Girl´s Day - první kariérní den dívek v ČR

14.10.2013
Zdroj: Gender Studies, o.p.s.
Místo: Praha
Autor:

První kariérní den pro dívky v České republice, tzv. Girl`s Day, uspořádala Gender Studies, o. p. s. u příležitosti Mezinárodního dne dívek 11. října 2013. S cílem povzbudit zájem dívek o netradiční, zejména technické obory, absolvovaly děti ze základní školy exkurzi v sídlech firem Avast a Telefonica O2. V současné době, kdy je nedostatek specializovaných pracovních sil v technických oborech, se zbytečně plýtvá potenciálem dívek - tedy téměř poloviny populačního ročníku - protože je tradiční role a přetrvávající společenské stereotypy vedou k výběru tradičních povolání (v sociální sféře, pečovatelství a službách). Také jim uniká příležitost uplatnění a seberealizace v těchto prestižních a pro společnost stále důležitějších oborech. Ve školním roce 2011/2012 například studovalo technické vědy v maturitních oborech na odborných středních školách v ČR pouze 6 % dívek.

Jedenáctý říjen před dvěma lety vyhlásila OSN za Mezinárodní den dívek, aby připomenula jejich práva a specifické problémy, kterým dívky na světě čelí. Letošním tématem jsou „inovace ve vzdělávání dívek“, kam patří i aktivity, které mají dívkám přiblížit přírodní a technické vědy. Během kariérního dne 11. října se děti ze ZŠ Letohradská v Praze seznámily s obory, které jsou stále ještě doménou spíše mužů – programování, telekomunikace, správa sítě. Děti si mohly prohlédnout pracovní prostředí firmy, seznámit se s konkrétní pracovní náplní zaměstnanců a zaměstnankyň a diskutovat s nimi o tom, co jejich práce obnáší. Při návštěvě společnosti Telefonica 02 se žákyně a žáci podívali do dohledového centra, které kontroluje fungování mobilní i pevné sítě, i na jedinečné zařízení atomových hodin. Dozvěděli se, jak funguje mobilní a internetová síť a co je potřeba umět a znát, pokud by v telekomunikacích chtěli pracovat.

O práci v Telefonice mluvila například Martina Navrátilová, která vede tým dohlížející na poskytování internetového připojení, pevných linek a televizního vysílání. “Právě osobní příklad a zkušenost žen, které v podobných oborech už pracují, mohou přilákat do technických oborů více dívek”, říká Jitka Kolářová, projektová manažerka Gender Studies, o. p.s.

Na exkurzi v Avastu se mi nejvíc líbilo, jak se nám všichni představovali a říkali, jak se vlastně do Avastu dostali”, říká Emma, dívka z osmé třídy, která prý díky Girl`s Day už ví, jaký obor by bylo potřeba vystudovat, aby jednou mohla v tomto oboru pracovat.

Děti zaujala také virová laboratoř, kde se zachycují viry a následně vyvíjí nový antivirový software.

V pořadí druhý Girl`s Day bude Gender Studies pořádat 25. dubna 2014, v den, kdy Girl`s Day probíhá v mnoha zemích po celém světě, např. v Rakousku, Německu a USA.

Foto z akce zde.  Pro fotografie v tiskové kvalitě nás prosím kontaktujte.