohorské k Jiřině Šiklové: Po stopách ženské vzdělanosti

English version here

Projekt prostřednictvím zpracování knihovního fondu a archivu žadatele vytvoří interaktivní nástroje, jejichž cílem je představit fyzická místa v okolí Knihovny Jiřiny Šiklové (dříve Knihovny Gender Studies (GS)) spojená s ženskou vzdělaností a vytvořit kontext, z něhož bude patrné, proč je důležité představovat historii a vzdělanost v různorodém pojetí. Projekt změní optiku nahlížení na ženské spisovatelky jako na osoby zásadní pro utváření identity České republiky.

Ve spolupráci s městskou částí Praha 2 a Magistrátem hl. města Prahy, organizací spravující pražské náplavky jako místa kulturního setkávání a s dalšími partnery (CAMP, Multikulturní centrum, Památník národního písemnictví, Městská knihovna pobočka Dittrichova) budou připraveny veřejné výstavy a komunitní akce. Fyzické i virtuální aktivity budou upozorňovat na společenskou potřebu debat o ženské vzdělanosti, zapojení žen do veřejného života, o zastoupení žen i znevýhodněných skupin včetně etnických a kulturních menšin.

Digitální mapa s názvem “Po stopách ženské vzdělanosti” umožní návštěvníkům Prahy 1 a 2 vybrat si místa v okolí knihovny spjatá s ženskou historií. Budou mít k dispozici připravené procházky a trasy městem, které doplňuje multimediální materiál vycházející z fondů Knihovny GS, např. online encyklopedie významných žen. Digitální mapa bude doplněna možnými návštěvami partnerských organizací (MKC, C.A.M.P., výstavy, projekce, koncerty) a přehledem aktuálních eventů. Pro každé vybrané místo bude vytvořen soubor informací zahrnující obrazový, textový a kontextuální materiál. Z jednotlivých míst vzniká mapa, která je dostupná jak v analogové verzi, tak v digitální verzi.

 

Autor: Jan Vilímek – České album, sbírka podobizen předních českých velikánů, mužů i žen práce, kteří život svůj zasvětili povznesení národa svého (dostupné online), Volné dílo, Wikipedia
Jan Vilímek, Volné dílo, via Wikimedia Commons Matěj Baťha, CC BY-SA 2.5, via Wikimedia Commons Archiv Gender Studies, o.p.s.

 

Kalendář akcí

8. 3. 2023
16:00

Náplavka

Vernisáž výstavy ŽENY MOHOU... Vzděláním k nezávislosti

8. 3. – 7. 4. 2023

Náplavka

ŽENY MOHOU... Vzděláním k nezávislosti

Interaktivní výstava o Elišce Krásnohorské a dalších významných osobnostech, které ženám v českých zemích vybojovaly (nejen) právo se svobodně vzdělávat.

8. 3. – 7. 4. 2023

Knihovna Jiřiny Šiklové

ŽENY MOHOU... Vzděláním k nezávislosti - doprovodná minivýstava

Minivýstava dokumentů a předmětů z Archivu Elišky Krásnohorské v prostorách Knihovny Jiřiny Šiklové doplňující hlavní výstavu ŽENY MOHOU... Unikátní rukopisy, originály fotografií a osobní předměty.

21. 3. 2023

Knihovna Jiřiny Šiklové

Úterky s knihovnou Jiřiny Šiklové | Eliška Krásnohorská a ženská vzdělanost

Doprovodný program výstavy ŽENY MOHOU... Vzděláním k nezávislosti.

září 2023

Jiráskovo náměstí

Zažít město jinak 2023 | Urbanismus z pohledu žen

Společná komunitní akce Gender Studies, o.p.s. a spolupracujících organizací CAMP (Centrum architektury a městského plánování) a Multikulturní centrum Praha.

 

březen 2024

Náplavka

Výstava o Jiřině Šiklové při příležitosti spuštění interaktivní mapy míst spojených s významnými ženami českého emancipačního hnutí a ženské vzdělanosti.

 
Proběhlo    

6.12.2022

18:00

ONLINE (Zoom)

Úterky s Knihovnou Jiřiny Šiklové | Poslední ghetto: Všední život v Terezíně

Hostkou prosincové diskuze byla historička Anna Hájková, expertka (nejen) na queer dějiny holocaustu, která představila svou knihu Poslední ghetto: Všední život v Terezíně. V diskusi s autorkou jsme se zaměřily*i na dějiny holocaustu a Terezína a jak se jim věnovat také z genderového pohledu. 

Realizátor projektu: Gender Studies, o.p.s.

Partneři projektu: Kvennasögusafn | The Women's History Archives (Island)

Trvání projektu: 1. 5. 2022 – 30. 4. 2023

Kontaktní osoba: Johana Jonáková

 

Projekt je podpořen z Programu Kultura Fondů EHP (EEA Grants).
 

Instagram @knihovna_jiriny_siklove