Novinky

ZVEME: Úterky s KJŠ | Praha multikulturní: Příběhy německy mluvících žen

Srdečně vás zveme na další díl diskuzních večerů Úterky s Knihovnou Jiřiny Šiklové, tentokrát na téma dějin multikulturní Prahy a příběhů německy mluvících žen. Akci pořádáme ve spolupráci s Multikulturním centrem Praha.

ZVEME: Úterky s KJŠ | Romské spisovatelky v historii a současnosti

Srdečně zveme na další díl diskuzních večerů v rámci cyklu Úterky s Knihovnou Jiřiny Šiklové, tentokrát na téma: Romské spisovatelky v historii a současnosti.

Stanovisko Gender Studies k výsledkům mimořádné valné hromady COHA

Jedním z našich hlavních témat je mocenská hierarchie a s ní spojené sexuální násilí na českých vysokých školách. Zároveň jsme členskou organizací České asociace orální historie (COHA), která se na valné hromadě 15. 9. 2023 rozhodla zavřít oči před případem sexuálního násilí. Miroslava Vaňka, jehož nevhodné chování etická komise UK vyhodnotila jako v rozporu s Etickým kodexem UK, a se kterým ze stejného důvodu byla rozvázána spolupráce v dalších vzdělávacích institucích, COHA nejenže nezbavila členství, ale zároveň rozhodla, že zůstane nadále jejím čestným předsedou. Na tomto rozhodnutí ovšem nic čestného neshledáváme a sdílíme proto své stanovisko.

Konference k tématu genderově podmíněného násilí a kybernásilí

Srdečně zveme na konferenci k tématu genderově podmíněného násilí a kybernásilí. Součástí budou přednášky od odborníků a odbornic z celé ČR na tato témata a intersekcionální panelová diskuze. Také představíme projekt #NOTME a podělíme se o jeho výstupy.

Společně se Sametem na školách i letos slavíme, vzděláváme a spojujeme!

Samet na školách je vzdělávací projekt, který propojuje žactvo, studenstvo, vyučující a také neziskové organizace. Pořádá jej spolek Díky, že můžem spolu s Pamětí národa. A my přinášíme společně s ním na střední školy témata, která ve společnosti stále více rezonují a mají mít svůj prostor na školách.

Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | .. | 54 | Další

Gender Studies, o.p.s. je nevládní neziskovou organizací, která slouží především jako informační, konzultační a vzdělávací centrum v otázkách vztahů mužů a žen a jejich postavení ve společnosti. Cílem organizace je shromažďovat a dále zpracovávat a rozšiřovat informace související s genderovou tématikou. Prostřednictvím specifických projektů GS aktivně ovlivňuje změny týkající se rovných příležitostí v různých oblastech jako jsou například institucionální mechanismy, trh práce, politická participace žen, informační technologie apod. GS také provozuje knihovnu obsahující množství publikací a materiálů k feminismu, gender studies, právům žen a mužů atp.