Digitální mapa dobrých praxí v oblasti prevence a boji proti genderově podmíněnému násilí v kyberprostoru v zemích EU

1.12.2022
Zdroj: Gender Studies, o.p.s.
Místo: Praha
Autor: Anna Kotková

Představujeme novou unikátní digitální mapu dobrých praxí v oblasti prevence a boji proti genderově podmíněnému násilí v kyberprostoru v zemích EU. Jedná se o první komplexní mapu osvědčených postupů pro prevenci a boj proti kyberšikaně na úrovni EU. Tento problém narůstá a potřeba vytváření sítí a výměny informací o tomto problému, výměny know-how pro boj proti němu sílí.

 

V mapě lze hledat podle tématu (napřiklad sexuální a intimní partnerské násilí nebo bezpečí) či podle typu dobré praxe (iniciativy a kampaně, digitální nástroje atd.) Obsahuje také odkazy na webové stránky aktivit či materiály ke stažení. 

Mapa je zacílena na mladé dospělé, ale užitečná může být široké veřejnosti nebo organizacím, poskytujícím služby na podporu přeživších a pracovníkům*icím s mládeží. Díky mapě budou moci navázat kontakty s podobnými službami z jiných zemí, vyměnit si odborné znalosti a zlepšit nabízené služby a způsob svého fungování. 

Mapování osvědčených postupů zviditelní také menší organizace, které se nacházejí ve vzdálenějších regionech, ale poskytují vysoce kvalitní služby v oblasti genderově podmíněného kybernásilí. Dobré praxe budou postupně přibývat a cílem je nabídnout zdroj informací a pomoci nejen pro osoby ohrožené či trpící genderově podmíněným kybernásilím, ale také pro pomáhající organizace. 

Základní verze je v angličtině, praxe z ČR, Chorvatska, Řecka, Kypru a Bulharska jsou i v národních jazycích.

Mapa vznikla v rámci mezinárodního projektu Prevent and Support - Cyber Gender Based Violence, podpořeného z Erasmu+. Projekt si klade za cíl posílit prevenci genderově podmíněného kybernásilí, vytvořit nástroje pro jeho odhalení a řešení a poskytnout podporu obětem kybernásilí i pomáhajícím organizacím a institucím. Spojuje experty a expertky z Řecka, Kypru, Bulharska, Chorvatska a České republiky.

Kontakty pro média

Anna Kotková

PR manažerka

e: anna.kotkova@genderstudies.cz

t: +420 774 910 944

Související linky:

Prevent and Support - Cyber Gender Based Violence