Genderové rozpočtování – možnosti pro rozvoj rovných příležitostí žen a mužů v České republice a EU

Genderové rozpočtování je metodou, která umožňuje prosazování rovných příležitostí žen a mužů a také efektivní plánování služeb určených občanům a občankám dané lokality. Setkání by mělo přispět k otevření a prohloubení diskuze o konceptu genderového rozpočtování a také k odkrytí jeho perspektiv, možností a limitů a zároveň napomoci k hledání konkrétních metod realizace genderového rozpočtování.

Gender Studies, o.p.s. v rámci projektu "Genderové rozpočtování" organizuje v ČR seminář pro státní a veřejnou správu a v červnu 2009 přednese na závěrečné konferenci ve Vídni příspěvek o zkušenostech ČR v gender budgetingu.

Projekt připravila rakouská organizace Netzwerk österreichischer  Frauen- und Mädchenberatungssphonelen a je financován z programu EU Evropa pro občany - Europe for Citizens.

Seminář: Genderové rozpočtování – možnosti pro rozvoj rovných příležitostí žen a mužů v České republice a EU
21. dubna 2009 se v prostorách MŠMT v Praze uskutečnil česko-rakouský seminář o genderovém rozpočtování „Genderové rozpočtování – možnosti pro rozvoj rovných příležitostí žen a mužů v České republice a EU“, který společně připravili Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Netzwerk österreichischer  Frauen- und Mädchenberatungssphonelen a Gender Studies, o.p.s.

Více informací o semináři najdete zde

Prezentace ze semináře: 

Linda Sokačová, Gender Studies: Genderové rozpočtování

Eva Ferrarová, Ministerstvo vnitra ČR – Genderové rozpočtování v České republice: kdo, kdy, kde, jak?

Ulrike Faltin, Netzwerk österreichischer Frauen- und Mädchenberatungssphonelen – Genderové rozpočtování: aplikace v Rakousku

Eva Hejzlarová, Fórum 50% - Komunitní rozpočtování

Kontakt: office@genderstudies.cz, 224 91 56 66. 

Aktualizováno: 2.8.12 17:06Linda Sokačová