E(u)quality

Od ledna do června 2008 Gender Studies spolupracovalo s rakouskou sítí ženských organizací na mezinárodním projektu E(u)quality, který se zaměřoval na to, jak Evropská unie ovlivňuje postavení žen a mužů ve společnosti a diskuzi o genderových tématech. V březnu se uskutečnilo setkání českých a rakouských žen ve Zwettlu, které živě diskutovaly o tom, jak žijí a jak zákony a společenské prostředí ovlivňují jejich osobní životní volby a strategie. V květnu se zástupkyně Gender Studies, Linda Sokačová, zúčastnila závěrečné konference projektu ve Vídni, kde hovořila o současné situaci v oblasti rovných příležitostí žen a mužů v České republice.

Partnerské země: Česká republika, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Španělsko.

Projekt byl realizován v programu "Europa für Bürgerinnen und Bürger: Förderung einer aktiven europäischen Bürgerschaft".

Koordinující organizace:

Netzwerk österreichischer Frauen- und Mädchenberatungsstellen
Kontaktní osoba: Ulrike Faltin
e-mail: ulrike.faltin@netzwerk-frauenberatung.at

Více o projektu: http://www.frauenberatung.eu

Aktualizováno: 16.11.08 23:09Linda Sokačová