Výzkum

(Ne)diskriminace žen při žádosti o zaměstnání v důsledku mateřství: Experiment / (Ne)diskriminace žen při žádosti o zaměstnání v důsledku mateřství: Experiment, Studie 1/2015, Vojtěch Baroš, Idea Cerge EI
výzkum ke stažení [1.7 MB, pdf]

Analýza české právní úpravy osvojení dítěte gayi, lesbami a bisexuálními lidmi ve světle práva Evropské unie a Evropské úmluvy o lidských právech a základních svobodách / 2009, pdf
výzkum ke stažení [201.2 kB, pdf]

Audit jesle / 2007, pdf i tištěná verze.
Kolářová, Jitka. Klíč k jeslím. editorka Jitka Kolářová. 1. vyd. Praha : Gender Studies, 2007. 52 s. ISBN 978-80-86520-22-3.
výzkum ke stažení [18.1 MB, pdf]

Dílčí evaluační zprávy k projektu Na jedné lodi / Dílčí anonymizované evaluační zprávy tří zaměstavatelů, u kterých probíhaly intervence a aktivity projektu Na jedné lodi. Evaluace posuzovala posun v jednotlivých firmách ohledně managementu MD/RD a postavení žen v rozhodovacích pozicích.
výzkum ke stažení [2.3 MB, zip]

Dopad rozvodu na příjmy v důchodu / Jiří Šatava, IDEA při CERGE EI pro Gender Studies, o.p.s., Praha 2013, 21 s.
výzkum ke stažení [800.5 kB, pdf]

Ekonomické náklady mateřství / aneb Co znamená odpovědnost za péči o dítě/děti pro ženy z hlediska jejich pracovního uplatnění a ekonomického postavení? Zpráva ze sekundární analýzy kvalitativních rozhovorů, Hana Hašková, Alena Křížková, Radka Dudová, Gender a sociologie, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha, 2015.
výzkum ke stažení [1.1 MB, pdf]

Ekonomické náklady mateřství - kvalitativní sondy. Návraty matek na trh práce a nejistá práce v kontextu dělby rolí mezi partnery. Samostatně výdělečně činné matky malých dětí. Výživné a ekonomické postavení sólo matek. Mateřství po odchodu dětí z domova. / Studie 3/2016, Hana Hašková, Alena Křížková, Radka Dudová, Gender a sociologie, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.
výzkum ke stažení [1.3 MB, pdf]

Gender a kybernásilí / Výzkumná zpráva pro Gender studies, o.p.s., 2014
výzkum ke stažení [640.7 kB, pdf]

Gender audit of the EU pre-accession funds 1999-2004 / 2005, pdf i tištěná verze.
Bíziková, Lívia, Králíková, Alena, Sokačová, Linda, et al. Gender Audit of the EU Pre-Accession Funds 1999 - 2004. Lívia Bíziková ... [et al]. 1st ed. Praha ; Bratislava : Gender Studies ; Aspekt, 2005. 35 s. ISBN 80-86520-05-6.
výzkum ke stažení [1.2 MB, pdf]

Genderová analýza výsledků výzkumu kybernásilí na ženách a mužích / Marie Dlouhá, 2015. Zpracováno pro projekt Stop kybernásilí na ženách a mužích.
výzkum ke stažení [638 kB, pdf]

Jak se žije a pracuje ženám 45+ v ČR. Slaďování rodiny a práce, rovné příležitosti u žen v předdůchodovém věku pečujících o závislého člena rodiny / Zpracovatel: ppm factum research. Zadavatel: Gender Studies, o.p.s., Praha 2013.
výzkum ke stažení [482.9 kB, pdf]

Kvalitativní analýza výsledků výzkumu kybernásilí na ženách a mužích / Marie Dlouhá, 2015. Zpracováno pro projekt Stop kybernásilí na ženách a mužích.
výzkum ke stažení [981.4 kB, pdf]

Kyberšikana 2015: kvantitativní analýza výzkumu / SocioFaktor, 2015. Zpracováno pro projekt Stop kybernásilí na ženách a mužích.
výzkum ke stažení [2.1 MB, pdf]

Nenechte se diskriminovat: pilotní průzkum postojů a přístupů k tématu diskriminace u neziskových organizací, právních expertů a expertek, obětí diskriminace a soudů / 2010, pdf i tištěná verze.
Vyšlo v tištěné podpobě v publikaci Neviditelný problém : rovnost a diskriminace v praxi, sborník textů autorského kolektivu k problematice rovnosti a diskriminace v ČR / Helena Skálová. -- vyd. 1. -- Praha : Gender Studies, 2010. -- 68 s. ISBN 978-80-86520-30-8.
výzkum ke stažení [943.7 kB, pdf]

Od mateřství k nezaměstnanosti: Postavení žen s malými dětmi na trhu práce / Studie 8/2015, Alena Bičáková, Klára Kalíšková, Idea CERGE EI
výzkum ke stažení [1.1 MB, pdf]

Podpora rodin s dětmi daňově dávkovým systémem / Studie 1/2016, Jiří Šatava, Idea CERGE EI
výzkum ke stažení [1.1 MB, pdf]

Postoje mladých lidí k problematice rovnosti žen a mužů / 2008, ppt.
výzkum ke stažení [658.5 kB, ppt]

Povědomí rodičů o možnostech rané péče a její využívání: výběrové šetření / 2007, pdf i tištěná verze.
Vyšlo v publikaci - Kolářová, Jitka. Klíč k jeslím. editorka Jitka Kolářová. 1. vyd. Praha : Gender Studies, 2007. 52 s. ISBN 978-80-86520-22-3.
výzkum ke stažení [17.1 MB, zip]

Reformy důchodového systému v ČR a jejich dopady na ženy - Radka Dudová / Zpracovatelka: Radka Dudová, SoÚ AV ČR, Zadavatel: Gender Studies, o.p.s., Praha 2013
výzkum ke stažení [361.4 kB, pdf]

Reprezentace seniorů a seniorek v médiích / pdf i tištěná verze.
Gender Studies. Reprezentace seniorů a seniorek v médiích. Gender Studies. Praha : Gender Studies, 2005. 36 s. ISBN 80-86520-09-9.
výzkum ke stažení [566.3 kB, pdf]

Role rovných příležitostí pro ženy a muže v prosperitě podniku : závěrečná zpráva z průzkumu / 2005, pdf i tištěná verze.
Role rovných příležitostí pro ženy a muže v prosperitě podniku : závěrečná zpráva z průzkumu / [editorka Linda Sokačová]. Praha : Gender Studies, 2005. 63 s. ISBN 80-86520-06-4. - výzkum mezi zahraničními investory v ČR na téma rovných příležitostí žen a mužů.
výzkum ke stažení [dll]

Role rovných příležitostí pro ženy a muže v prosperitě podniku : sborník z mezinárodní konference a závěrečná zpráva z průzkumu / 2005, pdf i tištěná verze.
Gender Studies. -- 1. vyd. -- Praha : Gender Studies, 2005. -- 63 s. ISBN 80-86520-06-4 (vyšlo tiskem)
výzkum ke stažení [dll]

Rovné příežitosti mužů a žen v českých firmách / výzkum ke stažení [743.9 kB, pdf]

Rovné příležitosti mezi zaměstnanci: kvantitativní výzkum / ppt
výzkum ke stažení [794.5 kB, ppt]

Rovné příležitosti mužů a žen v českých firmách / 2005, pdf.
výzkum ke stažení [1.3 MB, pdf]

Rozdíly výdělku ve vztahu k mateřství a dítěti v rodině / Studie 11/2015, Mariola Pytliková, Idea CERGE EI
výzkum ke stažení [1.4 MB, pdf]

Situace osob ve věku 45+ na trhu práce / Jaroslava Hasmanová Marhánková, Gender Studies o.p.s. 2013
výzkum ke stažení [858.1 kB, pdf]

Slaďování práce a rodiny: možnosti a perspektivy pro zaměstnavatele / 2010, pdf.
výzkum ke stažení [226.9 kB, pdf]

Souhrnná evaluační zpráva Na jedné lodi / Souhrnná evaluační zpráva k managementu mateřské a rodičovské dovolené u tří zaměstnavatelů, kde probíhaly intervence projektu od 2020 - 2023.
výzkum ke stažení [1.5 MB, pdf]

Veřejná podpora míst ve školkách se vyplatí: analýza výnosů a nákladů / Studie 3/2016, Klára Kalíšková, Daniel Münich, Filip Pertold, Idea CERGE EI
výzkum ke stažení [1.3 MB, pdf]

Vliv mateřství na výši starobního důchodu / Jiří Šatava, 2016
ISBN 978-80-7344-385-6 (Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i.)
výzkum ke stažení [1.2 MB, pdf]

Výnosnost důchodového systému a dopady jeho reforem na muže a ženy / Jiří Šatava, CERGE EI pro Gender Studies, o.p.s., Praha 2012, 29 s.
výzkum ke stažení [404.1 kB, pdf]

Výzkum mezi matkami dětí do deseti let na téma sladění osobního a pracovního života / 2009, pdf.
výzkum ke stažení [309.9 kB, pdf]

Výzkum o reprezentaci zen a mužů v mediích / 2003, on-line.
výzkum ke stažení [shtml]

Zaměstnání a péče o malé děti z perspektivy rodičů a zaměstnavatelů; Relativní postavení žen na trhu práce v České republice; Výzkum potřeb cílové skupiny personalistů, limitů a možností pro rozvoj rovných příležitostí pro ženy a muže / 2006, pdf.
výzkum ke stažení [743.9 kB, pdf]

Zkušenosti s kyberobtěžováním v Norsku / Zpracováno pro projekt Stop kybernásilí na ženách a mužích, 2016
výzkum ke stažení [1 MB, pdf]