Projekt SLUNEČNICE

Projekt SLUNEČNICE spočívá v realizaci 20 rekvalifikačních programů ( vzdělávání, odborná praxe, individuální práce, doprovodná opatření) s cílem spoluvytváření podmínek pro rovné příležitosti žen a mužů na vzdělávání a možnosti pracovního uplatnění. Podstatným prvkem je soubor celé řady doprovodných opatření pro jeho účastníky, jejichž cílem je nastavení rovných podmínek pro účast a využití jednotlivých opatření projektu. Tato opatření spočívají v např. v zajištění péče o závislého člena rodiny, proplácení jízdného, nabídce odborného poradenství, využití flexibilních pracovních režimů a individuálního přístupu k frekventantům projektu, spolu s nabídkou využití služeb bilanční diagnostiky a služeb zaměstnanecké agentury a další.

Projekt akcentuje posílení diskuse, vzájemné výměny názorů, zavádění a podpory myšlenek rovných příležitostí do praxe. Nejen po dobu trvání projektu, ale s úsilím, aby jednotlivá opatření a jejich dopad zůstal patrný i po jeho skončení a zkušenosti získané realizací mohly být platformou pro rozvoj dialogu, zejména v oblasti posilování spolupráce mezi sociálními partnery, přenosu a následné realizace opatření ve prospěch posílení rovných příležitostí. Cílem tedy je tvorba a rozvoj spolupráce v jednotlivých regionech, kde je projekt umístěn (Zlínský kraj, kraj Vysočina, Jihomoravský kraj a kraj Moravskoslezský), a to zejména mezi regionálními zaměstnavateli, úřady práce, organizacemi zabývajícími se poskytováním služeb, ať už péče o děti, tak také o jiné závislé členy rodiny, subjekty jejichž prostřednictvím je řešena problematika rovných příležitostí, životního prostředí. Na projektu se podílejí partneři Gender Studies o.p.s, Nesehnutí Brno a Mesit škola, o.p.s.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Pro bližší informace kontaktujte:
MARLIN B&V, s.r.o., centrum celoživotního vzdělávání
tel. 572 551764, 572 556 110

Gender Studies,o.p.s. - office@genderstudies.cz


Aktualizováno: 2.8.12 17:08