20 let genderové demokracie v ČR (1989 – 2009)

Cílem projektu bylo připravit analytickou studii situace v ČR od roku 1989 v oblasti genderové demokracie. Analýza se zaměřuje především na tyto oblasti: ekonomický status žen a trh práce, násilí na ženách, politická participace žen, reprodukční práva a postavení sexuálních minorit a také oblast genderového aktivismu a genderových a ženských neziskových organizací. Studie, která vyšla v listopadu 2009 v tištěné podobě, je příspěvkem do diskuze o změnách a vývoji v ČR po roce 1989 z hlediska genderu.

Gender a demokracie: 1989 - 2009 / Linda Sokačová (editorka). Praha: Gender Studies, 2009, 112 s., ISBN: 80-86520-64-1.   Publikaci si můžete objednávat zde.

Pozvánka na křest publikace.

Fotogalerie z křestu publikací Gender a demokracie: 1989 - 2009 (Gender Studies) a Ženy v časech změn 1989 - 2009 (HBS).

Projekt je financován nadací Heinrich-Böll-Stiftung.

Aktualizováno: 15.12.09 10:10Linda Sokačová