Video

www.stopkybersikane.cz
Videa jsou součástí kampaně Gender Studies o bezpečném chování na internetu „Mysli. Chraň se a braň se i na internetu“. Na www.stopkybersikane.cz naleznete důležité informace a právní poradnu pro oběti kyberšikany, kterou provozuje proFem, o.p.s.

Campaign "Think. Protect your privacy even on the internet." With English subtitles.


Proti diskriminaci na trhu práce - generace 45+ (2)
Rozhlasový spot proti diskriminaci na trhu práce - generace 45+ (2). Vyrobila Gender Studies, o.p.s., v roce 2013.


Slaďování práce a péče - generace 45+
Rozhlasový spot na téma slaďování práce a péče - generace 45+. Vyrobila Gender Studies, o.p.s., v roce 2013.
Proti diskriminaci na trhu práce - generace 45+
Rozhlasový spot proti diskriminaci na trhu práce - generace 45+. Vyrobila Gender Studies, o.p.s., v roce 2013.


Další prosím...
Video vzniklo v rámci filmových dílen pro mládež, pořádaných Gender Studies v červnu 2013 v rámci projektu Buď v pohodě - přemýšlej rovně! - Mladí v práci. Mladí autoři a autorky vycházeli z široce definovaného zadání - netradiční volby povolání a genderové stereotypy.

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.


Žiješ jen jednou
Video vzniklo v rámci filmových dílen pro mládež, pořádaných Gender Studies v červnu 2013 v rámci projektu Buď v pohodě - přemýšlej rovně! - Mladí v práci. Mladí autoři a autorky vycházeli z široce definovaného zadání - netradiční volby povolání a genderové stereotypy.

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.


Gender nemá vítěze
Video vzniklo v rámci filmových dílen pro mládež, pořádaných Gender Studies v červnu 2013 v rámci projektu Buď v pohodě - přemýšlej rovně! - Mladí v práci. Mladí autoři a autorky vycházeli z široce definovaného zadání - netradiční volby povolání a genderové stereotypy.

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.


Rozmanitostí proti šikaně - part 1
Homofobie společnosti nezřídka znesnadňuje život příslušníkům a příslušnicím LGBT (lesbické, gay, bisexuální a transgender) komunity. Pod homofobií si můžeme představit nejen neopodstatněné obavy, ale také projevy nepřátelství vůči lidem s jinou než heterosexuální identitou.


Rozmanitostí proti šikaně - part 2
Homofobie společnosti nezřídka znesnadňuje život příslušníkům a příslušnicím LGBT (lesbické, gay, bisexuální a transgender) komunity. Pod homofobií si můžeme představit nejen neopodstatněné obavy, ale také projevy nepřátelství vůči lidem s jinou než heterosexuální identitou.


Love is all that matters. Or is it?
The project Diversity against Bullying (coordinated by Poradna pro obcanstvi/obcanska a lidska prava and Gender Studies) aims to strengthen the position of individual members of the communities of sexual minorities, by promoting their rights to equal treatment and by strengthening a diverse, pluralistic and tolerant society.
b

Když miluješ, není co řešit. Nebo jo?
Homofobie společnosti nezřídka znesnadňuje život příslušníkům a příslušnicím LGBT (lesbické, gay, bisexuální a transgender) komunity. Pod homofobií si můžeme představit nejen neopodstatněné obavy, ale také projevy nepřátelství vůči lidem s jinou než heterosexuální identitou.


Nenechte se diskriminovat a nedovolte to druhým (verze 3)
S diskriminací na trhu práce se v České republice setkávají ročně tisíce osob. Je na čase to změnit. "Nenechte se diskriminovat a nedovolte to jiným!"


Nenechte se diskriminovat a nedovolte to druhým (verze 2)
S diskriminací na trhu práce se v České republice setkávají ročně tisíce osob. Je na čase to změnit. "Nenechte se diskriminovat a nedovolte to jiným!"


Nenechte se diskriminovat a nedovolte to druhým (verze 1)
S diskriminací na trhu práce se v České republice setkávají ročně tisíce osob. Je na čase to změnit. "Nenechte se diskriminovat a nedovolte to jiným!"


Komiks: opravářka Maty
Nabouráváme genderové stereotypy na trhu práce. Komiks nakreslila Dora Dutková.


1 | 2 | Další