Audit politik přátelských rodině se zvláštním zaměřením na zařízení péče o děti do 3 let

Pětiměsíční projekt (srpen – prosinec 2007) má za cíl otevřít velmi komplexní a poněkud ožehavou problematiku jeslí a dalších zařízení péče o děti do 3 let. Jeho součástí je „audit jeslí“ - šetření stavu jeslí a dalších typů institucionální péče v pěti městech v ČR, dále sociologický průzkum mezi rodiči ohledně jejich povědomí a názorů na jesle, finanční analýza a právní analýza. Výsledky projektu jsou zveřejněny v publikaci Klíč k jeslím, která nabízí také rozhovor s Janem Schneiderem, ředitelem jeselského zařízení, a s Šárkou Gjuričovou, psycholožkou, stejně tak jako rešerše zahraničních praxí či doporučení v oblasti udržení veřejné sítě jeslí. Publikace je určena všem, kdo mají o tuto tematiku zájem, především ale novinářům, obecním zastupitelům, ředitelům jeslí a odborné veřejnosti. Dalším výstupem projektu je databáze pražských jeslí a podobných zařízení. Projekt rozšiřuje a navazuje na aktivity Gender Studies v oblasti rovných příležitostí na trhu práce a slaďování soukromého a pracovního života. To spadá do širšího konceptu „flexicurity“ – „flexijistoty“, což je pojem, který označuje pozitivní flexibilitu trhu práce za zachování jistot pro zaměstnané. Jesle jsou tu vnímány jako instituce, která má potenciál dětem poskytnout profesionální a kvalitní péči a rodičům umožnit plynulý návrat do zaměstnání bez ztráty kvalifikace.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou komisí a nadací Heinrich Böll Stiftung.

Publikace ke stažení

Klíč k jeslím (17 MB) / Jitka Kolářová (ed.). Praha: Gender Studies, 2007, 52 s. ISBN 978-80-86520-22-3

Plné verze výstupů projektů:

Jesle a další zařízení péče o děti do 3 let. Databáze

Audit: Zaostřeno na jesle: provoz jeslí ve vybraných městech ČR

Legislativa upravující péči o děti ve věku do tří let

Finanční analýza: současné a budoucí možnosti financování provozu jeslí - Markéta Novotná

Pilotní výzkum postojů rodičů k jeslím

Zahodíme potenciál jeslí? - Lada Wichterlová

Příklady zahraniční praxe: jaké mají jesle v Stockholmu, Vídni a Německu - Barbora Petrová, Helena Skálová

Závěrečná doporučení - Michaela Marksová-Tominová

To, že péči matky nikdo nenahradí, je předsudek - rozhovor s psycholožkou a rodinnou terapeutkou Šárkou Gjuričovou

Rozhovor s Janem Schneidererem, ředitelem Zdravotnického zařízení Podolí

Více informací o projektu: Jitka Kolářová, Gender Studies, o.p.s.

Aktualizováno: 5.12.08 13:11Jitka Kolářová