Zpravodaj Rovné příležitosti ve strukturálních fondech EU

Zpravodaj Rovné příležitosti ve strukturálních fondech EU bude od prosince 2005 do listopadu 2006 vydáván Ministerstvem pro místní rozvoj ve spolupráci s obecně prospěšnou organizací Gender Studies.

Zpravodaj bude vycházet měsíčně a bude zaměřen na tématiku rovných příležitostí převážně žen a mužů ve strukturálních fondech, resp. projektech a aktivitách z nich podpořených, občas však nahlédneme i do jiné oblasti RP. Tento měsíčník má sloužit hlavně jako zdroj informací o programech na podporu rovných příležitostí a projektech realizovaných ze strukturálních fondů EU, uvede příklady dobré praxe ze zahraničí a jejich souvislosti se situací v ČR, a poskytne Vám, čtenářům a čtenářkám, aktuality týkající se rovných příležitostí ve strukturálních fondech.

Na stránkách Zpravodaje naleznete rozhovory s osobnostmi ze státní správy, institucí spravujících SF i z neziskového sektoru, příklady dobré praxe a návrhy na rozvoj horizontální priority rovné příležitosti jak v již probíhajících projektech, tak do budoucna.

Zpravodaj naleznete zde.

Tento projekt je financován z prostředků Evropské unie.

Aktualizováno: 13.6.08 17:21