Za svobodnou volbu! – reprodukční práva žen a mužů

V současné době se v řadě zemí EU objevují snahy vedoucí k omezování reprodukčních práv. Tento trend je nejvíce patrný v tendencích usilujících o legislativní zákaz interrupcí. V ČR byl poslední návrh na změnu interrupčního zákona předložen skupinou poslanců na podzim 2003 a v březnu 2004 byl poslaneckou sněmovnou zamítnut. Snahy usilující o změnu stávajícího legislativního stavu, který interrupce umožňuje do 12. týdne těhotenství, se však objevují stále. Poslední pokus o změnu interrupčního zákona byl neúspěšný také z důvodu silného tlaku občanského sektoru, konkrétně neziskových organizací, které se postavily na stranu svobodné volby v otázce interrupcí. Tímto projektem Gender Studies, o.p.s. navazuje na předešlé aktivity v oblasti reprodukčních práv.
Nezaměřujeme se však pouze na oblast interrupcí, ale pokrýváme i další aspekty této problematiky jako např. rodičovství, porodnictví či sexuální výchovu.

Cíle projektu:
Vytvoření argumentační báze v oblasti reprodukčních práv
Vytvoření informačních materiálů pro veřejnost
Vytvoření informačních materiálů pro osoby v rozhodovacích pozicích
Podnícení diskuze o reprodukčních právech v české společnosti

Témata, na která se zaměřujeme:
Sexuální výchova
Práva žen v těhotenství a při porodu, práva rodičů po porodu
Genetický screening v těhotenství

Reprodukční práva lesbických žen
Interrupce

V projektu vyšlo:
Rozhodujte samy o sobě – informační leták
Reprodukční práva žen a mužů – publikace: Proč se zajímat o reprodukční práva – L. Sokačová, Práva žen v těhotenství, během porodu a práva rodičů v poporodním období z hlediska volby medicínské péče – P. Sovová, Genetický screening – I. Konigsmarková, Sexuální výchova – A. Jachanová – Doleželová. 

V rámci projektu je vydáván Zpravodaj, který si můžete stáhnout ve formátu pdf:
První číslo
Druhé číslo
Třetí číslo
Čtvrté číslo

Na projektu spolupracujeme s organizacemi Česká asociace porodních asistentek a Hnutí za aktivní mateřství.

Projekt je podpořen nadačním fondem Slovak-Czech Women´s Fund.

Kontakt: office@genderstudies.cz, +420 224 915 666

Aktualizováno: 2.8.12 17:07