Pro zaměstnavatele

Gender Studies poskytuje služby pro firmy a organizace, objednat si můžete školení na rozmanitá témata a genderový audit. Komerční zaměstnavatelé se mohou přihlásit do  soutěže o ocenění Firma roku: Rovné příležitosti, které získává firma, jež aktivně pracuje s politikou rovných příležitostí (nejen) pro ženy a muže. V případě, že vás zajímají informace z oblasti podpory rovnosti mezi zaměstnanými a genderová témata spojená s firemní praxí a trhem práce, doporučujeme bezplatný odběr Zpravodaje Rovné příležitosti v souvislostech, který vychází pravidelně elektronicky, vybrané články a témata pak i v tištěné podobě.

 

V případě dotazů jsme vám k dispozici na office@genderstudies.cz  nebo 224 915 666 nebo 777 910 941. 

Zaměstnavatele školíme v tématech podpory rovných příležitostí (nejen) žen a mužů, opatření pro slaďování osobního a pracovního života včetně flexibilních forem práce a uplatňování nediskriminačního přístupu k zaměstnancům a zaměstnankyním. To jsou postupy, které výrazně snižují fluktuaci zaměstnaných a zároveň zvyšují jejich motivaci, loajalitu a výkon.

Gender Studies nabízí firmám Audit Rovné příležitosti. Audit je analytický výzkumný nástroj, který se orientuje na vnitřní organizační procesy z genderové perspektivy, tedy vyhodnocuje míru podpory rovných příležitostí žen a mužů ve firmě. Jeho cílem je zhodnotit stávající situaci, ocenit dobré praxe a nabídnout cestu ke zlepšení v problematických oblastech.