„Nenechte se diskriminovat a nedovolte to jiným“: informační a mediální kampaň, mediální spoty

„Nenechte se diskriminovat a nedovolte to jiným“: informační a mediální kampaň

Prostřednictvím konkrétních příběhů a modelových reakcí personalistů ve firmách, případně osob z  bezprostředního okolí diskriminovaných, kampaň upozorňuje na různé formy diskriminace na trhu práce z důvodu pohlaví a věku. Současně s tím neustále zviditelňuje kontakty na právní poradnu Gender Studies pro osoby diskriminované na trhu práce z důvodu pohlaví a věku.

Cílové skupiny: ženy před, na, či po mateřské/ rodičovské dovolené, ženy a muži nad padesát let a muži otcové a muži na rodičovské dovolené.

Kde byla kampaň k vydení: citylighty / Praha (únor 2007),  letáky / Praha, Brno,Trutnov, Liberec, příručky „Vaše právo“, pohlednice (10 pohlednic v průběhu roku 2007 – náklad 10 000 ks měsíčně), právní poradce Nenechte se diskriminovat.

Tištěnou mediálním kampaň doprovázely přednášky a semináře na témata jako návrat na trh práce po mateřské/ rodičovské dovolené, aktivní otcovství, jak na diskriminaci na trhu práce apod. Vizuály kampaně jsou prezentovány také na výstavních panelech.

Ocenění kampaně: Žihadlo 2007 – 3. místo v kategorii tištěná mediální kampaň (uděluje Informační centrum neziskových organizací).

Období realizace: leden – prosinec 2007

Realizátor kampaně: Gender Studies, o.p.s.

Produkce: Gender Studies, o.p.s.

Kreativní tým: Kateřina Dušková a Kateřina Jonášová (koncepce a supervize), Kristýna Káralová (foto), Martin Taller (grafika).

Mediální a informační kampaň byla spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci programu EU EQUAL.

 „Nenechte se diskriminovat a nedovolte to jiným“: mediální spoty

Kampaň tvoří 3 mediální spoty. Každý z trojice třicetivteřinových spotů je variací na běžný pracovní pohovor. Před dvojící personalistů se postupně vystřídá mladá uchazečka o práci, muž žádající rodičovskou dovolenou a starší žena. Každý ze spotů pak vrcholí nevybíravým ponížením zaměstnanců či uchazečů o práci, které je zvýrazněno trikovou sekvencí. Celou kampaň zastřešuje motto „Nenechte se diskriminovat a nedovolte to jiným" upozorňující na práva zaměstnanců a uchazečů o práci.

Cílové skupiny: ženy před, na, či po mateřské/ rodičovské dovolené, ženy a muži nad padesát let a muži otcové a muži na rodičovské dovolené, osoby v rozhodovacích pozicích - zaměstnavatelé.

Kde je kampaň k vidění: mediální televizní kampaň doprovázená distribucí tištěných materiálů z informační kampaně „Nenechte se diskriminovat a nedovolte to jiným“. Tato kampaň se objevuje  na okruzích České televize od 2. června do 4. července 2008.

Mediální spoty naleznete ke zhlédnutí zde:

https://www.youtube.com/watch?v=HkwARGc-5sg

https://www.youtube.com/watch?v=PQnyoeWilGM

https://www.youtube.com/watch?v=Lp5XBI1Xixk

Období realizace: únor – červenec 2008.

Realizátor kampaně: Gender Studies, o.p.s.

Kreativní tým a produkce: FilmBrake, mediální spoty byly zpracovány na základě scénáře Gender Studies, o.p.s. Režisérem trojice spotů je Martin Duda.

Mediální a informační kampaň byla spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci programu EQUAL.

Aktualizováno: 7.7.08 12:52Linda Sokačová