Schopnosti o kariéře v Česku stále nerozhodují


20.3.2015
Zdroj: Gender Studies
Místo: Praha
Autor:

Téměř každý druhý člověk na trhu práce v Česku je žena. Ale jen 4 % žen se dostane na pozice top managementu. Zastavení kariérního růstu není často způsobeno nedostatečnou kvalifikací či motivací žen na vyšší posty dosáhnout, ale fenoménem tzv. skleněného stropu. Právě na tento jev, který celosvětově deformuje trh práce, upozorňuje kampaň Hlavou to nešlo, která startuje v polovině března. Plakáty budou umístěny v MHD v Praze a v Brně. Kampaň je součástí rozsáhlého projektu Rozbít skleněný strop neziskové organizace Gender Studies.

 „Možnosti kariérního postupu žen nejsou omezeny jen nastavením systému trhu práce, firemními předpisy a zvyklostmi. To hraje samozřejmě velkou roli, ale je tu i druhý faktor. A ten je v ženách samotných,“ říká koučka Lenka Václavíková, která v rámci projektu pomáhá ženám řešit problémy s jejich kariérním růstem. „Ony samy si často v hloubi duše myslí, že jako matky nemohou být tak dobrým šéfem jako muž. Nevěří svým schopnostem, mají nízké sebevědomí a nakonec přistoupí na to, že si vyšší pozici nezaslouží,“ dodává Václavíková. 

„Moje osobní zkušenost je, že pro zaměstnavatele je rodina u muže bonus, zatímco u ženy překážka,“ říká zaměstnaná matka tří dětí, účastnice seminářů Lenky Václavíkové. Právě na zaměstnavatele míří řada aktivit projektu. „Chceme jim ukázat, že z podpory kariérního růstu žen mohou oni sami profitovat. Například zaváděním talentových programů pro ženy nebo mentoringem. Firmy, které se vydaly tímto směrem, získávají motivované a loajální manažerky,“ říká Jitka Hausenblasová, manažerka projektu Rozbít skleněný strop.

S nerovností v oblasti kariérního růstu se potýká celá Evropská unie.

Jako o jednom z řešení se většinou mluví o politickém prosazení kvót, které by jasně deklarovaly nutný minimální počet žen na určitých pozicích. Byť na konci minulého roku země Evropské unie v Bruselu nepodpořily návrh Evropské komise na podobné zavedení kvót pro zastoupení žen ve vedení firem (proti byla těsně i Česká republika), funguje tento instrument již v několika evropských zemích. Naposledy se připojilo Německo, když přijalo zákon stanovující počet žen v dozorčích radách největších veřejně obchodovatelných firem na 30 %.