Antidiskriminační legislativa

2. července 2008 přijala Evropská komise návrh směrnice, která zajišťuje ochranu před diskriminací z důvodu věku, zdravotního postižení, sexuální orientace a náboženského vyznání nebo světového názoru mimo pracoviště. Tato nová směrnice by měla zajistit rovné zacházení v oblasti sociální ochrany včetně sociálního zabezpečení a zdravotní péče, vzdělání a přístupu ke službám a poskytování zboží a služeb, které jsou komerčně k dispozici veřejnosti, včetně bydlení.

Nad návrhem směrnice nyní probíhá diskuze v členských státech. Situaci v České republice komplikuje skutečnost, že antidiskriminační zákon byl vetován prezidentem. Česká republika tak zůstává poslední zemí v Evropské unii bez komplexního antidiskriminačního právního zázemí.

Proto se Gender Studies rozhodlo zahájit odbornou diskuzi (jako první krok směrem k širší veřejné diskuzi) o nové směrnici a boji proti diskriminaci na základě všech důvodů a podpořit novou evropskou antidiskriminační směrnici na vnitrostátní úrovni.

Ve spolupráci s Heinrich-Böll-Stiftung, Open Society Fund, ROMEA a Zastoupením Evropské komise v ČR organizuje 30. října kulatý stůl a monitoruje názory a aktivity jak neziskových organizací, tak osob v rozhodujících pozicích související s novou antidiskriminační směrnicí a antidiskriminační legislativou obecně.

Kulatý stůl se zaměří především na tyto otázky:

Jaká je pozice České republiky vůči této směrnici (také v kontextu současné situace s antidiskriminačním zákonem)?

Jaké jsou názory odborníků a odbornic v oblasti antidiskriminace a zda chystají nějakou činnost v této oblasti?

Jaké jsou šance k přijetí nové antidiskriminační směrnice Radou ministrů a Evropským parlamentem?

Jaké jsou příležitosti pro potencionální spolupráci na evropské úrovni? Může tato spolupráce zajistit účinné uplatňování nároků na posílení ochrany proti diskriminaci?

Další informace a články:

Pozice vlády a neziskových organizací k návrhu nové antidiskriminační směrnice se výrazně liší

Neziskové organizace odpovídají: Jaká je vaše pozice k návrhu nové antidiskriminační směrnice, která zakazuje diskriminaci na základě náboženského vyznání nebo víry, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace mimo oblast zaměstnání?

Pozice Evropských sítí neziskových organizací k nové antidiskriminační směrnici (AJ)

ILGA – EUROPE: EU debates new anti-discrimination Directive - Autumn 2008 - časopis si můžete objednat v internetovém knihkupectví

Rozhovor s Vladimírem Špidlou, komisařem EU pro zaměstnanost, sociální záležitosti a rovné příležitosti o nové antidiskriminační směrnici

Stanovisko veřejného ochránce práv k Návrhu směrnice Rady o provádění zásady rovného zacházení s osobami bez ohledu na náboženské vyznání nebo víru, zdravotní postižení, věk nebo sexuální orientaci č. 2008/0140 CNS (pdf)

VIA IURIS: Evropě to osladíme aneb už žádné nové antidiskriminační směrnice, prosím

Argumenty Německa proti nové antidiskriminační směrnici jsou chabé

Evropská komise navrhla směrnici, která zakazuje diskriminaci mimo oblast zaměstnání 

Evropská komise posiluje antidiskriminační legislativu

Informace o nové antidiskriminační směrnici na portálu Evropské komise (AJ)

Poslanci a poslankyně Evropského parlamentu vyzývají poslance a poslankyně Českého parlamentu, aby hlasovali pro antidiskriminační zákon

Do Nového roku s antidiskriminačním zákonem nevstoupíme

Neziskové organizace vyzvaly poslance a poslankyně, aby podpořili antidiskriminační zákon

gitA: Diskriminovat nelze nikde, tradice-netradice

Zveme vás na kulatý stůl k antidiskriminační legislativě

Více informací: alexandra.jachanova@genderstudies.cz

Projekt je podpořen Heinrich-Böll-Stiftung, zastoupením v Polsku.

Kulatý stůl je organizován za finanční podpory Heinrich-Böll-Stiftung, Open Society Fund a zastoupení Evropské komise v ČR. Mediální podpora: ROMEA.

Aktualizováno: 31.1.09 20:40Alexandra Jachanová Doleželová