Byla jednou jedna princezna aneb jak to bylo doopravdy (Pohádková opravovna)

Začátkem roku 2006 byl ukončen projekt výroby tří krátkých animovaných pohádek zpracovaných tak, aby byly co nejcitlivější z genderového pohledu. Výsledkem je cyklus tří dílů pohádek: Princezna a drak, Princezna a černokněžník, Princezna a obr. Autoři a autorky, mezi nimiž lze jmenovat Galinu Miklíkovou, Pavla Šruta, Pavla Pavla a Kateřinu Krejčí, vzali v úvahu možnost promítání cyklu v zahraničí a proto je celý cyklus pouze doprovozen hudbou, ne však slovně, a je tak zaručena jeho mezinárodní srozumitelnost a „čitelnost“ sdělení. Série pohádek byla na konci roku 2006 uvedena v České televizi a v roce 2007 se zúčastní dětských festivalů a festivalů animovaného filmu; zároveň je průběžně promítána na akcích Gender Studies, o.p.s. a spolupracujících organizací.

Projekt byl podpořen dotací Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a grantem Slovak-Czech Women’s Fund.

Aktualizováno: 3.7.08 15:47