Publikace

(RE)prezentace žen v médiích: informační brožura pro novinářky a novináře / [Michaela Marksová-Tominová … et al.]. Praha : Gender Studies, 2002. 20 s.

A Few Reflections on the Legal Provisions on Rape / Barbara Havelková In: Ciprová, K. (Ed.) Below the Surface: Rape-related Facts and Myths. Gender Studies: 2010
publikace ke stažení [511.4 kB, pdf]

Age diversity and age discrimination in the Czech Republic: overview / / Cozlová, K. (2011). Praha: Gender Studies. Infopackage.
publikace ke stažení [357.2 kB, pdf]

Aktivity do třídnických hodin: [pracovní listy] / Demokracie na Lyčkárně II.; Gender Studies, o.p.s., 2023
publikace ke stažení [180.1 kB, pdf]

Altos and sopranos : a pocket handbook of women's organizations / [compiled Hana Petrová ... et al. ; translated from the Czech by S. Chess, L. Busheikin and Kate Shaw]. Prague : Gender Studies Centre, 1995 (Praha : Gemi). 108 s. ISBN 80-900059-5-0

Alty a soprány : kapesní atlas ženských iniciativ / [sestavily Hana Petrová ... et al.]. Praha : Gender Studies Centre, 1994 (Praha : Calamarus). 111 s.

Alty a soprány II: kapesní atlas iniciativ na podporu rovných příležitostí pro ženy a muže / sestavila Linda Sokačová. Praha : Gender Studies, 2005. 39 s. ISBN 80-86520-07-2

Aluminiová královna / Petra Procházková. Praha : Lidové noviny ve spolupráci s Gender Studies, 2002. 165 s. ISBN 80-7106-632-X.

Aluminum Queen, The / Petra Procházková ; translation Gerald Turner. Praha : Lidové noviny ve spolupráci s Gender Studies, o.p.s., 2002. 187 s. ISBN 80-7106-633-8.

Career - Family - Equal Opportunities / Linda Sokačová (ed.), Gender Studies: 2006
publikace ke stažení [pdf]

Číše a meč, agrese a láska, aneb Žena a muž v průběhu staletí / Riane Eislerová ; [z angličtiny přeložila Magdalena Pechová]. Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny s podporou a přispěním Nadace Gender Studies Praha, 1995. 329 s. ISBN 80-7106-095-X

Diskriminace a právo / Eva Fialová, Ivana Spoustová, Barbara Havelková. Praha: Gender Studies, 2006, 46 s. ISBN 80–86520–20–9.
publikace ke stažení [pdf]

Dostaňte zákon na svou stranu: jak slaďovat rodinu a práci? / Lada Wichterlová, Eva Fialová (ed.) Praha: Gender Studies, 2010. 61 s., 1. vyd. ISBN 978-80-86520-33-9
publikace ke stažení [9.5 MB, pdf]

Dvanáct ověřených metod pro rozvoj kolegiální spolupráce. Podpora rovnosti a rozmanitosti ve vzdělávání. / Anna Babanová, 1. vydání. Praha: Gender Studies, 2019
publikace ke stažení [5.6 MB, pdf]

Epistolae : proleće jaro Frühling spring 1999 / [Nadežda Ćetković, Pavla Frýdlová]. Praha : Gender Studies : ProFem ; Berlin : Owen, 1999. 214 s. ISBN 80-902367-6-6

Existuje středoevropský model manželství a rodiny? : sborník z mezinárodního sympozia, Praha, 24. - 25. listopadu 1994 / uspořádala Hana Havelková = Gibt es ein mitteleuropäisches Ehe- und Familienmodell? : Dokumentation des internationalen Symposiums, Prag, 24. - 25. November 1994 / Hana Havelková (Hg.). Praha : Divadelní ústav ve spolupráci s Rakouským kulturním institutem v Praze a Nadací Gender Studies, 1995. 92, 109 s. ISBN 80-7008-057-4

Family Policy: Parental and Maternity Leave in the Context of Work-Life Balance and Equal Opportunities for Women and Men. / Linda Sokačová (ed.). Praha: Gender Studies, 2010. 60 p.
publikace ke stažení [1.7 MB, pdf]

Feministické rozhovory o "tajných službách" / Miroslav Vodrážka. Praha : Nadace Gender Studies, 1996. 94 s. ISBN 80-238-7169-2

Gender a demokracie: 1989 - 2009 / Linda Sokačová (editorka). Praha: Gender Studies, 2009, 112 s., ISBN: 80-86520-64-1.
publikace ke stažení [2.3 MB, pdf]

Gender a marketing / Bosničová, Nina (ed.). Praha : Gender Studies, o.p.s., 2008. 48 s. ISBN 978-80-86520-12-4

Gender assessment of the impact of EU accession on the status of women and the labour market in CEE : national study: Czech Republic / Michaela Marksová-Tominová (ed.). Praha : Gender Studies, 2003. 69 s. ISBN 80-86520-03-X

Gender audit of the EU pre-accession funds 1999-2004 / editorka Alena Králíková. Praha : Gender Studies, 2005. 35 s. ISBN 80-86520-05-6
publikace ke stažení [pdf]

Gender Issues 2007: Violence against Women, Gender Pay Gap, Access to Childcare Facilities, Implementing Gender Policies (Publication by Heinrich Böll Stiftung) / publikace ke stažení [776.8 kB, pdf]

Gender Issues 2008: Gender-Sensitive Education (Publication by Heinrich Böll Stiftung) / publikace ke stažení [4.8 MB, pdf]

Genderovou optikou: zaměřeno na český vzdělávací systém / Helena Skálová (ed.). Praha, Gender Studies, 2008, 56 str., A5. ISBN 978-80-86520-28-5.
publikace ke stažení [pdf]

Hnízdo feminismu: 30 let Genders Studies / Pavla Frýdlová, Kateřina Jonášová (eds.), vydání první. Praha: Gender Studies, 2021
publikace ke stažení [33.3 MB, pdf]

How to become a good mentor_Curricula of the mentorship / Klára Čmolíková Cozlová et al. Iasi: Asociatia Everest. 2018. 15 s
publikace ke stažení [337 kB, pdf]

Informační technologie – prostor pro ženy / Sokačová Linda (ed.). Praha: Gender Studies, Síť MC, 2007. 88 s. ISBN 978-80-86520-00-1.
publikace ke stažení [pdf]

Jak se stát dobrým mentorem či mentorkou_kurikulum pro tréninkový kurz / Klára Čmolíková Cozlová a kol. Iasi: Asociatia Everest. 2018. 15 s
publikace ke stažení [388 kB, pdf]

Kariéra – rodina – rovné příležitosti. Výzkumy postavení žen a mužů na trhu práce / Linda Sokačová (ed.). Praha: Gender Studies, 2006, 28 s. ISBN 80–86520–12–9.
publikace ke stažení [pdf]

Kde to ladí a kde skřípe: slaďování práce a péče v mezinárodní perspektivě / Bosničová, Nina, Kolářová, Jitka (eds.). Gender Studies, Praha 2012.
publikace ke stažení [1.5 MB, pdf]

Klíč k jeslím / Jitka Kolářová (ed.). Praha: Gender Studies, 2007, 52 s. ISBN 978-80-86520-22-3.
publikace ke stažení [zip]

Krize jako nový začátek, nebo promarněná šance: genderové aspekty finanční krize / / Linda Sokačová (ed.). Praha: Gender Studies. 84 str. 2010.

Malé obce za rovné příležitosti žen a mužů / Malé obce za rovné příležitosti žen a mužů / Linda Sokačová (ed.). -- Vyd. 1. -- Praha : Gender Studies, 2011. -- 35 s. ISBN 978-80-86520-37-7
publikace ke stažení [162.5 kB, pdf]

Manuál pro vyučující: jak mluvi to kyberšikaně? Genderový pohled na násilí v kyberprostoru / Gender Studies, Praha 2014
publikace ke stažení [594.1 kB, pdf]

Maternity Leave, or Parental Time? Seven Czech Mothers on Their Experience with Working and Raising Children in Different EU Countries / Jonášová, Kateřina, Frýdlová, Pavla, Svobodová, Lucie. Praha: Gender Studies, 2012
publikace ke stažení [pdf]

Mateřská dovolená, nebo rodičovský čas? Zkušenosti sedmi českých matek, které pracují a vychovávají své děti v jiných zemích EU / Frýdlová, Pavla, Jonášová, Kateřina, Svobodová, Lucie. Praha: Gender Studies, 2012.
publikace ke stažení [pdf]

Matka a dcera : Charlotta a Alice Masarykovy / H. Gordon Skilling ; z angličtiny přeložil Miloslav Korbelík. Praha : Gender Studies, 2001.157 s. ISBN 80-902367-9-0

Matky samoživitelky a jejich situace v České republice „Sandwichová generace“ – kombinování práce a péče o závislé členy rodiny (děti a seniory) / Jaroslava Hasmanová Marhánková. Praha: Gender Studies, o.p.s., 2011
publikace ke stažení [pdf]

Mediální klub krok za krokem. Metodika pro školní redakce. / Ettler, M., Smolařová, M., Štěpánová, M., Viktorinová, L., Základní škola a mateřská škola, Praha 8, Lyčkovo náměstí 6; Gender Studies, o.p.s., 2022
publikace ke stažení [2.3 MB, pdf]

Metodika inkluzivního vyjadřování. Jazyková doporučení pro organizace, podniky, školy, veřejnou správu, samosprávu, média i jednotlivé mluvčí. / Jana Valdrová, Ph.D., jazykovědkyně a soudní znalkyně v oblasti jmen. Aktualizováno 27. 6. 2023.
publikace ke stažení [873.5 kB, pdf]

Mezi péčí a prací : diskriminace na trhu práce a jak se jí bránit / Kotková, Anna, Švarcbachová, Jana. Mezi péčí a prací : diskriminace na trhu práce a jak se jí bránit. [Anna Kotková, Jarka Švarcbachová]. [Praha] : Gender Studies, 2014. 28 s.
publikace ke stažení [358.5 kB, pdf]

Mother and daughter : Charlotte and Alice Masaryk / H. Gordon Skilling. Prague : Gender Studies, 2001. 176 s. ISBN 80-86520-00-5

Možnosti a bariéry zaměstnávání rodičů. Praktické tipy pro zaměstnavatele / Kateřina Machovcová (ed.), Praha: Gender Studies, 2012
publikace ke stažení [239.7 kB, pdf]

Na cestě do Evropské unie: průvodkyně nejen pro ženy / [sestavily Michaela Marksová-Tominová, Alena Králíková]. Praha : Heinrich-Böll-Stiftung, ASPEKT, eFka, Gender Studies, PSF, 2002. ISBN 80-86520-02-1

Na křižovatce pracovního a osobního života: možnosti a bariéry. Bulletin pro rodiče I. / Helena Skálová (ed.) Praha: Gender Studies, 2012
publikace ke stažení [2.5 MB, pdf]

Na křižovatce pracovního a osobního života: možnosti a bariéry. Bulletin pro rodiče II. / Helena Skálová (ed.) Praha: Gender Studies, 2012
publikace ke stažení [3.1 MB, pdf]

Náklady a zisky rovných příležitostí pro ženy a muže. Sborník textů / Kateřina Machovcová (ed.). Praha: Gender Studies, 2012, 67 s., ISBN 978-80-86520-42-1
publikace ke stažení [850.5 kB, pdf]

Náklady a zisky rovných příležitostí pro ženy a muže. Sborník textů / Kateřina Machovcová (ed.). Praha: Gender Studies, 2007, 64 s. ISBN 80–86520–14–5.
publikace ke stažení [823.4 kB, pdf]

Násilí na ženách : pomoc těm, které to přežily : sborník textů ze semináře "Týden solidarity se ženami z válkou zasažených oblastí", červen 2000 / redakce a překlad Pavla Frýdlová. Praha : Gender Studies, 2000. 84 s. ISBN 80-902367-8-2

Nenechte se diskriminovat a nedovolte to jiným. První právní pomoc / Ivana Spoustová, Ana Králíková Lužaič, Eva Fialová. Praha: Gender Studies, 2008, 98 s. ISBN: 978-80-86520-09-4.
publikace ke stažení [pdf]

Neviditelný problém : rovnost a diskriminace v praxi, sborník textů autorského kolektivu k problematice rovnosti a diskriminace v ČR / Helena Skálová. -- vyd. 1. -- Praha : Gender Studies, 2010. -- 68 s.
ISBN 978-80-86520-30-8
publikace ke stažení [943.7 kB, pdf]

ONLINE VOTE-O-METER / EKATERINE GAMAKHARIA, EMMA KAMKIA, LALI SHENGELIA. 2021. The Manual “ONLINE VOTE-O-METER” Voter Advice Application Introduction in Georgia - Lessons Learned. Visegrad fund. Online.
publikace ke stažení [27.9 MB, pdf]

Pečuj a vypečeme tě: zpráva o neplacené práci v ČR / Magdalena Hornová (ed.) Praha: Gender Studies, 1. vyd. 2012, 82 str., ISBN 978-80-86520-45-2.
publikace ke stažení [2 MB, pdf]

Platforma pro AKCI : shrnutí závěrů 4. světové konference o ženách v Pekingu 1995; česká situace 1998. / Praha : Nadace Gender Studies : Karat Coalition for Regional Action, 80-902367-3-1

Pod hladinou: fakta a mýty o znásilnění / Ciprová, Kristýna. Pod hladinou : fakta a mýty o znásilnění. Kristýna Ciprová. vyd. 1. Praha : Gender Studies, 2010. 76 s. ISBN 978-80-86520-31-5.
publikace ke stažení [653.8 kB, pdf]

Podpora kariérního růstu žen: manuál pro zaměstnavatele / Petra Kubálková, Praha: Gender Studies, 2016
publikace ke stažení [254.7 kB, pdf]

Politika s ženami či bez žen? / sestavil Mirek Vodrážka. Praha : Nadace Gender Studies, 1996. 32 s.

Práce žen z domova v České republice / Ivana Šindlerová (ed.). Praha: Evropská kontaktní skupina, Gender Studies, 2006, 30 s., ISBN 80-239-7284-7.
publikace ke stažení [pdf]

Právní postavení žen v České republice / [editorka Soňa Hendrychová]. Praha : Nadace Gender Studies, 1998. 71 s. ISBN 80-902367-1-5

Projektový den od nápadu k realizaci-Metodika na uspořádání školního projektového dne / Štěpánová, M., Viktorinová, L., Ettler, M., Gender Studies, o.p.s., Praha 2022

publikace ke stažení [1.9 MB, pdf]

Projektový výstup 1 - Algoritmus hodnocení pro měření sexuálního obtěžování (dotazník a úrovně vystavení obtěžování) / Řekni NE genderově podmíněné diskriminaci, sexuálnímu obtěžování a sexuálnímu napadení! #NOT ME; Gender Studies, o.p.s., 2022
publikace ke stažení [610.6 kB, pdf]

Projektový výstup 2 - Tréninkový balíček pro mladé dospělé (curriculum, obsah a metodologie vzdělávání) / Řekni NE genderově podmíněné diskriminaci, sexuálnímu obtěžování a sexuálnímu napadení! #NOT ME; Gender Studies, o.p.s., 2022
publikace ke stažení [3.1 MB, pdf]

Příručka Gender Mainstreaming: strategie a příklady dobré praxe / Tato příručka si klade za cíl podpořit osoby s rozhodovacími pravomocemi, lokální politickou reprezentaci a úřednictvo. Obsahuje nápady a příklady, jak začlenit strategii genderové rovnosti do politického plánování.
publikace ke stažení [6.7 MB, pdf]

Příručka k aktuálním tématům a změnám v oblasti rodinné politiky, Gender Studies, o.p.s. 2012 / publikace ke stažení [260.3 kB, pdf]

Příručka pro implementaci rovných příležitostí žen a mužů a principů gender mainstreamingu ve veřejné správě v České republice / Eva Ferrarová. Praha: Gender Studies, 2007, 32 str. ISBN 976-80-86520-03-2
publikace ke stažení [701.5 kB, pdf]

Reprezentace seniorů a seniorek v médiích / Linda Sokačová (ed.). Praha: Gender Studies, ISBN 80–86520–09–9.
publikace ke stažení [pdf]

Reprodukční práva žen a mužů / Linda Sokačová (ed.). Praha: Gender Studies, 2006, 26 s., ISBN 80–86520–16–1.
publikace ke stažení [pdf]

Rodinná politika II: zaměřeno na kontext změn mateřské a rodičovské dovolené a nedostupnost a legislativní změny v oblasti zařízení péče o předškolní děti / Lada Wichterlová, Gender Studies, 2012
publikace ke stažení [359.8 kB, pdf]

Rodinná politika: rodičovská a mateřská dovolená v kontextu slaďování rodinného a pracovního života a rovných příležitostí / Linda Sokačová (ed.). Praha: Gender Studies, 2010. 72 str.
publikace ke stažení [3.1 MB, pdf]

Role rovných příležitostí pro ženy a muže v prosperitě podniku : sborník z mezinárodní konference a závěrečná zpráva z průzkumu / [editorka Linda Sokačová]. Praha : Gender Studies, 2005. 63 s. ISBN 80-86520-06-4.

Rovné příležitosti do firem: speciální vydání / Alexandra Jachanová Doleželová (ed.) . Praha : Gender Studies, 2006. 28 s. ISBN: 80-8652-15-3
publikace ke stažení [pdf]

Rovné příležitosti jakou součást společenské odpovědnosti firem / Jana Trnková (ed.). Praha: Business Leaders Forum, Gender Studies, 2006, 26 str.
publikace ke stažení [pdf]

Rovné šance jako konkurenční výhoda: příručka pro personalisty / Hana Velíšková. Praha: Česká společnost pro rozvoj lidských zdrojů, Gender Studies, 2007, 56 str.
publikace ke stažení [pdf]

Sen nebo realita: psychologické aspekty flexibilních forem práce Barbora Krčmářová / Gender Studies, o.p.s., Praha 2011
Autorky: Barbora Krčmářová, Irena Bejšovcová
Editorka: Lada Wichterlová
Design: Štěpán Toman
Projekt je financován firmou T mobile
publikace ke stažení [496.9 kB, pdf]

Shortcomings in Rape Survivor Care – Quality of Services for Rape Survivors in the Czech Republic / Jitka Čechová, Hana Jandová. In: Ciprová, K. (Ed.) Below the Surface: Rape-related Facts and Myths. Gender Studies: 2010
publikace ke stažení [509.7 kB, pdf]

Stereotype-Free: Choose Your Career Freely. Activities for Elementary School Projects / Jitka Kolářová (ed.), Praha: Gender Studies 2014
publikace ke stažení [5.8 MB, pdf]

Stínová zpráva v oblasti rovného zacházení a rovných příležitostí žen a mužů / Petr Pavlík (ed.). Praha : Gender Studies, 2004. ISBN 80-86520-04-8

Tělo v rukou společnosti / Anna Kotková (ed.) Praha: Gender Studies, 1. vyd. 2011, 83 str. ISBN 978-80-86520-38-4.
publikace ke stažení [705.7 kB, pdf]

V rozmanitosti je síla. Diverzita (nejen) náboženského vyznání ve firemní praxi / Kateřina Machovcová, Markéta Štěpánová. Praha: Gender Studies, o.p.s. 2014
publikace ke stažení [2.5 MB, pdf]

Věková diverzita a věková diskriminace v České republice: přehledová informace / / Cozlová, K. (2011). Praha: Gender Studies. Informační balíček.
publikace ke stažení [502.9 kB, pdf]

Volba povolání bez předsudků. Metodika projektového dne pro základní školy. / Jitka Kolářová (ed.), Praha: Gender Studies 2014
publikace ke stažení [8.6 MB, pdf]

Všechny naše včerejšky : paměť žen / Pavla Frýdlová (ed.). Praha : Nadace Gender Studies, 1998. 207 s. ISBN 80-902367-0-7

Všechny naše včerejšky II : paměť žen / Pavla Frýdlová (ed.). Praha : Nadace Gender Studies, 1998. 239 s. ISBN 80-902367-5-8

What works, what doesn't: International perspectives on balancing work and care / Bosničová, Nina, Kolářová, Jitka (eds.). Gender Studies, Praha 2012.
publikace ke stažení [1 MB, pdf]

Women and Home-based Work in the Czech Republic / Ivana Šindlerová, Evropská kontaktní skupina v ČR, Gender Studies: 2007

Women on the Labour Market: Today and in the Future / Kateřina Machovcová, Gender Studies: 2007.
publikace ke stažení [pdf]

Zásady genderově citlivé komunikace / Jak používat genderově citlivý jazyk ve veřejné správě, jak komunikovat genderově neutrálně a čemu se vyhnout
publikace ke stažení [25.6 MB, pdf]

Zpráva o Nadaci Gender Studies v Praze 1991-1997 / Blanka Svadbová. Praha : Nadace Gender Studies, 1998. 74 s. ISBN 80-902367-4-X

Žena a muž v mediích / texty uspořádali Hana Havelková a Mirek Vodrážka ; [ilustrace Veronika Bromová]. Praha : Nadace Gender Studies, 1998. 50 s. ISBN 80-902367-2-3

Žena v dějinách Prahy : sborník příspěvků z konference Archivu hl. m. Prahy a Nadace pro gender studies 1993 / sestavili Jiří Pešek a Václav Ledvinka. Praha : Scriptorium, 1996. 436 s. (Documenta Pragensia ; 13, 1996, ISSN 0231-7443). ISBN 80-902151-1-4

Žena v řeči bystrá : zaříkávadla a eseje / Anne Waldman ; z angličtiny přeložili Pavla Jonssonová, Eva Klimentová a Martin Machovec. Praha : One Woman Press ve spolupráci s Gender Studies, o.p.s., 2001. 125 s. ISBN 80-86356-06-X.

ŽenSen. / Roč. 1, č. 1 (1996)- roč. 2, č. 1 (1997). Praha : Nadace Gender Studies, 1996-1997. 2 sv.

Ženy 2001: rovnost mužů a žen, rozvoj a mír pro 21. století. Závěrečný dokument procesu Peking + 5. 2001. / 80-86520-01-3

Ženy na trhu práce: realita a perspektivy / Kateřina Machovcová (ed.). Praha: Gender Studies, 2007, 60 s. ISBN 978-80-86520-23-0
publikace ke stažení [572.3 kB, pdf]

Ženy v řídících pozicích / Linda Sokačová (ed.). Praha: Gender Studies, 2006, 32 s., ISBN 80-86520-13-7.
publikace ke stažení [pdf]

Ženy v technických a ICT oborech. Situace v ČR. / Jaroslava Hasmanová Marhánková, Michaela Svatošová. Praha: Gender Studies 2011
publikace ke stažení [1.4 MB, pdf]