Genderově citlivé vzdělávání

Cílem projektu je analyzovat stávající vzdělávací systém v ČR zejména ve vztahu ke koncepci středoškolského vyučování. Projekt si klade za cíl zjistit, jaké jsou možnosti a výzvy pro genderové vzdělávání na středních školách. Pozornost nevěnuje pouze genderově citlivému vzdělávání, ale i konkrétním tématům s pojených s genderem a rovnými příležitostmi.

Hlavním výsledkem projektu bude publikace, která vyjde v říjnu 2008. Její první část se zaměří na vzdělávací systém v ČR jako takový s cílem zjistit, zda jeho koncepce zohledňuje genderově citlivý přístup. Analyzována budou relevantní statistická data, systémová opatření a právní předpisy platné pro vzdělávací systém v ČR.

Druhá část bude zaměřená na gender ve vzdělávání a pokusí se odpovědět na otázky: jakou roli hraje gender v rámci vzdělávacího systému, zda a jak je zahrnut ve vyučovacích předmětech jako občanská nauka a jiné a jak je zahrnut ve vzdělávání učitelů, nebo budoucích učitelů a na Pedagogické fakultě. Představí také konkrétní příklady dobré praxe projektů zaměřených na genderová témata, které už na školách proběhly.

Na tomto základě budou vytvořena doporučení, jak zahrnout gender do vyučování na středních školách.

Dalším cílem projektu je nastartovat spolupráci mezi Gender Studies a středními školami a Pedagogickou fakultou s cílem vytvořit osnovy pro výuku genderu a jejich zavedení do vyučování středních škol v dohledné budoucnosti.


Publikaci Genderovou optikou: zaměřeno na český vzdělávací systém můžete stáhnout zde.


Projekt je podpořen Heinrich Böll Stiftung Polsko.


Více informací: helena.skalova@genderstudies.cz. 

Aktualizováno: 20.1.09 13:55Linda Sokačová