EQ-TRAIN: platová nerovnost není hra, je to realita

Cílem aktivit projektu EQ-TRAIN je zvyšovat povědomí o platových nerovnostech, vyškolit odborníky a odbornice pro tuto oblast a testovat nové metody kariérního poradenství. Jednou z hlavních aktivit bude třídenní školení zaměřené na problematiku rovného odměňování, které se uskuteční na jaře 2010. Projekt se zaměří také na kariérní poradenství, protože volba povolání je jednou z příčin platových rozdílů mezi muži a ženami. Bohužel zatím tomuto faktu není věnována dostatečná pozornost. Aby se situace změnila, budou projektoví partneři z Rakouska, Itálie, Španělska, České republiky a Slovenska usilovat o propojení poznatků z oblasti kariérního poradenství a vzdělávání, trhu práce a rovného zacházení. Vedle hlavních projektových aktivit vznikne on-line kvíz na téma rovného odměňování.

V projektu bude realizována série vzdělávacích kurzů zaměřených na integraci rovných příležitostí žen a mužů a tématiky rovného odměňování do kariérního poradenství. V projektu se uskuteční vzdělávací semináře v Rakousku, ČR, Itálii, na Slovensku a na Kanárských ostrovech. Důležitou součástí projektu budou informační aktivity: zpravodaj, letáky, komunikace s médii atd. Hlavní cílovou skupinou jsou experti a expertky ze školství a neziskové organizace působící ve vzdělávací oblasti.

Hlavní webová stránka projektu: EQ-Train: Equality training for trainers.

Pokud máte zájem o podrobnější informace, kontaktujte nás na e-mailové adrese: linda.sokacova@genderstudies.cz.

Kvíz: Otestujte svoje znalosti o rovném odměňování mezi muži a ženami 

Seminář EQ-TRAIN: Rovné odměňování v České republice – fakta, mýty a možnosti obrany před nerovným odměňováním (Seminář se uskutečnil 19. - 21. dubna 2010.)

Zpravodaj projektu:

Číslo 3: EQ-Train: platová nerovnost není hra, je to realita.

Číslo 2: EQ-Train: platová nerovnost není hra, je to realita.

Číslo 1: EQ-Train: platová nerovnost není hra, je to realita.

NEWSLETTER: EQ-TRAIN: Pay discrimination is no game.

Koordinuje:

Das Netzwerk österreichischer Frauen- und Mädchenberatungsstellen (Síť rakouských poradenských center pro ženy a dívky) je střešní organizací sdružující na 50 poradenských organizací zaměřených na ženy a dívky v Rakousku. Koordinuje spolupráci a síťování různých organizací a institucí v oblasti ekonomiky a politiky na národní úrovni. 

Partnerské organizace: 

Aspekt je první feministickou organizací, která vznikla na Slovensku (1993). Už více než 15 let se zaměřuje na zvyšování povědomí o genderových otázkách ve společnosti. Vydává publikace a organizuje různé vzdělávací a informační kampaně.

Gender Studies je nevládní neziskovou organizací v České republice, která slouží především jako informační, konzultační a vzdělávací centrum v otázkách vztahů mužů a žen a jejich postavení ve společnosti.

Canary Institute of Equality (Kanárský institut pro rovnost) je vládní organizací, jejímž úkolem je prosazování politik rovných příležitostí žen a mužů na Kanárských ostrovech. Hlavním cílem je vytvářet nezbytné podmínky pro rovné zacházení a rovnost žen a mužů, aby fungovaly efektivně v každodenním životě.

SOFIA – Institut pro holistický a aplikovaný sociální výzkum je nezávislou interdisciplinární výzkumnou a poradenskou institucí zaměřující se na sociální studia a výzkum a na praktickou aplikaci získaných poznatků do vzdělávání s cílem propagace genderové demokracie.

Cramars je centrum pro kariérní poradenství. Pracuje hlavně na severovýchodě Itálie (Friuli) a nabízí vzdělávací kurzy pro mladé lidi a podporuje dospělé při hledání zaměstnání.

Strategičtí partneři projektu v Rakousku:

Bundeskanzleramt (Rakouské federální kancléřství)
Ombudsman: rovné zacházení
Rakouské federální ministerstvo vzdělávání, umění a kultury, Oddělení pro gender ve vzdělávání
Bunderarbeitskammer
Arbeitsmarktservice

EQ-Train projekt je financován z programu EU Leonardo da Vinci – celoživotní vzdělávání/ Transfer inovací a je dále podpořen rakouským Federálním ministerstvem vzdělávání, umění a kultury, Federálním kancléřstvím pro ženy. Projekt koordinuje Das Netzwerk österreichischer Frauen- und Mädchenberatungsstellen: hannah.steiner@netzwerk-frauenberatung.at.

Aktualizováno: 6.6.10 22:51Linda Sokačová