Novinky

Bezplatná právní poradna Gender Studies, o.p.s. řeší (nejen) problémy, související s work-life balance

Gender Studies, o.p.s. poskytuje bezplatnou právní poradnu již řadu let. Od ledna tohoto roku ji můžeme provozovat díky podpoře Úřadu vlády ČR. Poradna je určena především rodičům, kteří se potýkají s různými překážkami na trhu práce při návratu z rodičovské pauzy. 

V rámci vyhlášení výsledků soutěže Firma Roku: Rovné příležitosti na jarním HR Congressu byly oceněny hlavně dobré praxe slaďování

Letošní ročník soutěže byl zaměřen na problematiku slaďování pracovního a osobního života. Ve spolupráci se Svazem personalistů ČR a Unií zaměstnavatelských svazů ČR jsme měly*i tu čest podílet se na jarním HR Congressu, který se odehrál 30. května v pražském kině Přítomnost a v jehož průběhu došlo k vyhlášení výsledků soutěže.Firma Roku: Rovné příležitosti

Úterky s KJŠ -- Tuesdays With JŠL | Gender Equality in Iceland? History, Strikes, and Politics

Jak začala strmá cesta k genderové rovnosti na Islandu? Přijďte si poslechnout islandské expertky z Islandské národní a univerzitní knihovny!

How did the fast path to gender equality in Iceland begin? Let's find out with experts from the National and University Library of Iceland!

PRODLOUŽENO! Výstava PRAHA FEMINISTICKÁ. Místa, kde se psala historie

Nestihly*i jste se v březnu zajít podívat na výstavu PRAHA FEMINISTICKÁ. Místa, kde se psala historie? Prodloužily*i jsme ji pro vás až do 18. dubna! Přijďte se podívat na místa spojená s historií ženského hnutí očima fiktivní postavy Anny Kovářové, která vás provede vším, co zažila na vlastní kůži. A zanechte vlastní stopu ve feministické historii.

ZVEME: ÚTERKY S KJŠ | VOLIT A BÝT VOLENY-ŽENY V POLITICE

Srdečně vás zveme na další díl diskuzních večerů Úterky s Knihovnou Jiřiny Šiklové! Jaká byla cesta žen k získání volebního práva? Které klíčové osobnosti stály u historického milníku a jak to souvisí s MDŽ? Kdo byly první političky, jakým výzvám čelily? Diskuze k postavení žen v politice v minulosti i současnosti a souvisejícím genderovým aspektům. 

1 | 2 | 3 | 4 | .. | 55 | Další

Gender Studies, o.p.s. je nevládní neziskovou organizací, která slouží především jako informační, konzultační a vzdělávací centrum v otázkách vztahů mužů a žen a jejich postavení ve společnosti. Cílem organizace je shromažďovat a dále zpracovávat a rozšiřovat informace související s genderovou tématikou. Prostřednictvím specifických projektů GS aktivně ovlivňuje změny týkající se rovných příležitostí v různých oblastech jako jsou například institucionální mechanismy, trh práce, politická participace žen, informační technologie apod. GS také provozuje knihovnu obsahující množství publikací a materiálů k feminismu, gender studies, právům žen a mužů atp.