Kalendář akcí

Nyní ještě nemáme datum dalších akcí.Minulé akce

27. dubna 2017 (čtvrtek)
Girls Day

Den otevřených dveří pro všechny dívky ze středních škol, které chtějí nakouknout do technických firem a univerzit. 5. ročník mezinárodní akce proběhne ve čtvrtek 27. dubna 2017 po celém světě, u nás tentokrát v Praze, Brně, Olomouci a Mladé Boleslavi.

místo:  , Praha, Brno, Olomouc, Mladá Boleslav
pořádá:  Gender Studies, o.p.s.
kontakt:  girlsday@genderstudies.cz
tel.:  +420777910942
fax:  -
odkazy:  http://www.girlsday.cz


24. listopadu 2016 (čtvrtek) 09:00 - 16:00
Konference k vyhlášení soutěže Firma roku: rovné příležitosti

Na konferenci budou vyhlášena ocenění Firma roku: rovné příležitosti, v roce 2016 se soutěž zaměřuje na diverzitu na pracovišti. Ocenění může získat každá firma či organizace činná v České republice, která v daném roce prokáže kvalitu svých zaměstnaneckých politik a programů v oblasti rovných příležitostí se zaměřením na diverzitu na pracovišti, a to nejen s ohledem na pohlaví, ale i další okolnosti, jako je věk, barva pleti, původ, vyznání, zdravotní stav, sexuální orientace a identita apod.

místo:  Rytířská 29, Praha 1 , Budova České spořitelny
pořádá:  Gender Studies
kontakt:  Josef Vošmik
tel.:  -
fax:  -
odkazy:  http://rovneprilezitosti.ecn.cz


6. října 2016 (čtvrtek) 09:00 - 16:00
Pozvánka na konferenci Stop kybernásilí na ženách a mužích

Dovolujeme si vás pozvat na odbornou konferenci Stop kybernásilí na ženách a mužích.

místo:  Nad Štolou 3, Praha 7 , Ministerstvo vnitra ČR
pořádá:  Gender Studies, o.p.s., Ministerstvo vnitra ČR
kontakt:  Michaela Svatošová
tel.:  -
fax:  -
odkazy:  -


6. října 2016 (čtvrtek)
Stop kybernásilí na ženách a mužích

Na konferenci budou prezentovány výsledky výzkumů uskutečněných v ČR a Norsku a další poznatky z oblasti prevence a osvěty problematiky kybernásilí v on-line prostředí. Konference je organizována ve spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR. Program bude zveřejněn.

místo:  Ministerstvo vnitra, Nad štolou 3, Praha 7
pořádá:  Gender Studies a Ministerstvo vnitra
kontakt: 
tel.:  -
fax:  -
odkazy:  -


14. září 2016 (středa) 18:00 - 20:00
"Vážená paní, vážený pane,..." Přijďte a vyjádřete svůj nesouhlas se sexistickou reklamou.

místo:  Knihovna Gender Studies , Masarykovo nábřeží 8, Praha 2
pořádá:  Gender Studies
kontakt:  Olga Slowik
tel.:  -
fax:  -
odkazy:  -


 

Další minulé akce