Nenechte se diskriminovat

Cílem projektu je podpora naplňování práv osob ohrožených diskriminací na základě pohlaví, věku a projevy vícenásobné diskriminace, aktivní pomoc těmto osobám a zjišťování podmínek v případě porušování práv v regionu Severovýchod. V rámci projektu bude vytvořen soubor služeb komplexní pomoci pro osoby ohrožené uvedenou formou diskriminace a současně budou tyto služby v rámci projektu aktivně poskytovány. Bude provedeno monitorování projevů diskriminace s využitím různých metod s cílem komplexního zmapování uvedeného typu diskriminace v regionu. Zjištěné výsledky budou analyzovány a zveřejněny spolu s návrhy pro možná systémová opatření a zefektivnění vymahatelnosti práva. Nedílnou součástí projektu bude zajištění informační kampaně cílené na informovanost osob ohrožených diskriminací a současně podporující zvýšení povědomí o problematice diskriminace u široké veřejnosti. V rámci projektu bude zpracován sborník kasuistik a příkladů dobré praxe jako specifické know- how pro řešení diskriminace v uvedené oblasti, využitelné v rámci celé ČR.

Právní poradna pro diskriminované na základě věku a/nebo pohlaví:

Pro osoby diskriminované na základě veku a/nebo pohlaví je každé úterý od 9:00 do 11:00, každou středu od 14:00 do 16:00 a každý pátek od 16:30 do 18:30 k dispozici telefonická právní poradna na telefonních číslech 224 913 350 a 774 913 350. Své otázky můžete také zasílat v průběhu celého týdne na e-mailovou adresu pravo@genderstudies.cz nebo prostřednictvím webové stránky. Veškeré dotazy zodpovídá právnička Martina Štěpánková.

Leták: První pomoc proti diskriminaci

Nenechte se diskriminovat - první pomoc proti diskriminaci / leták. Praha : Gender Studies, 2009. ke stažení ve formátu pdf.

Více informací: nina.bosnicova@genderstudies.cz

Projekt Nenechte se diskriminovat je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.

Aktualizováno: 2.11.10 22:26Linda Sokačová