Stop kyberšikaně na ženách a mužích

Stop kybernásilí na ženách a mužích

Cílem projektu je prohloubit povědomí o genderových aspektech kybernásilí a najít účinné prostředky, jak se jim bránit, spolupracovat se složkami, které mohou efektivitu obrany podpořit, a posílit mechanismy, priority a postupy v oblasti, které přispějí k větší ochraně obětí násilných činů. Výzkumy zaměřené na oblasti kyberprostoru se většinou zaměřují na zkoumání mediálních obsahů sociálních sítí. V projektu se naopak chceme zaměřit na zjišťování možností reálné pomoci: identifikování účinných způsobů ochrany a obrany obětí, analyzování prostoru, který poskytuje česká legislativa, s cílem doporučit změny v legislativě, případně v policejních postupech, a informovat o nich osoby v rozhodovacích pozicích (prostřednictvím konference, textových materiálů).

V projektu jsem hledali příklady dobré praxe v Norsku, u našich partnerů z organizace KUN. Ve výzkumné části jsme dělali rozhovory s osobami působícími v NNO, kteří se problematikou zabývají, hovořili jsme se samotnými oběťmi, i zástupci policie. Na základě zjištěných dat a výstupů jsme cíleně diseminovali hlavní zjištění směrem k identifikovaným skupinám, na tomto základě postavíme osvětovou a informační kampaň, která probíhá veřejném prostoru v Praze, Brně, Ostravě, médiích a kyberprostoru s cílem informovat veřejnost a postižené skupiny o jejich právech a možnostech obrany a ochrany. V průběhu projektu odpovídá specializovaná právnička bezplatně na on-line dotazy obětí či potenciálních obětí týkající se násilí v kyberprostoru.

Projektové aktivity:

1. Výzkum situace v oblasti kybernásilí na ženách a mužích, metoda: kvalitativní výzkum, formou rozhovorů a focus groups, paralelně v ČR a Norsku: 

A. legislativní analýza - definice problému v rámci legislativy, možnosti českého/norského právního systému, včetně pozice osob, zasažených kyberšikanou, a jejich práv. 

LEGISLATIVNÍ ANALÝZA

DOPORUČENÍ VYPLÝVAJÍCÍ Z LEGISLATIVNÍ ANALÝZY

PRÁVNÍ MINIMUM, JAK SE BRÁNIT KYBERŠIKANĚ

B. předvýzkum s osobami, které zažily kyberšikanu, o tom, jak situaci řešily, identifikace bariér, které jim ztěžovaly/znemožňovaly řešit situaci. 

C. výzkum se zástupci a zástupkyněmi policejních složek, kdo se problematikou zabývají, identifikace problematických oblastí, identifikace příkladů dobré praxe. 

D. výzkum zaměřený na NNO, které se oblastí kyberšikany zabývají, identifikace problematických oblastí z jejich perspektivy. 

VÝZKUMNÉ ZPRÁVY

VÝZKUMNÁ ZPRÁVA - NORSKÁ ZKUŠENOST

VÝZKUMNÁ ZPRÁVA V NORŠTINĚ

KVALITATIVNÍ ANALÝZA výsledků výkumu kybernásilí na ženách a mužích

KVANTITATIVNÍ ANALÝZA - Kyberšikana 2016 cílem výzkumu bylo zjistit výskyt kyberšikany v populaci, ale také ověřit hypotézy, které se týkaly vztahu mezi kyberšikanou a aktivním vstupem lidí do veřejného prostoru prostřednictvím občanské angažovanosti/aktivismu


2. Genderová analýza výsledků výzkumu a formulace strategických doporučení v oblasti legislativy, práce policie a pro osoby v rozhodovacích pozicích. Výměna dobrých praxí mezi norským partnerem a GS.

VÝZKUMNÁ ZPRÁVA

3. Odborná konference - STOP KYERNÁSILÍ NA ŽENÁCH A MUŽÍCH

6.10. 2016 - v prostorách Ministerstva vnitra ČR Nad Štolou 3, Praha 7.

PROGRAM KONFERENCE

REGISTRACE NA KONFERENCI - uzavřena

Prezentace přednášejících

Ludmila Čírtková, policejní psycholožka, Policejní akademie ČR - Vztahové násilí reálně a virtuálně: paralely a hrozby prolínání

Kateřina Fialová, koordinátorka GenderIT.org, Association for Progressive Communication (APC) - Genderově podmíněné násilí on-line v mezinárodním kontextu

Marie Pospíšilová (Dlouhá), výzkumnice, Gender Studies, o.p.s. - Kybernásilí a gender - současná situace pohledem základních aktérů - policie, neziskových organizací a obětí kybernásilí

Lindis Sloan, výzkumnice, KUN, Norsko - “It’s the power of the bullies”: cyber violence in Norway

Andrea Kornetová, 4. odd. obecné kriminality, Služba kriminální policie a vyšetřování, Městské ředitelství policie Brno - Aktuální problémy a jejich řešení v rámci Policie ČR

Lindis Sloan, výzkumnice, KUN, Norsko - Combating on-line forms of violence in Norwegian practice

Fotografie z konference


4. Osvětová kampaň, cílená na širokou veřejnost se speciálním důrazem na střední generaci, s cílem upozornit na to, jaké jsou projevy kyberšikany a že je možné se jim bránit.  Outdoorová kampaň byla k vidění v Praze, Brně a Ostravě, mediální a internetová kampaň je dostupná na Youtube kanálu

PLAKÁTOVÁ KAMPAŇ

Spouštíme kampaň

VIDEO KAMPAŇ

Tisková zpráva

5. Právní poradna - Máte-li jakékoliv dotazy, které se týkají následujících problémů: 

  • někdo vystupuje na sociálních sítích pod vaší identitou
  • manipuluje s vaším profilem nebo dává na internet vaše fotografie nebo videa bez vašeho vědomí
  • někdo se vám naboural do e-mailové schránky
  • posílá prostřednictvím sociálních sítí či mobilního telefonu obtěžující či vyděračské zprávy
  • někdo záměrně
  • zveřejňuje urážlivé nebo provokativní vzkazy
  • vyvěšuje inzeráty vaším jménem a s vašimi kontakty (např. na erotické služby)… 

máte možnost se obrátit na naši právničku, která vám je k dispozici na internetových stránkách www.stopkybersikane.cz nebo také na tel 774 915 350 každé úterý od 9-11 hodin a každý pátek od 16:30-18:30 hodin. 

Právní poradenství je bezplatné. Za hovor zaplatíte běžnou cenu podle vašeho tarifu. Jste-liv hmotné nouzi, sdělte to na začátku hovoru, zavoláme vám zpět.

6. Odborná školení na téma osvěta a prevence

Školení v problematice kybernásilí a genderově podmíněného násilí pro NNO a/nebo skupiny expertů. Součástí školení bude i přímé právní poradenství.

27.6. 2016 - NESEHNUTÍ, Brno

13. 9. 2016 - Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola, Evangelická akademie, Praha

Realizátor projektu: Gender Studies, o.p.s.

Partneři projektu: KUN, Norsko

Trvání projektu: 1. 9. 2014 – 30. 4. 2016

Kontaktní osoba: Michaela Svatošová

„The Project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Let’s Give (Wo)men a Chance programme, financed from Norway Grants. With Norway Grants, Norway contributes towards a reduction in economic and social disparity and the strengthening of mutual cooperation in Europe. It promotes, above all else, environmental protection, research and scholarships, civil society development, health care, children, gender equality and an improvement in the efficiency of justice. The Let’s Give Women a Chance programme promotes equal opportunities for women and men both in their work and personal lives as well as prevention and help for victims of domestic and gender-based violence in the Czech Republic. It is operated by the Open Society Fund Prague, which has been developing values of open society and democracy in the Czech Republic since 1992.“
www.dejmezenamsanci.cz