Neplacená práce a nedoceněná péče znevýhodňuje ženy (nejen) v důchodovém systému

14.11.2012
Zdroj: Gender Studies, o.p.s.
Místo: Praha
Autor: Anna Kotková

Neplacená práce, zahrnující práci v domácnosti, práce v souvislosti s péčí o dítě, o stárnoucí rodiče, je ve společnosti, která je orientována na peněžně ohodnocený výkon, výrazně nedoceněna. To má dalekosáhlé dopady především na ženy, které ji ve většině vykonávají. Jsou nuceny povinnostem péče a jiné neplacené práce přizpůsobovat a omezovat životní dráhu, zaměstnání atd. V důsledku toho jsou ekonomicky oslabeny, mj. i v rámci současných penzijních reforem.

Důchodový systém v ČR a jeho probíhající změny v současné době nezohledňují tuto tzv. reprodukční práci a péči. Od redistributivního typu, kdy byly prostředky na důchody víceméně rovnoměrně přerozdělovány tak, že neplacená práce byla do určité míry kompenzována, se nyní přechází k systému převážně zásluhovému. Z něj nejvíce profitují lidé s (vyššími) příjmy v placených zaměstnáních. Navíc stále se prodlužující nutná doba sociálního pojištění, rozhodné období pro stanovení výše důchodu i zavedení 2. pilíře kapitálového spoření ještě více znevýhodňuje osoby, které nedosáhnou na vyšší ohodnocení na pracovním trhu třeba právě kvůli povinnostem v domácnosti a rodině. Přitom v tomto kontextu tolik nedoceněná péče o potomky drží důchodový systém při životě, protože do něj vychovává další poplatníky a poplatnice.

Téma penzijní reformy a jejího dopadu na ženy nově představuje Radka Dudová ze Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., Gender a sociologie v publikaci Pečuj a vypečeme tě: zpráva o neplacené práci v ČR (ke stažení v PDF zde.) Tato publikace z produkce Gender Studies, o.p.s., se dále zabývá např. aktuálními statistikami k domácím pracím, vykonávaným ženami a muži, tématem placené péče (zahraniční hospodyně a chůvy v ČR), fenoménem péče v hlubším společenském kontextu a v neposlední řadě návrhy, jak by bylo možné změnit celý ekonomický systém, který by nepreferoval placené výkony a produktivní práci, která vytváří okamžitý zisk.

K tématu nedostatkových peněz a marginalizace péče (Miluš Kotišová), všeobecného základního příjmu (Alena Wagnerová), a alternativních ekonomik (Ilona Švihlíková) proběhl kulatý stůl 13.11. v cafe sicily v Praze, kde byla publikace Pečuj a vypečeme tě: zpráva o neplacené práci v ČR představena.

Podpořeno nadací Heinrich-Böll-Stiftung.