Novinky

Nová aktivita Gender Studies pro školy - pátrací hra Stopujeme ženy naší historie.

Chcete se dozvědět zajímavosti o historii ženské vzdělanosti, boji za ženská práva a o tom, jaké to bylo být ženou na začátku dvacátého století? Vydejte se na pátrací hru, která vás zavede na místa s touto historií spjata.

Bezplatná právní poradna Gender Studies, o.p.s. je opět v provozu!

Odpovídáme na dotazy, týkající se diskriminace z důvodu pohlaví a/nebo věku a slaďování rodinného a pracovního života. Od začátku roku 2024 v poradně odpovídá Anna Řídká, LL.B., LL.M., právnička, odborářka a členka kolektivu SdruŽeny.

ZVEME: Úterky s KJŠ | Praha multikulturní: Příběhy německy mluvících žen

Srdečně vás zveme na další díl diskuzních večerů Úterky s Knihovnou Jiřiny Šiklové, tentokrát na téma dějin multikulturní Prahy a příběhů německy mluvících žen. Akci pořádáme ve spolupráci s Multikulturním centrem Praha.

ZVEME: Úterky s KJŠ | Romské spisovatelky v historii a současnosti

Srdečně zveme na další díl diskuzních večerů v rámci cyklu Úterky s Knihovnou Jiřiny Šiklové, tentokrát na téma: Romské spisovatelky v historii a současnosti.

Stanovisko Gender Studies k výsledkům mimořádné valné hromady COHA

Jedním z našich hlavních témat je mocenská hierarchie a s ní spojené sexuální násilí na českých vysokých školách. Zároveň jsme členskou organizací České asociace orální historie (COHA), která se na valné hromadě 15. 9. 2023 rozhodla zavřít oči před případem sexuálního násilí. Miroslava Vaňka, jehož nevhodné chování etická komise UK vyhodnotila jako v rozporu s Etickým kodexem UK, a se kterým ze stejného důvodu byla rozvázána spolupráce v dalších vzdělávacích institucích, COHA nejenže nezbavila členství, ale zároveň rozhodla, že zůstane nadále jejím čestným předsedou. Na tomto rozhodnutí ovšem nic čestného neshledáváme a sdílíme proto své stanovisko.

Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | .. | 55 | Další

Gender Studies, o.p.s. je nevládní neziskovou organizací, která slouží především jako informační, konzultační a vzdělávací centrum v otázkách vztahů mužů a žen a jejich postavení ve společnosti. Cílem organizace je shromažďovat a dále zpracovávat a rozšiřovat informace související s genderovou tématikou. Prostřednictvím specifických projektů GS aktivně ovlivňuje změny týkající se rovných příležitostí v různých oblastech jako jsou například institucionální mechanismy, trh práce, politická participace žen, informační technologie apod. GS také provozuje knihovnu obsahující množství publikací a materiálů k feminismu, gender studies, právům žen a mužů atp.