ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU

Kočka, která nikdy nespí

The Cat Who Never Sleeps

Dvojjazyčnou publikaci s tímto názvem Jiřině Šiklové k narozeninám vydalo Československé dokumentační středisko, o.p.s.

Vilém Prečan, který publikaci uspořádal, píše v jejím úvodu: "Kniha vznikla z přání podat u příležitosti životního jubilea Jiřiny Šiklové svědectví o životě a díle osobnosti, která se stala takřka veřejnou institucí české společnosti."

Dvojjazyčná česko-anglická publikace zaznamenává výpovědi přátel, spolupracovníků, studentů a výběr z textů jubilantky, především z dopisů z vězení a její proslulý a dnes už klasický článek o šedé zóně z podzimu 1989. Z patnácti příspěvků je zřejmý nejen úmysl vzdát J. Šiklové hold a úctu, ale zároveň jsou svědectvím o různorodých aktivitách jubilantky v četných sférách jejího působení.

S myšlenkou vydat tuto knihu dvojjazyčně přišel velký obdivovatel Jiřiny Šiklové, americký novinář a mecenáš Jim H. Ottaway Jr., který se ujal i úlohy vydavatele.

Knihu je možné objednat na adrese:
Československé dokumentační středisko, o.p.s.
Skokanská 3
169 00 Praha 6
e-mail:csds@csds.cz


ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU

[webík lenkasim 16.6.05]