Kalendář akcí

3. října 2017 (úterý) 18:00 - 20:00
Tanec nebo fotbal: výchova dívek a chlapců v Čechách

Škola, školka, kroužky - jak velkou roli v procesu výchovy a vzdělávání hraje gender? Je škola otevřený prostor pro individuální přístup k dětem, nebo jsou stereotypy zakořeněné tak, že si mnohdy ani vyučující neuvědomí, že přistupují k holkám jinak než ke klukům? Kam až tento odlišný přístup sahá? Pojďme společně diskutovat o tom, jak vytvořit férovější prostředí a proč má smysl se o to snažit. Je lepší děti rozdělit podle pohlaví? Přinese jim to chráněný prostor, ve kterém se cítí lépe, nebo toto dělení jen akcentuje rozdíly bez nějakého přínosu?

 

místo:  Masarykovo nábřeží 8, Praha 2 , Knihovna Gender Studies, o.p.s.
pořádá:  Gender Studies, o.p.s.
kontakt:  Michaela Chržová
tel.:  -
fax:  -
odkazy:  -
Minulé akce

19. září 2017 (úterý)
Konference o rovném odměňování "Lze se inspirovat v zahraničí?“

Tým projektu 22 % k ROVNOSTI zve na setkání s českými i zahraničními experty z oblasti rovného odměňování. Jak řeší nerovné odměňování v zahraničí? A mohlo by to fungovat u nás?

 

místo:  Lidové sady , Liberec
pořádá:  Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
kontakt: 
tel.:  -
fax:  -
odkazy:  http://www.rovnaodmena.cz


26. června 2017 (pondělí) - 30. června 2017 (pátek)
STEM CAMP pro dívky

Gender Studies ve spolupráci s dalšími zeměmi Visegrádské čtyřky pořádá unikátní akci pro dívky ve věku 15 - 19 let. Jedná se o letní pětidenní workshop pro dívky s hlubším zájmem o matematiku, přírodní vědy, technické obory či inženýrství. Hlavním cílem Kempu vědy a techniky pro dívky (V4 STEM CAMP 4 GIRLS) je podpořit dívky věnující se technickým a vědeckým oborům, poskytnou jim příležitost vyzkoušet si výzkumnou činnost pod vedením špiček v jejich oboru a ukázat jim perspektivu pro jejich budoucí kariéru.

místo:  , Nagyskovacsi, Maďarsko
pořádá:  Gender Studies, Aj ty v IT, Perspektiwy Education Foundation, Association of Hungarian Women in Science
kontakt:  Jitka Hausenblasová
tel.:  -
fax:  -
odkazy:  https://www.facebook.com/V4STEMCamp/


7. června 2017 (středa) 18:00
Moc krásy

Zveme na diskuzní večer do knihovny Gender Studies na téma krása. Podíváme se na to, jaký smysl má krása pro dnešního člověka – pro ženu i muže. Zamyslíme se nad tím, zda mýtus krásy v naší společnosti přetrvává a jak vypadá jeho kritika. Stává se kritika zavedených norem mainstreamovou záležitostí? Jak společnost nahlíží na ty, kdo se odlišují, a jaké meze má tolerance k jinakosti? Komentáře, kritika, módní diktát, body shaming? A kde v otázce krásy stojí moc? Při diskusi se budeme zabývat krásou v kontextu populární kultury, youtuberství i všedního života žen a mužů.

 

místo:  Masarykovo nábřeží 8, Praha 2 , Knihovna Gender Studies, o.p.s.
pořádá:  Gender Studies
kontakt: 
tel.:  -
fax:  -
odkazy:  -


17. května 2017 (středa) 18:00
Gender v textu a obraznosti

Gender Studies zve na křest knihy Gender v textu a obraznosti. Představa, utopie, maska, sen a fantazie. Křest proběhne za účasti editorek Blanky Knotkové-Čapkové a Terezy Jiroutové Kynčlové a autorského týmu složeného z vyučujících a současných či bývalých studujících Katedry genderových studií FHS UK.
 

místo:  Knihovna Gender Studies, o.p.s., Masarykovo nábřeží 8 , Praha 2
pořádá:  Gender Studies
kontakt:  Michaela Chržová
tel.:  -
fax:  -
odkazy:  -


10. května 2017 (středa) 18:00 - 20:00
Když chybí rodiče: Podporují dětské domovy, diagnostické ústavy nebo pěstounská péče zakořeněné genderové stereotypy?

Hlavním tématem diskusního večera, který pořádá Gender Studies, budou souvislosti náhradní výchovy a genderu. Panelistky a panelista budou hovořit o systému náhradní rodinné péče v České republice o genderu v prostředí diagnostického ústavu a budou diskutovat nad otázkami k tématu gender a náhradní rodinná péče a ústavní péče v České republice.

místo:  Knihovna Gender Studies, o.p.s., Masarykovo nábřeží 8, Praha 2
pořádá:  Gender Studies
kontakt:  office@genderstudies.cz
tel.:  -
fax:  -
odkazy:  -


 

Další minulé akce