Pro zaměstnavatele

Gender Studies poskytuje služby pro firmy a organizace, objednat si můžete školení na rozmanitá témata a genderový audit. Komerční zaměstnavatelé se mohou přihlásit do  soutěže o ocenění Firma roku: Rovné příležitosti, které získává firma, jež aktivně pracuje s politikou rovných příležitostí (nejen) pro ženy a muže. V případě, že vás zajímají informace z oblasti podpory rovnosti mezi zaměstnanými a genderová témata spojená s firemní praxí a trhem práce, doporučujeme bezplatný odběr Zpravodaje Rovné příležitosti v souvislostech, který vychází pravidelně elektronicky, vybrané články a témata pak i v tištěné podobě.

V případě dotazů jsme vám k dispozici na office@genderstudies.cz  nebo 224 915 666 nebo 777 910 941. 

Zaměstnavatele školíme v tématech podpory rovných příležitostí (nejen) žen a mužů, opatření pro slaďování osobního a pracovního života včetně flexibilních forem práce a uplatňování nediskriminačního přístupu k zaměstnancům a zaměstnankyním. To jsou postupy, které výrazně snižují fluktuaci zaměstnaných a zároveň zvyšují jejich motivaci, loajalitu a výkon.

Gender Studies nabízí firmám Audit Rovné příležitosti. Audit je analytický výzkumný nástroj, který se orientuje na vnitřní organizační procesy z genderové perspektivy, tedy vyhodnocuje míru podpory rovných příležitostí žen a mužů ve firmě. Jeho cílem je zhodnotit stávající situaci, ocenit dobré praxe a nabídnout cestu ke zlepšení v problematických oblastech.

Ocenění Firma roku je nástrojem propagace podpory rovných příležitostí u komerčních zaměstnavatelů v České republice a zároveň specifickou formou ocenění firem, pro které princip společenské odpovědnosti (Corporate Social Responsibility) není jen prázdnou nálepkou. Firmy, které prokážou, že aktivně rovné příležitosti mezi svými zaměstnanými podporují, získávají díky ocenění v soutěži Firma roku další možnost, jak se jako společensky odpovědná firma zviditelnit a získat tak konkurenční výhodu.

Zpravodaj Rovné příležitosti (do firem) je určen i vám - čtenářům a čtenářkám z prostředí komerčních firem a přináší informace využitelné v personalistice, rozvoji firemní kultury, managementu, styku s veřejností, filantropie a dalších oblastech.

Aktualizováno: 8.6.16 14:29Linda Sokačová