Girls can do it. Supporting nontraditional career choices of women with vocational education

Projekt reaguje na aktuální situaci na trhu práce zemí V4, které jsou do velké míry segregovány do takzvaných mužských a ženských odvětví. Ženy čelí negativním důsledkům - pracují na méně prestižních a hůře placených místech. Zároveň je zde nedostatek kvalifikované pracovní síly v technických oborech. Projektoví partneři využijí svoji expertízu a data, aby představili nezbytné změny v systému vzdělávání i na pracovním trhu a otevřou veřejnou diskusi s cílem podpořit genderově netradiční volby povolání dívek a žen.

Doba trvání projektu: 1. 7. 2016 - 30. 6. 2017

Partneři: Budapest Institute for Policy Analysis (HU), EsFem (SK), Karat Coalition Association (PL)

Koordinace projektu: Gender Studies, o.p.s.

Kontaktní osoba: Jitka Hausenblasová, t: 777 910 942

Aktualizováno: 1.6.16 14:03