Zakladatelka Gender Studies, o.p.s., Jiřina Šiklová, slaví 17. června
70. narozeniny.


Při této příležitosti bychom jí rády věnovaly nově vznikající stránku organizace Gender Studies, o.p.s., která - spolu s knihovnou - ve svých počátcích sídlila v jejím bytě a ve svém knihovním fondu dodnes spravuje celou řadu jejích knih, a která se stále hlásí k vizi "přispívat k toleranci vůči alternativním životním stylům a vytvářet prostor pro diskusi o postavení a rolích žen a mužů ve společnosti."

Jiřina Šiklová Gender Studies, o.p.s. - ženskou organizaci zaměřující se na rovné příležitosti žen a mužů - nejen založila, vedla a podporovala; dodnes zůstává aktivní přispěvatelkou nápadů, propagátorkou aktivit organizace, a přítelkyní všech, kdo v Gender Studies působily a působí.

Za to jí patří velký dík a "krásná pusa" (jak říká sama Jiřina).
Posádka Gender Studies, o.p.s.

Těším se a jsem zvědavá na všechno, co ještě prohlásíš, co ještě čeká schované v Tvojí kultivované sloji s tajnými zásuvkami na vhodný okamžik…
Těším se na to, až zas někdy řekneš, že král je nahý, a že už toho máš dost…

Epištola (o) Tobě v časem průběhovém
Jana Křišťanka HradilkováI look forward with curiosity to every one of your future pronouncements, and everything that still lies in store in your civilised cavern with its secret drawers for the appropriate moment...
I look forward to hearing you say once again that the emperor has no clothes on and you can't put up with it any more …

An epistle to you and about you in continuous tense
By Jana Křišťanka HradilkováKočka, která nikdy nespí
The Cat Who Never Sleeps

Dvojjazyčnou publikaci s tímto názvem Jiřině Šiklové k narozeninám vydalo Československé dokumentační středisko, o.p.s.Existuje u nás studentská "New Left"?
Několik výňatků z článku na téma studentského revolučního hnutí a New Left od Jiřiny Šiklové, který vyšel v listopadu 1968 v Listech .
Listy č. 21, 11. 11. 1968Nová levice v Československu
Rozhovor s Jiřinou Šiklovou v A-kontra 1/05
Rozmlouvala Linda SokačováPořad Hovory na bělidle ČRo 6 s Jiřinou Šiklovou (14.6.2005, 19:30 až 20:00). Záznam ve formátu mp3 si můžete stáhnout a poslechnout zde.

[webík lenkasim 16.6.05]