O rovnosti s firmami

Projekt „O rovnosti s firmami“ se zaměřuje na oblast trhu práce, na testování úprav na pracovištích a na motivování zaměstnavatelů k zavádění rovných příležitostí do firem. Projekt má za cíl přispívat ke zvyšování všeobecného povědomí o významu rovných příležitostí a oslabování předsudků vyplývajících z existujících postojů vůči ženám. Jeho významnou součástí je partnerství s Hewlett-Packard, s.r.o., kde probíhá pilotní program rovných příležitostí.

Výzkum

V první fázi projektu (květen, červen 2006) se uskutečnil výzkum realizovaný formou tzv. focus groups (skupinových diskuzí), který se pokusil zjistit, jak čeští zaměstnavatelé v podnicích na území Prahy vnímají rovné příležitosti a jejich specifika v rámci firemních struktur a přístupů k lidským zdrojům, jak vnímají pozitivní akce ve prospěch žen/mužů a jaká opatření by v tomto poli byla zajímavá pro konkrétní firmu. Závěrečnou zprávu si můžete ve formátu pdf stáhnout zde.

Právní expertízy

V rámci projektu zpracovala advokátní kancelář Sophos právní expertízu o možnosti zřídit firemní mateřskou školku, případně jesle, ze strany zaměstnavatele. Expertíza posuzuje hygienické, provozní a jiné podmínky zřízení vyplývající z české legislativy. Její shrnutí naleznete pod tímto odkazem. Kompletní podoba expertízy je k nahlédnutí v Gender Studies, o.p.s., Gorazdova 20, 120 00 Praha 2.

Na základě první projektové právní expertízy jsme nechali zpracovat další.  I druhá expertíza řeší aktuální problematiku firemních zařízení péče o děti předškolního věku.  Jednotlivým aspektům "kuchařského návodu", jak zřídit firemní školku, jesle či dětský koutek, se ale věnuje podrobněji a zároveň v širším světle změn a reforem, které se v této oblasti chystají.  Abstrakt expertízy naleznete zde.  Její kompletní podoba je k nahlédnutí v Gender Studies, o.p.s., Gorazdova 20, 120 00 Praha 2. 

Mediální kampaň

V červnu 2007 proběhla na ruzyňském letišti mediální kampaň projektu "O rovnosti s firmami". Jejím cílem bylo oslovit zástupce a zástupkyně firem s myšlenkou, že to nejcennější, čím firma disponuje, jsou lidé. Kampaň chtěla také poukázat na to, že zavádění rovných příležitostí není jen čistě etickou záležitostí, ale může být pro podniky z dlouhodobého hlediska vysoce zisková. Při příležitosti této kampaně se objevily citylighty, ke stažení zde.

Konference

19.6. 2007 se v rámci projektu konala mezinárodní konference „Rovné příležitosti ve firemní praxi“ organizovaná Gender Studies, o.p.s. Konference měla za cíl obeznámit se stavem rovných příležitostí (nejenom) pro ženy a muže ve firmách působících v České republice a zároveň inspirovat příklady ze zahraničí. V příloze naleznete podrobnější program konference.

14.11. 2007 se konala mezinárodní konference "Gender a marketing" organizovaná Gender Studies, o.p.s. Konference měla za cíl do českého (odborného i laického) povědomí uvést dosud poměrně přehlíženou problematiku propojení marketingu a genderu, případně genderové senzitivity, a rozpoutat diskusi na toto téma. Více informací naleznete Program konference, Prezentace (Alex Nieminen, Diana JaffeJitka Vysekalová, Marcela Zamazalová).

Rešerše - Zařízení péče o děti do 6 let ve Vídni a Stockholmu

Novinářka Barbora Petrová pro nás v rámci projektu zpracovala rešerše o zařízeních péče o děti do 6 let věku ve Vídni a Stockholmu. Rešerše se zabývají jak zařízeními obecními, tak firemními. Poukazují na možné způsoby, jak efektivně a funkčně řešit problematiku péče o děti a potažmo tedy i slaďování pracovního a rodinného života. Věříme, že Vás tyto příklady dobré praxe ze zahraničí zaujmou a inspirují.

O projektu v médiích

Různé snahy o sladění rodinného a pracovního života

Některé genderové projekty prý nahrávají stereotypům

Více informací o rovných příležitostech ve firmách

První česká publikace zabývající se marketingem z genderové perspektivy

Sexuálne obťažovanie – u nás nie!?

Personální agentury: Důvěřuj, ale prověřuj

Gender marketing: marketing budúcnosti?

"Naše školka je cennou a profitabilní investicí..."

Mars, Venuša a trh: Zapeklitosti gender marketingu

Odbornice představují koncept gender marketingu

Diskriminovat už v budoucnu nebude tak snadné

V Citibank dobře chápeme, že dnešní pracovní síla a její profesionální priority jsou jiné než v minulosti

Věnovat pozornost slaďování osobního a pracovního života se firmám vyplácí

Organizační řád dodržování rovných příležitostí ve firmě

Praktické tipy pro firmy v oblasti rovných příležitostí

Rovné príležitosti české firmy nepália
Majitelia/-ky a personalisti/-ky českých firiem na území Prahy majú o problematike rovných príležitostí len povrchné znalosti a nepovažujú ju za dôležitú. Vyplynulo to z výskumu, ktorý realizovala Gender Studies, o.p.s. v spolupráci s výskumnou agentúrou SC&C v máji a júni 2006 ako súčasť svojho projektu "O rovnosti s firmami".

Firemní mateřská školka jako zaměstnanecký benefit
Zaměstnavatelům, kterým není lhostejná spokojenost jejich zaměstnanců/-kyň, se nabízí celá řada způsobů, jak přímo finančně či jiným plněním zlepšit jejich situaci. Zaměstnanecké výhody jsou součástí odměňování, jehož význam u zaměstnavatelů roste. K hlavním důvodům, proč podniky zaměstnanecké výhody poskytují, patří snaha získat a udržet si kvalitní zaměstnance/-kyně, podporovat pozitivní vztah k zaměstnavateli a poskytovat zaměstnancům/-kyním daňově zvýhodněný způsob odměny. ...

Knižní novinky v informačním centru GS
Knihy si lze vypůjčit v Gorazdově 20, út-pá od 12-18 hod. Více informací na knihovna@genderstudies.cz nebo +420 224 913 350.

Recenze na vybrané tituly.
Equality in the workplace, Harvard business review: on women in business, Jak budovat kariéru: pro podnikavé ženy, Dancing on the glass ceiling, From marriage to the market, Savvy part-time professional : how to land, create, or negotiate the part-time job of your dreams.

 

Kontakt: Nina Bosničová, projektová manažerka
email: nina.bosnicova@genderstudies.cz

 

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Aktualizováno: 31.7.08 16:47Nina Bosničová