Video

Reportáž z akce 8. března: 30 let poté
Reportáž z třídenního setkání s názvem 8. března: 30 let poté organizovaného organizací Gender Studies, o.p.s. k Mezinárodnímu dni žen v roce 2020


Podpora rovnosti a rozmanitosti ve vzdělávání: Pozorování a kreslení tvarů
Videa jsou součástí příručky Podpora rovnosti a rozmanitosti ve vzdělávání. Dvanáct ověřených metod pro rozvoj kolegiální spolupráce, kterou vydala organizace Gender Studies, o.p.s. v rámci projektu Výchova k respektu a toleranci. Od učitelů k dětem. CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000304

Záznam z hodiny matematiky Anny Babanové ve třetí třídě, kde jsou děti podporovány k aktivní participaci v celotřídní diskuzi pomocí metody "Co sem nepatří?" a metody "Sedm způsobů, jak posunout diskuzi". Inspirací je kniha Which one doesn´t belong? od Christophera Danielsona a způsob, jak ji využívá při plánování svých matematických lekcí učitelka Kristin Gray na učitelském portálu Teaching Channel.
Podpora rovnosti a rozmanitosti ve vzdělávání: Práce s chybou
Záznam z hodiny matematiky Anny Babanové ve třetí třídě prezentuje nejdříve metodu Semafor, posléze se zaměřuje na práci s chybou pomocí metody Užitečné Ne. Metoda Semaforu je podrobně popsána v knize Zavádění formativního hodnocení od Dylana Wiliama a Siobhán Leahy. Metodu Užitečné Ne lze nalézt na učitelském portálu Teaching Channel, kde ji představuje učitelka Leah Alcala pod názvem My Favourite NO.


Podpora rovnosti a rozmanitosti ve vzdělávání: Počítáme obsah ve čtvercové síti
Záznam z hodiny matematiky Anny Babanové ve třetí třídě, kde je zobrazena matematická Rozcvička za použití žákovského digitálního portfolia Seesaw. V ukázce je vidět práce s Losovátky, tedy s oslovováním dětí na základě náhodného losování, a metoda Všímám si /Zajímá mě.


Podpora rovnosti a rozmanitosti ve vzdělávání: Závěrečný kruh
Záznam z hodiny matematiky Anny Babanové ve třetí třídě, kde učitelka při závěrečné reflexi hodiny nabízí dětem metodu Začátky vět z knihy Zavádění formativního hodnocení od Dylana Wiliama a Siobhán Leahy. V kruhu děti pro vyjádření souhlasu s názorem druhého využívají metodu Tiché signály rukou. Používání této a některých dalších metod ukazuje v běžné výuce učitelka Lynn Simpson na portálu Teaching Channel.


www.stopkybersikane.cz
Videa jsou součástí kampaně Gender Studies o bezpečném chování na internetu „Mysli. Chraň se a braň se i na internetu“. Na www.stopkybersikane.cz naleznete důležité informace a právní poradnu pro oběti kyberšikany, kterou provozuje proFem, o.p.s.

Campaign "Think. Protect your privacy even on the internet." With English subtitles.


Proti diskriminaci na trhu práce - generace 45+ (2)
Rozhlasový spot proti diskriminaci na trhu práce - generace 45+ (2). Vyrobila Gender Studies, o.p.s., v roce 2013.


Slaďování práce a péče - generace 45+
Rozhlasový spot na téma slaďování práce a péče - generace 45+. Vyrobila Gender Studies, o.p.s., v roce 2013.
Proti diskriminaci na trhu práce - generace 45+
Rozhlasový spot proti diskriminaci na trhu práce - generace 45+. Vyrobila Gender Studies, o.p.s., v roce 2013.


Další prosím...
Video vzniklo v rámci filmových dílen pro mládež, pořádaných Gender Studies v červnu 2013 v rámci projektu Buď v pohodě - přemýšlej rovně! - Mladí v práci. Mladí autoři a autorky vycházeli z široce definovaného zadání - netradiční volby povolání a genderové stereotypy.

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.


Žiješ jen jednou
Video vzniklo v rámci filmových dílen pro mládež, pořádaných Gender Studies v červnu 2013 v rámci projektu Buď v pohodě - přemýšlej rovně! - Mladí v práci. Mladí autoři a autorky vycházeli z široce definovaného zadání - netradiční volby povolání a genderové stereotypy.

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.


Gender nemá vítěze
Video vzniklo v rámci filmových dílen pro mládež, pořádaných Gender Studies v červnu 2013 v rámci projektu Buď v pohodě - přemýšlej rovně! - Mladí v práci. Mladí autoři a autorky vycházeli z široce definovaného zadání - netradiční volby povolání a genderové stereotypy.

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.


Rozmanitostí proti šikaně - part 1
Homofobie společnosti nezřídka znesnadňuje život příslušníkům a příslušnicím LGBT (lesbické, gay, bisexuální a transgender) komunity. Pod homofobií si můžeme představit nejen neopodstatněné obavy, ale také projevy nepřátelství vůči lidem s jinou než heterosexuální identitou.


Rozmanitostí proti šikaně - part 2
Homofobie společnosti nezřídka znesnadňuje život příslušníkům a příslušnicím LGBT (lesbické, gay, bisexuální a transgender) komunity. Pod homofobií si můžeme představit nejen neopodstatněné obavy, ale také projevy nepřátelství vůči lidem s jinou než heterosexuální identitou.


Love is all that matters. Or is it?
The project Diversity against Bullying (coordinated by Poradna pro obcanstvi/obcanska a lidska prava and Gender Studies) aims to strengthen the position of individual members of the communities of sexual minorities, by promoting their rights to equal treatment and by strengthening a diverse, pluralistic and tolerant society.
b

1 | 2 | Další